Τρίτη, 16 Ιουλίου, 2024
ΑρχικήΟΙΚΟΝΟΜΙΑΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣΣυμμετοχή της Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων στο νεο ταμείο επιχειρηματικότητας ΙΙΙ 

Συμμετοχή της Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων στο νεο ταμείο επιχειρηματικότητας ΙΙΙ 

Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων, συνεχίζοντας την ενίσχυση της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, συμμετέχει στα νέα επιχειρηματικά ταμεία «ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ» που διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (ΕΑΤ ΑΕ).

Η Τράπεζα προσφέρει τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία του ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ σε πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις υποστηρίζοντας τα επενδυτικά τους σχέδια και στηρίζοντας τη ρευστότητά τους με ευνοϊκούς όρους, μειωμένες εξασφαλίσεις , επιδότηση επιτοκίου.

Ταμείο Δανείων ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων συμμετέχει στο «Ταμείο Δανείων ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ» παρέχει δάνεια με ευνοϊκούς όρους για την κάλυψη των χρηματοδοτικών αναγκών των επιχειρήσεων με έδρα την Ελλάδα, με σκοπό την ενίσχυση της παραγωγικής τους δραστηριότητας και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους.
Η δράση αφορά στη χορήγηση νέων δανείων με ευνοϊκούς όρους προς ΜμΕ για την κάλυψη των χρηματοδοτικών τους αναγκών (δάνεια επενδυτικού σκοπού και κεφάλαια κίνησης για την επέκταση και ανάπτυξη της δραστηριότητας της επιχείρησης), με πόρους της Τράπεζας και του Ταμείου Συγχρηματοδότησης, το οποίο διαχειρίζεται η ΕΑΤ. Πρόκειται για δάνεια τακτής λήξης με προνομιακό επιτόκιο. Το 40% του δανείου που προέρχεται από τα κεφάλαια του Ταμείου είναι άτοκο, ενώ για το επιτόκιο της τράπεζας που εφαρμόζεται στο 60% του χορηγούμενου ποσού προβλέπεται:

  • μείωση επιτοκίου τουλάχιστον κατά 25 μονάδες βάσης, σε σχέση με αντίστοιχη χρηματοδότηση χωρίς ενίσχυση από δημόσιους πόρους
  • διετής επιδότηση επιτοκίου ύψους 3% ετησίως (υπό προϋποθέσεις).
  • Μειωμένες εξασφαλίσεις

Ταμείο Εγγυοδοσίας ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων συμμετέχει στη δράση «Ταμείο Εγγυοδοσίας ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ» για τη χορήγηση εγγυημένων δανείων με ευνοϊκούς όρους προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις με έδρα την Ελλάδα με στόχο την κάλυψη αναγκών κεφαλαίου κίνησης (τακτής λήξης και ανακυκλούμενης πίστωσης) και δανείων επενδυτικού σκοπού, κατόπιν υποβολής επιχειρηματικού σχεδίου.

Το Ταμείο Εγγυοδοσίας διακρίνεται σε δύο υποπρογράμματα/ υποταμεία ανάλογα με τα χαρακτηριστικά των επιλέξιμων επιχειρήσεων:

  • Υποταμείο «Γενική Επιχειρηματικότητα» που αφορά στις ΜμΕ
  • Υποταμείο «Επιχειρηματικότητα Νεοσύστατων Επιχειρήσεων», που αφορά στις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις έως 5 χρόνια λειτουργίας.

Tα δάνεια του υποπρογράμματος «Γενική Επιχειρηματικότητα» θα είναι εγγυημένα από το Ταμείο Εγγυοδοσίας σε ποσοστό 70%, ενώ τα δάνεια του «Επιχειρηματικότητα Νεοσύστατων Επιχειρήσεων» θα είναι εγγυημένα από το Ταμείο σε ποσοστό 80%. Το Ταμείο θα παρέχει επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα πρώτα δυο έτη της χρηματοδότησης των επιχειρήσεων που πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια, καθώς και μηδενική προμήθεια εγγύησης.

Για την ένταξη στο Ταμείο Δανείων ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ και το Ταμείο Εγγυοδοσίας ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ η υποψήφια προς χρηματοδότηση επιχείρηση υποβάλει ηλεκτρονική αίτηση:

Α) Στην πλατφόρμα KYC (Know Your Customer) της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, μέσω του δικτυακού τόπου www.hdb.gr, και επιλέγεται ως Τράπεζα συνεργασίας την Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Για κάθε ολοκληρωμένη αίτηση και ύστερα από μία σειρά αξιολογήσεων κριτηρίων επιλεξιμότητας, η αίτηση προωθείται στην Τράπεζα. Εφόσον η αίτηση γίνει καταρχήν αποδεκτή, δηλαδή λάβει η ενδιαφερόμενη μη δεσμευτική προσφορά, τότε εκδίδεται ένας μοναδικός κωδικός.

Β) Στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (OΠΣΚΕ), μέσω του δικτυακού  τόπου https://app.opske.gr/ , όπου πρέπει να αναγράφει ο μοναδικός αριθμός αίτησης από την πλατφόρμα KYC προκειμένου η ενδιαφερόμενη επιχείρηση να συνεχίσει την διαδικασία υποβολής και ολοκλήρωσης της ηλεκτρονικής αίτησης  στην Τράπεζα από το οποίο έχει λάβει ήδη τη μη δεσμευτική προσφορά.

spot_img
300px by 250px ad for bank of Chania

MUST READ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ