Σάββατο, 25 Μαΐου, 2024
ΑρχικήEDITOR'S PICKSΥΠΕΝ: Νέο πλαίσιο για ΑΠΕ, net metering και ρευματοκλοπές-Τι έρχεται με το...

ΥΠΕΝ: Νέο πλαίσιο για ΑΠΕ, net metering και ρευματοκλοπές-Τι έρχεται με το Ν/Σ

Εξορθολογισμό στη λειτουργία της αγοράς ΑΠΕ, παρεμβάσεις στα “καυτά” ζητήματα της αγοράς με τις ρευματοκλοπές και την “καθολική υπηρεσία, αλλά και στα θέματα διαχείρισης του ηλεκτρικού χώρου προωθεί με βάση όσα αναφέρονται το υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου του ΥΠΕΝ «Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των πολυεπίπεδων επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στους τομείς: α) της διαχείρισης υδάτων, β) της διαχείρισης και προστασίας των δασών, γ) της αστικής ανθεκτικότητας και πολιτικής, δ) της καταπολέμησης της αυθαίρετης δόμησης, ε) της ενεργειακής ασφάλειας». 

Το σχέδιο τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση από τα μεσάνυχτα του Σαββάτου, 6 Απριλίου, η οποία θα διαρκέσει έως το πρωί της Δευτέρας, 15 Απριλίου. (http://www.opengov.gr/minenv/?p=13310).

Παράλληλα το νομοσχέδιο βάζει τις βάσεις για το πρόγραμμα «Απόλλων»,  για τη μείωση του ενεργειακού κόστους των ευάλωτων νοικοκυριών, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ και β’ βαθμού, των Τοπικών και Γενικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων και των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης ανά την Επικράτεια,

Επίσης προβλέπει τον εκσυγχρονισμό της διαδικασίας αδειοδότησης έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων και την εγκατάσταση συστημάτων τηλεποπτείας και τηλεδιαχείρισης,

Οι βασικές προβλέψεις

Αναφορικά με τους νέους διαγωνισμούς για ΑΠΕ, προβλέπεται ότι μετά την 1η Μαΐου 2024, σταθμοί ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ που μετέχουν σε ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών θα υπόκεινται σε περιορισμούς έγχυσης και στην υποχρέωση προσθήκης μπαταρίας. 

Αναφορικά με τις περικοπές της πράσινης ενέργειας -που αναμένεται να αυξηθούν όσο αυξάνεται η διείσδυση των ΑΠΕ χωρίς παράλληλη αύξηση της ζήτησης και ελλείψει δυνατότητας αποθήκευσης- προβλέπεται μεταβατικός μηχανισμός έως ότου ισχύσει το μόνιμο πλαίσιο που θα ισχύσει από την άνοιξη του 2025, σε συνέχεια της παράδοσης της εισήγησης της Ομάδας Διαχείρισης Έργου που έχει συσταθεί επί τούτου (που αναμένεται το φθινόπωρο), στην οποία θα στηριχθεί η εφαρμοστική απόφαση του ΥΠΕΝ. 

Επίσης προωθούνται αλλαγές στο καθεστώς αυτοπαραγωγής, καθορίζοντας σε ποιες πλέον περιπτώσεις θα εξακολουθήσει να ισχύει το net-metering. 

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στο άρθρο 102, ο Διαχειριστής του Δικτύου από την έναρξη ισχύος του επικείμενου νομοθετήματος διαθέτει περιθώριο απορρόφησης ισχύος δέκα μεγαβάτ (10 MW) ανά Υποσταθμό, πλέον του υφιστάμενου περιθωρίου, αποκλειστικά για την εγκατάσταση σταθμών Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. από αυτοπαραγωγούς, αυτοπαραγωγούς για την εφαρμογή ενεργειακού συμψηφισμού, καθώς και για την εφαρμογή του εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού.

Το Πρόγραμμα «Απόλλων»

Θεσπίζεται, παράλληλα, το πρόγραμμα για τη μείωση του ενεργειακού κόστους δικαιούχων ΚΟΤ Α, δημοτικών κτιρίων και εγκαταστάσεων, ΔΕΥΑ, και ΤΟΕΒ – ΓΟΕΒ. Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί σε 6 φάσεις, όπως αναφέρεται στα αντίστοιχα άρθρα, με πρώτη τη σύσταση μίας Ενεργειακής Κοινότητας Πολιτών από κάθε Περιφέρεια. Η προθεσμία που έχουν οι Περιφέρειες είναι 6 μήνες, μετά την έναρξη ισχύος του νομοσχεδίου.

Η δεύτερη φάση αφορά τη συγκέντρωση και αποστολή στον Φορέα Υλοποίησης από κάθε Περιφέρεια των στοιχείων των κοινωνικά ευάλωτων, καθώς και των μελών της Ενεργειακής Κοινότητας. Η διορία είναι μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2024. Η 3η φάση είναι η μελέτη και διαστασιολόγηση των απαιτούμενων έργων για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών των ωφελούμενων, η 4η η προκήρυξη της ανταγωνιστικής διαδικασίας για τις ΑΠΕ και η πρόκριση των μονάδων, η 5η η σύναψη των συμβάσεων και η υλοποίηση των έργων. Έτσι, θα ανοίγει ο δρόμος για να τεθούν σε λειτουργία. 

 Ρευματοκλοπές – Καθολική Υπηρεσία

Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση, ορίζεται ότι σε περίπτωση αλλαγής χρήστη  – καταναλωτή ηλεκτρικής ενέργειας σε παροχή ηλεκτρικής ενέργειας επαγγελματικής χρήσης, ο νέος χρήστης οφείλει να προσκομίσει νέα επικαιροποιημένη Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη, στην οποία ο αδειούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης θα βεβαιώνει και τη μη παραβίαση της μετρητικής διάταξης, με στόχο την ασφάλεια των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και

τον περιορισμό των ρευματοκλοπών.

Παράλληλα, προβλέπεται η αφαίρεση της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος του ηλεκτρολόγου εάν ύστερα από αμετάκλητη απόφαση, καταδικασθεί για συμμετοχή ή συνέργεια σε ρευματοκλοπή.

Σε ό,τι αφορά την Καθολική Υπηρεσία, ορίζεται 4μηνο μέγιστο χρονικό διάστημα παραμονής στο καθεστώς Κ.Υ. σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης εξόφλησης των λογαριασμών, με εξαίρεση τις ειδικές κατηγορίες ευάλωτων πελατών.

Η ΕΔΕΥΕΠ

Παράλληλα με το νομοσχέδιο δίνεται Δυνατότητα συμμετοχής της ΕΔΕΥΕΠ και σε κοινοπρακτικά σχήματα, που έχουν ανάλογη “ατζέντα”, με την επιπλέον πρόβλεψη πως η ΕΔΕΥΠ μπορεί, για χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων της, να συμβάλλεται με χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ή να λαμβάνει χρηματοδότηση από το Ταμείου Ανάπτυξης και Ανθεκτικότητας.  Υπενθυμίζεται ότι η συγκεκριμένη ρύθμιση θα ανοίξει τον δρόμο ώστε να συσταθεί SPV, με τη συμμετοχή της Διαχειριστικής Εταιρείας, για τη διενέργεια των ανεμολογικών μελετών στο πρώτο «κύμα» θαλάσσιων περιοχών που πρόκειται να παραχωρηθούν για την ανάπτυξη offshore αιολικών.

Πλωτά φωτοβολταϊκά

Τροποποιείται η προθεσμία για την κατάρτιση Σύμβασης Λειτουργικής Ενίσχυσης Διαφορικής Προσαύξησης για τους Πιλοτικούς Θαλάσσιους Πλωτούς Φωτοβολταϊκούς Σταθμούς και παρέχεται επίσης η δυνατότητα για τους σταθμούς αυτούς, επιλογής του Διαχειριστή ενώπιον του οποίου θα υποβληθεί η αίτηση χορήγησης Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης.

Με άλλο άρθρο, επιτρέπεται η υποβολή αιτήσεων στον Διαχειριστή για Πιλοτικούς Θαλάσσιους Πλωτούς Φωτοβολταϊκούς Σταθμούς.

spot_img
300px by 250px ad for bank of Chania

MUST READ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ