Πέμπτη, 20 Ιουνίου, 2024
ΑρχικήΟΙΚΟΝΟΜΙΑΥΠΑΑΤ: Ένταξη έργου εξοπλισμού και αναβάθμισης αλιευτικού καταφυγίου στο ΕΠΑλΘ 2014-2020

ΥΠΑΑΤ: Ένταξη έργου εξοπλισμού και αναβάθμισης αλιευτικού καταφυγίου στο ΕΠΑλΘ 2014-2020

Ύστερα από συνεργασία του Υπουργού Γ. Γεωργαντά με τον Υφυπουργό και αρμόδιο για την «Αλιεία» Σ. Κεδίκογλου, ο Γενικός Γραμματέας Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών του ΥΠΑΑΤ κ. Παπαγιαννίδης Οδ. Δημήτρης, υπέγραψε την ένταξη της Πράξης: «ΜΙΚΡΑ ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΙΧΑΔΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ (ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΡΟΣΗΝΕΜΟΥ ΜΩΛΟΥ ΤΟΥ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΙΧΑΔΑΣ)» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας  2014-2020.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 6.276.000€(με ΦΠΑ) και αφορά στην κατασκευή των αναγκαίων έργων ολοκλήρωσης στο αλιευτικό καταφύγιο του Αγίου Γεωργίου Λιχάδας στη Βόρεια Εύβοια που ανήκει στο Δήμο Ιστιαίας – Αιδηψού.

Η ολοκλήρωση των έργων του αλιευτικού καταφυγίου Αγ. Γεωργίου Λιχάδας είναι αναγκαία για την παροχή ασφαλών συνθηκών ελλιμενισμού καθώς και την άρτια εξυπηρέτηση των αλιέων της περιοχής, αλλά και των διερχόμενων αλιευτικών σκαφών που προσεγγίζουν στην περιοχή, δεδομένου ότι ο ευρύτερος θαλάσσιος χώρος του Βόρειου Ευβοϊκού αποτελεί ένα από τα πλουσιότερα αλιευτικά πεδία της χώρας, στον οποίο δραστηριοποιούνται σκάφη παράκτιας και μέσης αλιείας. 

Ο λιμένας του Αγίου Γεωργίου Λιχάδας αποτελεί καθορισμένο λιμένα εκφόρτωσης σύμφωνα με το άρθρο 22 του  ΚΑΝ (ΕΚ) 1967/2006 (κανονισμός Μεσογείου) και ως λιμένας εκφόρτωσης / μεταφόρτωσης ξιφία (SWO), βάσει της υπ. αριθμ. 4417/317690/12-11-2021 (ΑΔΑ: Ψ5ΣΓ4653ΠΓ-ΥΣ6) Απόφασης Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Ως εκ τούτου είναι αναγκαία και απαραίτητη η κατασκευή των προτεινόμενων έργων για την εξυπηρέτηση, οργάνωση και ανάπτυξη της αλιευτικής δραστηριότητας των επαγγελματιών αλιέων, καθώς και για τη διευκόλυνση της εκφόρτωσης/ μεταφόρτωσης των αλιευμάτων των μόνιμα ή προσωρινά ελλιμενιζόμενων σκαφών, καθώς η υφιστάμενη κατάσταση δεν επαρκεί πλήρως για την εξυπηρέτηση των αναγκών των αλιέων.

Συγκεκριμένα περιλαμβάνονται οι παρακάτω εργασίες συνοπτικά:

  • κατασκευή νέου τμήματος προσήνεμου μώλου κατ’ επέκταση του υφιστάμενου μήκους 109 μ. και πλάτους 5 μ., διπλού λιθεπενδεδυμένου μετώπου. Η διατομή θα διαμορφωθεί από στήλες τεχνητών ογκολίθων σκυροδέματος, σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές, απαιτήσεις και κανονισμούς περί λιμενικών έργων.
  • θα προηγηθούν εκσκαφές του θαλάσσιου πυθμένα για τη διαμόρφωση επιπέδων θεμελίωσης σε στάθμη -15,00μ. και  -16,50μ. Μετά την εκσκαφή του αύλακα θεμελίωσης θα πραγματοποιηθεί   ρίψη φυσικών λίθων ατομικού βάρους 100 έως 200kg, οι οποίοι αναμένεται να διεισδύσουν εντός του θαλάσσιου πυθμένα. Μετά το πέρας της διείσδυσης θα γίνει πλήρωση του αύλακα με εξυγιαντική στρώση αμμοχάλικου.
  • κατασκευή ανωδομής στον μώλο και επίστρωσης με επεξεργασία βιομηχανικού δαπέδου, καθώς και τον εξοπλισμό κρηπιδωμάτων (μεταλλικά εξαρτήματα, δέστρες, προσκρουστήρες και ανοξείδωτοι κρίκοι πρόσδεσης).
  • πλήρης κατασκευή των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων όπου περιλαμβάνονται φωτιστικά σώματα με βραχίονα και λάμπες τύπου LED μετά χαλύβδινου ιστού και το αντίστοιχο δίκτυο ηλεκτροδότησης, σύγχρονο και ασφαλές σύστημα  πυρόσβεσης και κιβώτια ηλεκτρικών και υδραυλικών παροχών στα ελλιμενιζόμενα επαγγελματικά σκάφη.
  • εκτέλεση εργασιών επισκευής του δαπέδου εργασίας και των επικειμένων του υφιστάμενου προσήνεμου μόλου, για την αποκατάσταση της παλαιωμένης υποδομής και για λόγους συνέχειας και ομοιομορφίας και των δύο τμημάτων του προσήνεμου μώλου.

Ακόμη, περιλαμβάνονται υποέργα για την προμήθεια και εγκατάσταση των αυτόματων Πυρσών Ναυσιπλοΐας από την αρμόδια Υπηρεσία του Πολεμικού Ναυτικού, για την υποχρεωτική εκ του Νόμου πρόβλεψη, ασφαλούς προσέγγισης του καταφυγίου και την παρακολούθηση των εργασιών εκσκαφής από καταδυόμενο αρχαιολόγο.

Τέλος, προβλέπεται η υλοποίηση υποέργου για παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού  Συμβούλου – Βασικού Μελετητή για την υποστήριξη υλοποίησης του 1ου κύριου κατασκευαστικού υποέργου.

Μετά την ολοκλήρωση των έργων στο αλιευτικό καταφύγιο θα μπορούν να ελλιμενιστούν 60 αλιευτικά επαγγελματικά σκάφη.

Η  λειτουργία και συντήρηση της Πράξης είναι αρμοδιότητα του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού και ο οποίος θα έχει την ευθύνη για την λειτουργικότητα και την συντήρηση του έργου, τη διασφάλιση των  απαραίτητων πόρων για την απρόσκοπτη εξυπηρέτηση της σκοπιμότητας της πράξης και τέλος δεσμεύεται για τον κατά προτεραιότητα ελλιμενισμό των επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών στο καταφύγιο. 

Φορέας Υλοποίησης του έργου είναι η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας.

spot_img
300px by 250px ad for bank of Chania

MUST READ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ