Δευτέρα, 20 Μαρτίου, 2023

COVID-19

Ελλάδα

5,910,103
Συνολικός Αριθμός Κρουσμάτων
Updated on March 20, 2023 8:56 pm
36,372
Συνολικός Αριθμός Θανάτων
Updated on March 20, 2023 8:56 pm
5,860,416
Συνολικός Αριθμός Αναρώσεων
Updated on March 20, 2023 8:56 pm
13,315
Συνολικός Αριθμός Τρεχόντων Περιπτώσεων
Updated on March 20, 2023 8:56 pm