Σάββατο, 13 Ιουλίου, 2024
ΑρχικήΕΝΕΡΓΕΙΑΥΠΕΝ: Η απόφαση για αλλαγή παλιών με “έξυπνους μετρητές”

ΥΠΕΝ: Η απόφαση για αλλαγή παλιών με “έξυπνους μετρητές”

Σε τροχιά μπαίνει η διαδικασία εγκατάσταση έξυπνων μετρητών φυσικού αερίου καθώς με υπουργική απόφαση, που υπεγράφη, από τον μέχρι σήμερα υπουργό Περιβάλλοντος κι Ενέργειας Κώστα Σκρέκα, στις 15 Μαΐου και δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ, μετά από σχετική εισήγηση της ΡΑΑΕΥ, προβλέπεται έγκριση «ευρείας κλίμακας αντικατάσταση υφιστάμενων συστημάτων μέτρησης τελικής κατανάλωσης ενέργειας, στα Δίκτυα Διανομής Φυσικού Αερίου των Διαχειριστών ΕΔΑ Αττικής και ΕΠΑ Θεσσαλονίκης-Θεσσαλίας, με αντίστοιχα ευφυή συστήματα, με στόχο την παροχή δυνατότητας ενεργού συμμετοχής των τελικών καταναλωτών στην αγορά ενέργειας και γενικότερα την αποτελεσματικότερη και οικονομικότερη λειτουργία της».

Η όλη “επιχείρηση” ξεκινά φέτος και αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2033. Το, δε, πρόγραμμα αντικατάστασης των υφιστάμενων από «έξυπνους» μετρητές θα τρέξει η ΕΔΑ Αττικής και ΕΔΑ Θεσσαλονίκης – Θεσσαλίας και όχι η ΔΕΔΑ που έχει την ευθύνη του δικτύου της υπόλοιπης Ελλάδας καθώς από την έναρξη λειτουργίας της εγκαθιστά έξυπνα συστήματα μέτρησης και ως εκ τούτου δεν είναι αναγκαία η αντικατάσταση τους.


Τι προβλέπει η απόφαση

Αναλυτικά, η Απόφαση που υπεγράφη από τον κ. Σκρέκα προβλέπει την έγκριση «ευρείας κλίμακας αντικατάσταση υφιστάμενων συστημάτων μέτρησης τελικής κατανάλωσης ενέργειας, στα Δίκτυα Διανομής Φυσικού Αερίου των Διαχειριστών ΕΔΑ Αττικής και ΕΔΑ Θεσσαλονίκης-Θεσσαλίας, με αντίστοιχα ευφυή συστήματα, με στόχο την παροχή δυνατότητας ενεργού συμμετοχής των τελικών καταναλωτών στην αγορά ενέργειας και γενικότερα την αποτελεσματικότερη και οικονομικότερη λειτουργία της».

Η αντικατάσταση θα γίνει σε διάστημα 10 ετών και οι Διαχειριστές :
• Εγγυώνται την ασφάλεια των ευφυών συστημάτων μέτρησης και των ανταλλαγών δεδομένων και εφαρμόζουν τους κανόνες σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
• Έχουν καθήκον εχεμύθειας και υποχρέωση για τη θέσπιση διαδικασιών διαφύλαξης της εμπιστευτικότητας και προστασίας των εμπορικά ευαίσθητων πληροφοριών.
• Οφείλουν να διασφαλίζουν ότι η παροχή των υπηρεσιών λήψης και επεξεργασίας των μετρήσεων διενεργείται είτε από τους ίδιους είτε από άλλα πρόσωπα που δεν δραστηριοποιούνται στην αγορά της προμήθειας ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου ούτε και συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με πρόσωπο που δραστηριοποιείται στις ανωτέρω αγορές.

Από την πλευρά της η ΡΑΑΕΥ, με απόφαση ρυθμίζει τις ελάχιστες λειτουργικές απαιτήσεις και προδιαγραφές των μετρητικών συστημάτων, τις ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά θέματα τυποποίησης, διαλειτουργικότητας και επεκτασιμότητας των ευφυών συστημάτων μέτρησης και για την ένταξη στον προγραμματισμό της ανάπτυξης των Δικτύων Διανομής Φυσικού Αερίου των Διαχειριστών ΕΔΑ Αττικής και ΕΔΑ Θεσσαλονίκης-Θεσσαλίας Δικτύου του έργου.

Τέλος η ΡΑΑΕΥ παρακολουθεί σε τακτική βάση την εγκατάσταση των «έξυπνων» συστημάτων μέτρησης, με σκοπό την παρακολούθηση των οφελών για τους καταναλωτές και ενημερώνει σχετικά, σε ετήσια βάση το ΥΠΕΝ. Η πρώτη ενημέρωση υποβάλλεται τον Φεβρουάριο του 2024 και η τελευταία τον Φεβρουάριο του 2033.

spot_img
300px by 250px ad for bank of Chania

MUST READ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ