Τρίτη, 23 Απριλίου, 2024
ΑρχικήΕΝΕΡΓΕΙΑΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑΣτα 30,7 δισ. ευρώ οι εισαγωγές καυσίμων το 2022

Στα 30,7 δισ. ευρώ οι εισαγωγές καυσίμων το 2022

Το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών, για το 2022, αυξήθηκε κατά 7,9 δισ. ευρώ σε σχέση με το 2021 και ανήλθε στα 20,1 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, για εισαγωγές καυσίμων πληρώσαμε το 2022 σχεδόν 30,7 δισ. ευρώ, ήτοι 14,6 δισ. ευρώ περισσότερα σε σχέση με το 2021.

Οι πληρωμές αυτές «εξαφάνισαν» τα κέρδη από την εκτίναξη των τουριστικών εισπράξεων που ανήλθαν σε 17,6 δισ. ευρώ, σχεδόν 7,1 δισ. ευρώ περισσότερα από το 2021.

Η αύξηση του ελλείμματος του ισοζυγίου αγαθών οφείλεται στη μεγαλύτερη αύξηση των εισαγωγών από εκείνη των εξαγωγών.

Οι εξαγωγές σημείωσαν αύξηση κατά 36,1% σε τρέχουσες τιμές (4,3% σε σταθερές τιμές) και οι εισαγωγές κατά 40,1% σε τρέχουσες τιμές (16,9% σε σταθερές τιμές). Ειδικότερα, σε τρέχουσες τιμές οι εξαγωγές και οι εισαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα αυξήθηκαν κατά 23,3% και 23,6% αντίστοιχα (7,0% και 15,5% σε σταθερές τιμές).

Η αύξηση του πλεονάσματος του ισοζυγίου υπηρεσιών οφείλεται στη βελτίωση κυρίως του ισοζυγίου ταξιδιωτικών υπηρεσιών και δευτερευόντως των ισοζυγίων μεταφορών και λοιπών υπηρεσιών.

Οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών αυξήθηκαν κατά 89,3% και οι σχετικές εισπράξεις κατά 67,9% σε σχέση με το 2021, αντιπροσωπεύοντας το 88,8% και το 97,0% των αντίστοιχων επιπέδων τους το 2019. Οι καθαρές εισπράξεις από μεταφορές παρουσίασαν αύξηση κατά 5,6%.

Το ισοζύγιο πρωτογενών εισοδημάτων παρουσίασε έλλειμμα, έναντι πλεονάσματος το 2021, κυρίως λόγω της αύξησης των καθαρών πληρωμών για τόκους, μερίσματα και κέρδη. Το ισοζύγιο δευτερογενών εισοδημάτων κατέγραψε επίσης έλλειμμα, έναντι πλεονάσματος το 2021, λόγω της καταγραφής καθαρών πληρωμών, έναντι καθαρών εισπράξεων στον τομέα της γενικής κυβέρνησης.

Το 2022, το πλεόνασμα του ισοζυγίου κεφαλαίων μειώθηκε σε σχέση με το 2021 και διαμορφώθηκε σε 3,1 δισ. ευρώ, λόγω της μείωσης των καθαρών εισπράξεων του τομέα της γενικής κυβέρνησης.

Το 2022, το έλλειμμα του συνολικού ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών και κεφαλαίων αυξήθηκε κατά 8,8 δισ. ευρώ σε σχέση με το 2021 και διαμορφώθηκε σε 17,1 δισ. ευρώ.

Το 2022, στην κατηγορία των άμεσων επενδύσεων, οι απαιτήσεις των κατοίκων έναντι του εξωτερικού σημείωσαν αύξηση κατά 1,8 δισ. ευρώ και οι υποχρεώσεις των κατοίκων έναντι του εξωτερικού, που αντιστοιχούν σε άμεσες επενδύσεις μη κατοίκων στην Ελλάδα, κατέγραψαν αύξηση κατά 6,2 δισ. ευρώ.

Στις επενδύσεις χαρτοφυλακίου, η αύξηση των απαιτήσεων των κατοίκων έναντι του εξωτερικού οφείλεται κυρίως στην άνοδο κατά 9 δισ. ευρώ των τοποθετήσεων κατοίκων σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του εξωτερικού. Η αύξηση των υποχρεώσεών τους οφείλεται σχεδόν εξ ολοκλήρου στην άνοδο κατά 1,3 δισ. ευρώ των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε ελληνικά ομόλογα και έντοκα γραμμάτια.

Στην κατηγορία των λοιπών επενδύσεων, η μείωση των απαιτήσεων των κατοίκων έναντι του εξωτερικού οφείλεται στη μείωση κατά 8,1 δισ. ευρώ των τοποθετήσεων κατοίκων σε καταθέσεις και repos στο εξωτερικό, η οποία αντισταθμίστηκε μερικώς από τη στατιστική προσαρμογή που συνδέεται με την έκδοση τραπεζογραμματίων (κατά 4,7 δισ. ευρώ).

Η αύξηση των υποχρεώσεών τους αντανακλά κυρίως την άνοδο κατά 17,7 δισ. ευρώ των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε καταθέσεις και repos στην Ελλάδα (περιλαμβάνεται και ο λογαριασμός TARGET) και τη στατιστική προσαρμογή που συνδέεται με την έκδοση τραπεζογραμματίων (κατά 4,7 δισ. ευρώ), οι οποίες αντισταθμίστηκαν εν μέρει από τη μείωση κατά 7,8 δισ. ευρώ των δανειακών υποχρεώσεών τους προς μη κατοίκους.

spot_img
spot_img

MUST READ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ