Κυριακή, 19 Μαΐου, 2024
ΑρχικήΕΝΕΡΓΕΙΑΑλλαγές στον Κώδικα Προμήθειας: Πώς θα μπει «φρένο» στον ενεργειακό τουρισμό ;

Αλλαγές στον Κώδικα Προμήθειας: Πώς θα μπει «φρένο» στον ενεργειακό τουρισμό ;

Να τακτοποιήσει ζητήματα στην αγορά που προκύπτουν  από το φαινόμενο του “ενεργειακού τουρισμού”, δηλαδή, τις συνεχείς αλλαγές προμηθευτών, καταναλωτών (ρεύματος ή αεριου) με ληξιπρόθεσμες  οφειλές , επιχειρούν οι εποπτικές αρχές με την προώθηση τροποιησεων στον Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση από τη ΡΑΑΕΥ έως τις 26 Απριλίου.

Βασικό σημείο των προωθούμενων αλλαγών είναι  η διαδικασία του Debt Flagging που θα δημιουργήσει ο ΔΕΔΔΗΕ και έχει να κάνει με την καταγραφή του ιστορικού των κακοπληρωτών, που θα είναι στη διάθεση της αγοράς. Εκεί αποτυπωθεί το ιστορικό όλων των καταναλωτών που έχουν οφειλές από τον Ιανουάριο του 2020. Όμως, για να μπει κάποιος ή κάποια στην όλη διαδικασία και να έχει ως καταναλωτής τη σχετική σήμανση από τη διαδικασία Debt Flagging, θα πρέπει αφού ενημερωθεί  από τους προμηθευτές όπου χρωστά  ότι έχει αρύθμιστα χρέη, να μην ανταποκριθεί σε πρόταση για διακανονισμό των οφειλών τους. 

Ειδικότερα η αλλαγή προμηθευτή επιτρέπεται σε όλες τις περιπτώσεις εκτός από τις εξής: 

• Η περίπτωση κατά την οποία έχει υποβληθεί από τον προμηθευτή στον αρμόδιο Διαχειριστή εντολή απενεργοποίησης μετρητή φορτίου

• Η περίπτωση κατά την οποία έχει υποβληθεί και είναι ενεργή Εντολή Επισήμανσης του πελάτη ως υπερήμερου στο σύστημα του αρμόδιου Διαχειριστή από τρεις διαφορετικούς προμηθευτές για τους οικιακούς καταναλωτές και από δύο για τους μη οικιακούς πελάτες.  Ετσι, η Εντολή Επισήμανσης Πελάτη ως υπερήμερου μπορεί να υποβληθεί από τρεις προμηθευτές για τους οικιακούς και από δυο προμηθευτές για τους μη οικιακούς.

 Τα βασικά σημεία .

Αναλυτικά  με βάση τις αποφάσεις του ΣτΕ  από το 2020, θα πρέπει να τηρείται  η αρχή της αναλογικότητας σε σχέση με τα μέτρα διαχείρισης του όλου ζητήματος με τις οφειλές λογαριασμών. Έτσι οι πλέον σημαντικές προβλέψεις του Κώδικα Προμήθειας για τις δυνατότητες αλλαγής προμηθευτή συνοψίζονται στα εξής:

•        Ο προμηθευτής οφείλει να προβλέπει δυνατότητα εξόφλησης του λογαριασμού σε δόσεις και έχει το δικαίωμα επικοινωνίας με τον πελάτη για τη υπενθύμιση της οφειλής του και προσφέροντας τη δυνατότητα εξόφλησης σε δόσεις που δεν μπορεί να είναι λιγότερες από έξι. 

•        Αν παρέλθει άπρακτη και η δεύτερη κατά σειρά προθεσμία εξόφλησης, δηλαδή δυο μήνες ο προμηθευτής οφείλει να επικοινωνήσει με τον πελάτη εντός δέκα ημερών για να του προσφέρει πρόταση διακανονισμού και εφόσον ο καταναλωτής δεν δεχθεί ο προμηθευτής υποβάλει Εντολή Επισήμανσης.

•        Μετά την αλλαγή προμηθευτή και εφόσον δεν πληρωθεί ο τελικός λογαριασμός ο προμηθευτής οφείλει να επικοινωνήσει με τον πρώην πελάτη για να του προσφέρει πρόταση διακανονισμού. Στην περίπτωση που ο πρώην πελάτης δεν δεχτεί τον διακανονισμό, ο παλαιός προμηθευτής υποβάλει Εντολή Επισήμανσης του Πελάτη.

•        Η Εντολή Επισήμανσης πελάτη ως υπερήμερου μπορεί να υποβληθεί από τρεις προμηθευτές για τους οικιακούς και από δυο προμηθευτές για τους μη οικιακούς.

•        Σε πελάτες οι οποίοι αντιμετωπίζουν δυσχέρεια ή αδυναμία αποπληρωμής λογαριασμών, ο προμηθευτής υποχρεούται να παρέχει, ειδικά προγράμματα ρύθμισης εξόφλησης λογαριασμών ή διακανονισμού παλαιότερων οφειλών.

•        Το σύστημα επισήμανσης πρώην πελατών αφορά οφειλές που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες από την 1.1.2020 και μετά.

•        Εάν κατά την πρώτη εφαρμογή υπάρξουν ενεργές Εντολές Επισήμανσης για Πελάτη ως υπερήμερου από τρεις προμηθευτές για τους οικιακούς και από δυο προμηθευτές για τους μη οικιακούς καταναλωτές περιορίζεται αυτομάτως το δικαίωμα αλλαγής προμηθευτή του πελάτη.

Σημειώνεται ότι οι καταναλωτές μαζί με την αίτηση προσφοράς που θα καταθέτουν στον προμηθευτή που επιθυμούν να μετακινηθούν θα παρέχουν εξουσιοδότηση προκειμένου ο προμηθευτής να ζητά από τον αρμόδιο Διαχειριστή ιστορικά δεδομένα κατανάλωσης για χρονική περίοδο που δεν υπερβαίνει τα δύο  έτη, τυχόν ιστορικό Εντολών Επισήμανσης Πελάτη ως υπερήμερου ή/και απενεργοποίησης φορτίου μετρητή. 

Επίσης, στο περιεχόμενο της σύμβασης προμήθειας θα περιλαμβάνονται οι συνέπειες υπερημερίας λόγω μη εμπρόθεσμης εξόφλησης του λογαριασμού κατανάλωσης και η διαδικασία υποβολής Εντολής Επισήμανσης Πελάτη ως υπερήμερου και εντολής απενεργοποίησης μετρητή. Ενώ υπάρχει ρητή  πρόβλεψη περί παροχής συγκατάθεσης του Πελάτη για την παροχή πληροφοριών προς τον νέο Προμηθευτή σχετικά με την ύπαρξη ληξιπρόθεσμων οφειλών ή/και τυχόν Εντολών Επισήμανσης Πελάτη ως υπερήμερου ή/και εντολής απενεργοποίησης μετρητή φορτίου λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών, στο πλαίσιο επεξεργασίας αίτησης του Πελάτη για αλλαγή Προμηθευτή.

Η αγορά 

Πάντως,  συγκρατημένη παραμένει η αγορά εν όψει των νέων μέτρων  για τους στρατηγικούς καταναλωτές και τις αλλαγές στον Κωδικα  Προμήθειας που έδωσε χθες στη δημοσιότητα η ΡΑΑΕΥ. 

Σύμφωνα με πηγές   οι τροποποιήσεις στον Κώδικα, που δρομολογήθηκαν και με απόφαση του ΣτΕ για το πλαίσιο αλλαγής προμηθευτή για τους πελάτες, που δεν είχαν εξοφλήσει ή διακανονίσει τις ληξιπρόθεσμες οφειλές τους, δεν θα λύσουν το πρόβλημα. 

Να σημειωθεί ότι με βάση πρόχειρες εκτιμήσεις το 2023 οι ληξιπρόθεσμοι λογαριασμοί  οι κακοπληρωτές ξεπέρασαν τα 500 εκατ. ευρώ.

spot_img
300px by 250px ad for bank of Chania

MUST READ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ