Σάββατο, 18 Μαΐου, 2024
ΑρχικήΚΟΙΝΩΝΙΑΣε τροχιά το… τούνελ της Κοζάνης

Σε τροχιά το… τούνελ της Κοζάνης

Προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός για την κατασκευή σιδηροδρομικής σήραγγας στην Κοζάνη για τη βελτίωση της συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης στην περιοχή. Ειδικότερα ο διαγωνισμός αφορά στο έργο «Τεχνικό έργο CUT & COVER (ΤΟΥΝΕΛ) στην περιοχή του σιδηροδρομικού σταθμού Κοζάνης». Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής ενδιαφέροντος είναι στις 23/05/2023 και η αποσφράγιση θα πραγματοποιηθεί στις 29/05/2023.

Το έργο έχει προϋπολογισμό 6,15 εκατ. ευρώ (αξία με ΦΠΑ 6,62 εκατ.) και χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Αναθέτουσα Αρχή είναι ο Δήμος Κοζάνης και η σύμβαση θα έχει διάρκεια 16 μήνες. Οι παρεμβάσεις προβλέπονται στο τμήμα σιδηροδρομικής γραμμής ΟΣΕ στην επέκταση του σχεδίου πόλεως της Κοζάνης στην πολεοδομική ενότητα «ΚΟΜΒΟΣ – ΠΑΝΟΡΑΜΑ – ΖΕΧ».

Πρόκειται για σιδηροδρομική σήραγγα μήκους 327 μέτρων, που κατασκευάζεται με τη μέθοδο της εκσκαφής και επανεπίχωσης (cut and cover). Προβλέπεται ανοικτή εκσκαφή μέχρι τη στάθμη θεμελίωσης του τεχνικού και διαμόρφωσης του φορέα της κατασκευής ως κλειστού ορθογωνικού πλαισίου. Για την διαμόρφωση της εισόδου και της εξόδου του τεχνικού αλλά και την αντιστήριξη των επιχώσεων προβλέπεται η κατασκευή κατάλληλων τοίχων αντιστήριξης, οι οποίοι έχουν διαταχθεί έτσι ώστε να διασφαλίζονται οι απαιτούμενες επιφάνειες επίχωσης για την μελλοντική κατασκευή έργων οδοποιίας και ανάπλασης.

Επιπλέον, έχει προβλεφθεί κιγκλίδωμα προστασίας πεζών στην στέψη των μετώπων του Cut & Cover.

spot_img
300px by 250px ad for bank of Chania

MUST READ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ