Σάββατο, 23 Σεπτεμβρίου, 2023

COVID-19

Ελλάδα

6,101,379
Συνολικός Αριθμός Κρουσμάτων
Updated on September 22, 2023 11:46 pm
37,089
Συνολικός Αριθμός Θανάτων
Updated on September 22, 2023 11:46 pm
6,064,290
Συνολικός Αριθμός Αναρώσεων
Updated on September 22, 2023 11:46 pm
0
Συνολικός Αριθμός Τρεχόντων Περιπτώσεων
Updated on September 22, 2023 11:46 pm