Γράφει η Όλγα Ν. Τσιπτσέ
LL.M Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω
Διαιτητής / Διαμεσολαβήτρια διαπ. ΥΔΔΑΔ
GDPR / DPO expert.

Οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις ειδικά στην Ευρώπη, έχουν πληγεί περισσότερο την τελευταία δεκαετία, όταν το κύμα της χρηματοπιστωτικής κρίσης, που διαδέχτηκε την υγειονομική κρίση COVID-19, ξέσπασε πάνω σε αυτές, οδηγώντας πολλές φορές σε πλήρη κατάρρευση.

Στην Ελλάδα, ειδικά, το Φθινόπωρο του 2020 καταγράφηκε ρεκόρ αρνητικής καταγραφής, ως προς τη βιωσιμότητα των μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων που ανερχόταν στο ποσοστό του 54,6%.

Πολλές είναι οι μέριμνες και οι πρόνοιες, που πρέπει να ληφθούν για να αποφευχθούν τα χειρότερα και να μη βιώνουμε αυτό που φαντάζει μονόδρομος.

Προς την κατεύθυνση της ποιοτικής αναβάθμισης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και της δημιουργίας ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων για αυτές, το Ευρωπαϊκό Γραφείο για την Πνευματική Ιδιοκτησία, EUIPO, που εδρεύει στο Αλικάντε της Ισπανίας, προσφέρει τον τελευταίο χρόνο μια καινοτόμα υπηρεσία.

Το «Ideas Powered for Business SME Fund» είναι ένα πρόγραμμα επιχορηγήσεων ύψους 20 εκατ. ευρώ που δημιουργήθηκε με στόχο να βοηθήσει τις ευρωπαϊκές μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) να έχουν πρόσβαση στα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας τους.

Με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του EUIPO, το πρόγραμμα «Ideas Powered for Business SME Fund» απευθύνεται σε επιχειρήσεις που επιθυμούν να αναπτύξουν τις στρατηγικές τους σε θέματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας και να προστατεύσουν τα δικαιώματά τους διανοητικής ιδιοκτησίας, σε εθνικό, περιφερειακό ή ενωσιακό επίπεδο. Το «Ideas Powered for Business SME Fund» καλύπτει τις υπηρεσίες προδιάγνωσης διανοητικής ιδιοκτησίας (IP scan) και/ή τις εφαρμογές για τα σήματα και τα σχέδια ή υποδείγματα και μπορεί να βοηθήσει τις ΜΜΕ να δώσουν ώθηση.

Κάθε ΜΜΕ μπορεί να λάβει επιστροφή εξόδων ύψους έως 1 500 EUR κατ’ ανώτατο όριο.

Δύο τύποι υπηρεσιών διατίθενται στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος και περιλαμβάνουν μερική επιστροφή του κόστους των υπηρεσιών προδιάγνωσης διανοητικής ιδιοκτησίας (IP Scan, Υπηρεσία 1) και των αιτήσεων για σήματα και σχέδια ή υποδείγματα σε εθνικό, περιφερειακό (Μπενελούξ) και ενωσιακό επίπεδο (Υπηρεσία 2).

Όπως εξηγήθηκε σε πρόσφατο επιγραμμικό σεμινάριο (recent webinar):

Μπορεί να υποβληθεί αίτηση για το Ταμείο για τις ΜΜΕ μόνο κατά τη διάρκεια των πέντε καθορισμένων χρονικών περιόδων του 2021. Οι 2 πρώτες περίοδοι Ιανουαρίου/ Μαρτίου 2021 (από 01/01/2021-31/01/2021 & 01/03/2021-31/03/2021) έκλεισαν με 3000 αιτήσεις και έχουν απομείνει 3 ακόμη περίοδοι υποβολής αίτησης Μαΐου, Ιουλίου Σεπτεμβρίου (αρχής γενομένης 01/05/2021, 01/07/2021 & 01/09/2021). Το EUIPO δεν θα εξετάσει αιτήσεις που θα υποβληθούν εκτός των συγκεκριμένων χρονικών περιόδων. 

Μπορεί να υποβληθεί ηλεκτρονικά αίτηση για την Υπηρεσία 1 σε μία περίοδο και για την Υπηρεσία 2 σε επόμενη περίοδο αλλά πάντα πρέπει να υποβληθεί 1 αίτηση κάθε φορά.

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων αποτελείται μόνο από τέσσερα απλά βήματα:

1. Υποβάλετε το ηλεκτρονικό έντυπο αίτησης μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για να ελέγξετε το καθεστώς της ΜΜΕ σας και να διαπιστώσετε εάν η αίτησή σας πληροί τις προϋποθέσεις ή όχι (δείτε την check list για αιτούντες).

2. Περιμένετε να λάβετε θετική απόφαση επιχορήγησης (αν λάβετε από την υπηρεσία αρνητική απόφαση μπορείτε να επανυποβάλλετε σε επόμενη περίοδο τη διορθωμένη αίτηση).

3. Υποβάλετε αίτηση και πληρώστε για το σήμα σας και/ή το σχέδιο ή υπόδειγμά σας ή/και την υπηρεσία προδιάγνωσης διανοητικής ιδιοκτησίας (IP scan) εντός 30 ημερών από την παραλαβή της απόφασης για την επιχορήγησή σας.

4. Εφόσον πληρώσετε για τις υπηρεσίες, υποβάλετε την αίτησή σας για επιστροφή εξόδων χρησιμοποιώντας τον σύνδεσμο που υπάρχει στην απόφαση επιχορήγησης (σημείο 1).

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του EUIPO https://euipo.europa.eu/ohimportal/el/online-services/sme-fund?fbclid=IwAR309-MrEwKa4gXZAtOPY7thAyzcKRwaoPftqRPU0ASAw_rx2-kkXSyLfo0

Αυτή την λαμπρή πρωτοβουλία του EUIPO έχουν αγκαλιάσει ιδιοκτήτες ΜΜΕ σε όλη την Ευρώπη. Τα πρώτα πορίσματα είναι ενθαρρυντικά και θετικά. Αντιμετωπίζονται προβλήματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας χωρίς κανένα κόστος, με υψηλού επιπέδου παροχή υπηρεσιών και ειδικά αυτή την εποχή της απολύτου ανάγκης. Διαφορές σχετικές με ζητήματα πνευματικής ιδιοκτησίας επιλύονται άμεσα και χωρίς κόστος, μέσω της Διαμεσολάβησης. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες τίθενται ανά πάσα στιγμή στη διάθεση των ΜΜΕ.