Κυριακή, 14 Ιουλίου, 2024
ΑρχικήΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣημαντικά βήματα προόδου: Η ElvalHalcor δημοσιεύει τον Απολογισμό Βιώσιμης Ανάπτυξης για το 2023

Σημαντικά βήματα προόδου: Η ElvalHalcor δημοσιεύει τον Απολογισμό Βιώσιμης Ανάπτυξης για το 2023

Πιστή στη δέσμευσή της για βιώσιμη ανάπτυξη, διαφάνεια και ενημέρωση όλων των συμμετόχων της, η ElvalHalcor δημοσιεύει τον 16ο Απολογισμό Βιώσιμης Ανάπτυξης για το 2023. Σε ένα περιβάλλον ραγδαίων γεωπολιτικών και οικονομικών αναταράξεων, η εταιρία επέδειξε ανθεκτικότητα σημειώνοντας ισχυρή οργανική κερδοφορία (a-EBITDA) και λειτουργικές ταμειακές ροές. Με στόχο τη διαρκή βελτίωση του συνολικού αποτυπώματος της παραγωγής και των προϊόντων της, η ElvalHalcor παρουσιάζει τη στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης, την επίδοση της για το 2023 αλλά και τους στόχους της. 

Σημαντικότερα σημεία

Η δέσμευση της ElvalHalcor για βιωσιμότητα επισφραγίζεται με σημαντικές πρωτοβουλίες και διακρίσεις που επιτεύχθηκαν εντός του 2023:

• Δημοσίευσε για πρώτη φορά την έκθεση TCFD, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές του Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD), με στόχο την υπευθυνότητα και τη διαφάνεια προς όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Η έκθεση υπογραμμίζει την προσέγγιση της εταιρίας ως προς τους κινδύνους και τις ευκαιρίες που σχετίζονται με το κλίμα, καθώς και τη στρατηγική και τις επιδόσεις της.

• Ολοκλήρωσε με επιτυχία την επαναπιστοποίηση του τομέαέλασης αλουμινίου σύμφωνα με το πρότυπο ASI (Aluminium Stewardship Initiative) Performance Standardv.3.1. Ο τομέας έλασης αλουμινίου της ElvalHalcor ήταν η πρώτη ελληνική βιομηχανία που πιστοποιήθηκε στο ASI Performance Standard από το 2020, ενώ έχει πιστοποιηθεί και στο πρότυπο του ASI Chain of Custody. 

• Συμμετείχε στη διεθνή διάσκεψη COP28 στο Ντουμπάι, στo πλαίσιo του καλέσματος της βιομηχανίας αλουμινίου προς τα κράτη για την αύξηση των δεικτών ανακύκλωσης των κουτιών αλουμινίου (αναψυκτικών και ποτών) σε όλο τον κόσμο.

• Εντάχθηκε στην πρωτοβουλία Aluminium Forward 2030, μια ομάδα εργασίας κορυφαίων παραγωγών αλουμινίου απ’ όλη την αλυσίδα αξίας, με θέματα τον περιορισμό του αποτυπώματος άνθρακα, την αύξηση του ανακυκλωμένου σκραπ στα προϊόντα και τον βιώσιμο σχεδιασμό τους.

• Διακρίθηκε με τη βαθμίδα GOLD στην πλατφόρμα αξιολόγησης EcoVadis, που την κατατάσσει στο κορυφαίο 5% των εταιριών που έχουν αξιολογηθεί στην πλατφόρμα.

• Συνέχισε τη συστηματική της επένδυση στην εκπαίδευση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, αλλά και στη δημιουργία ενός ασφαλούς και συμπεριληπτικού χώρου εργασίας, με δυνατότητες εξέλιξης, προοπτικής και προσέλκυσης ταλέντων. Η εταιρία επένδυσε στην εξέλιξη των ανθρώπων της με περισσότερες από 49.000 ώρες εκπαίδευσης, ενώ κορυφαία και αδιαπραγμάτευτη αρχή είναι η υγεία και ασφάλεια εργαζομένων και συνεργατών.

Η συμβολή της ElvalHalcor σε μια κυκλική οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα 

Ο κεντρικός ρόλος των προϊόντων αλουμινίου για την κυκλική οικονομία και την επίτευξη των στόχων της πράσινης συμφωνίας, όπως και η καθοριστική σημασία του χαλκού στηνενεργειακή μετάβαση και στην ανάπτυξη των βιώσιμωντεχνολογιών, είναι πυλώνες της στρατηγικής της ElvalHalcorγια τη βιώσιμη ανάπτυξη. Οι εφαρμογές των προϊόντων της εταιρίας σε σημαντικές και δυναμικές αγορές, εστιάζουν στο επίκεντρο των σύγχρονων μεγατάσεων της οικονομίας: την ενεργειακή μετάβαση, την ηλεκτροκίνηση, τη βιώσιμη ανάπτυξη των πόλεων, την παγκόσμια προσπάθεια για μια κυκλική οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα. Στηρίζοντας το Σχέδιο της ΕΕ για κλιματική ουδετερότητα μέχρι το 2050και διαβλέποντας τις σημαντικές ευκαιρίες που παρουσιάζονται, η ElvalHalcor χαράσσει τη δική της πορεία προς τη βιώσιμη ανάπτυξη και επιδιώκει να συμβάλλει ενεργά, με την υπεύθυνη παραγωγή και τα βιώσιμα προϊόντα της, στην επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. 

Μπορείτε να διαβάσετε τον Απολογισμό Βιώσιμης Ανάπτυξης2023 της ElvalHalcor εδώ

spot_img
300px by 250px ad for bank of Chania

MUST READ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ