Κυριακή, 21 Ιουλίου, 2024
ΑρχικήΕΝΕΡΓΕΙΑ«Παραγωγικές Επενδύσεις Πράσινης Οικονομίας - Produc-E Green»: Παράταση στην προθεσμία υποβολής αιτήσεων

«Παραγωγικές Επενδύσεις Πράσινης Οικονομίας – Produc-E Green»: Παράταση στην προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων στην πλατφόρμα https://producegreen.gov.gr/ της δράσης «Produc-e Green» έως την 15η Μαρτίου 2024 και ώρα 23:59, με την επιφύλαξη εξαντλήσεως των διαθέσιμων πόρων.

   Η παράταση κρίνεται αναγκαία για την ομαλή ολοκλήρωση του προγράμματος, καθώς και λόγω της προσθήκης των ακόλουθων Επιλέξιμων Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.):

   ▪ 27.32: Κατασκευή άλλων ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών συρμάτων και καλωδίων,

   ▪ 30.11: Ναυπήγηση πλοίων και πλωτών κατασκευών. Ισχύει μόνο για σκάφη μηδενικών εκπομπών ρύπων CO2, μέγιστου μήκους έως 41 μέτρα, δυναμικότητας έως 350 επιβατών και 15 αυτοκινήτων και

   ▪ 38.32: Ανάκτηση διαλεγμένου υλικού. Ισχύει για την ανάκτηση πρώτων υλών από φωτοβολταϊκά panels.  

spot_img
300px by 250px ad for bank of Chania

MUST READ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ