Πέμπτη, 20 Ιουνίου, 2024
ΑρχικήΕΝΕΡΓΕΙΑΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ«Φωτοβολταϊκά στη στέγη»: Κόστη και παραδείγματα για νοικοκυριά

«Φωτοβολταϊκά στη στέγη»: Κόστη και παραδείγματα για νοικοκυριά

Μεγάλο ενδιαφέρον αναμένεται για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε στέγες, μετά και την ανακοίνωσή του προγράμματος, “φωτοβολταϊκά στη στέγη”, το οποίο προβλέπει επιδοτήσεις που μπορεί να φτάσουν έως και τις 16.000 ευρώ για τα νοικοκυριά και 10.000 ευρώ για τους αγρότες φέρνει το πρόγραμμα «φωτοβολταϊκά στη στέγη».

Πόσο κοστίζει;

Με βάση τα ενδεικτικά παραδείγματα που έχει παρουσιάσει ο σύμβουλος του Συνδέσμου Εταιρειών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) κ. Στέλιος Ψωμάς το κόστος για την εγκατάσταση φωτοβολταΪκών και το όφελος που προκύπτει μετά την επιδότηση έχει ως εξής:

1.      Για ένα μικρό φωτοβολταϊκό ισχύος 3kWp με μπαταρία χωρητικότητας 5kWp και λαμβάνοντας τις ανάγκες μια συνήθους οικογένειας, υπολογίζονται τα εξής:

-Η ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας είναι στις 4.500 κιλοβατώρες. Απαιτείται χώρος 20 τμ για κεραμοσκεπή και 40 τμ για ταράτσα

-Το ενδεικτικό κόστος της επένδυσης ανέρχεται σε 11.500 ευρώ

-Η επιδότηση ανέρχεται σε 5.175 ευρώ και τα ίδια έξδοα σε 6.325 ευρώ.

-Η ενδεικτική τιμή στην οποία γίνεται ο συμψηφισμός είναι στα 20 λεπτά ανά κιλοβατώρα.

-Η παραγωγής ενέργειας στην 25ετία είναι 104,235 κιλοβατώρες

-Τα λειτουργικά έξοδα, δηλαδή η συντήρηση και η ασφάλιση στην 25ετία είναι 2.265 ευρώ

-Η τελική εξοικονόμηση χρημάτων στην 25ετία ανέρχεται σε 23.250 ευρώ και το κέρδος στην 25ετία σε 16.925 ευρώ. Ο χρόνος αποπληρωμής με αυτά τα δεδομένα είναι 7,4 έτη.

2. Για ένα μικρό φωτοβολταϊκό ισχύος 10kWp με μπαταρία χωρητικότητας 10kWp για κατοικίες μεγάλης κατανάλωσης που θερμαίνονται με ηλεκτρική ενέργεια υπολογίζονται τα εξής:

-Η ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας είναι στις 15.000 κιλοβατώρες. Απαιτείται χώρος 65 τμ για κεραμοσκεπή και 130 τμ για ταράτσα

-Το ενδεικτικό κόστος της επένδυσης ανέρχεται σε 22.000 ευρώ

-Η ενδεικτική επιδότηση ανέρχεται σε 11.000 ευρώ και τα ίδια κεφάλαια σε 11.000 ευρώ.

-Η ενδεικτική τιμή στην οποία γίνεται ο συμψηφισμός είναι στα 24 λεπτά ανά κιλοβατώρα.

-Η παραγωγής ενέργειας στην 25ετία είναι 347.450 κιλοβατώρες

-Τα λειτουργικά έξοδα, δηλαδή η συντήρηση και η ασφάλιση στην 25ετία είναι 4.400 ευρώ

-Η τελική εξοικονόμηση χρημάτων στην 25ετία ανέρχεται σε 99.600 ευρώ και το κέρδος στην 25ετία σε 88.600 ευρώ. Ο χρόνος αποπληρωμής με αυτά τα δεδομένα είναι 3,2 έτη.

Τα ανώτατα ποσά επιχορήγησης

Τα ευάλωτα νοικοκυριά επιχορηγούνται με ανώτατο ποσό φωτοβολταϊκού σταθμού έως 1.2000 ευρώ//kWp και για αποθήκευση έως 890 ευρώ/ kWh.

Τα νοικοκυριά που ανήκουν στη κατηγορία με ατομικό εισόδημα έως 20.000 ευρώ και οικογενειακό 40.000 ευρώ το ανώτατο ποσό επιχορήγησης ανέρχεται για τα φωτοβολταϊκά συστήματα έως 650 ευρώ/kWp και για τα συστήματα αποθήκευσης έως 890 ευρώ/ kWh.

Τα νοικοκυριά που ανήκουν στη κατηγορία με ατομικό εισόδημα άνω των 20.000 ευρώ και οικογενειακό άνω των 40.000 ευρώ το ανώτατο ποσό επιχορήγησης ανέρχεται για τα φωτοβολταϊκά συστήματα έως 560 ευρώ//kWp και για τα συστήματα αποθήκευσης έως 800/ kWh.

Για τους αγρότες  το ανώτατο ποσό επιχορήγησης ανέρχεται σε 450/kWp και για συστήματα αποθήκευσης τα 600 ευρώ/kWh.

Στα ποσά αυτά συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24% που αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη Εάν οι ανάδοχοι/προμηθευτές υπάγονται σε καθεστώς μειωμένου ΦΠΑ ή απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής δήλωσης και καταβολής φόρου, τότε τα ανώτατα ποσά επιχορήγησης, θα διαμορφώνονται με βάση την καθαρή αξία πλέον του αναλογούντος ποσοστού (%) ΦΠΑ. Ως βάση υπολογισμού της επιχορήγησης θεωρείται η αρχική δαπάνη προ ΦΠΑ (24%). Όσον αφορά τη Κατηγορία Δ (Αγρότες), στα ανωτέρω ποσά δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ (24%), και συνεπώς δεν αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη για το Πρόγραμμα.

Σε περίπτωση κατά την οποία ο αιτών εμπίπτει σε κατηγορία ατόμων με αναπηρία (ΑμεΑ) σε βαθμό τουλάχιστον 67%, ή σε μονογονεϊκή οικογένεια ή σε πολύτεκνη οικογένεια, τα ως άνω ποσοστά και τα ανώτατα μέγιστα ποσά επιχορήγησης κάθε κατηγορίας αυξάνονται κατά 10%, ανεξαρτήτως αν εμπίπτει σε μία ή περισσότερες κατηγορίες από αυτές. Σε κάθε περίπτωση τα ποσοστά επιχορήγησης δεν μπορούν να ξεπεράσουν το 100%.

spot_img
300px by 250px ad for bank of Chania

MUST READ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ