Παρασκευή, 19 Απριλίου, 2024
ΑρχικήΕΝΕΡΓΕΙΑΣε τροχιά οι δημοπρασίες για τα «πράσινα πιστοποιητικά»

Σε τροχιά οι δημοπρασίες για τα «πράσινα πιστοποιητικά»

Σε τροχιά μπαίνει η διαδικασία για τις δημοπρασίες για τα πράσινα πιστοποιητικά. Συγκεκριμένα η επικαιροποιημένη εισήγηση του ΔΑΠΕΕΠ για τον Κανονισμό Δημοπρασιών Εγγυήσεων Προέλευσης τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση χθες από  τη ΡΑΑΕΥ.

Όπως αναφέρεται, στην εισήγηση του Διαχειριστή θα διενεργούνται από τρεις έως 12 Δημοπρασίες Εγγυήσεων Προέλευσης ετησίως, οι οποίες θα διενεργούνται ηλεκτρονικά, ενώ κάθε μια από αυτές θα αφορά αποκλειστικά ένα προϊόν και θα ολοκληρώνεται σε έναν γύρο. Η Τιμή Εκκίνησης θα ορίζεται για κάθε Δημοπρασία χωριστά, όπως και οι όροι της κάθε Δημοπρασίας. Η περίοδος Διαπραγμάτευσης θα διαρκεί 30 λεπτά κατ’ ελάχιστον και ο ΔΑΠΕΕΠ έχει το δικαίωμα να την παρατείνει για λόγους ανταγωνισμού.

Αναλυτικά σύμφωνα με την επικαιροποιημένη εισήγηση του ΔΑΠΕΕΠ οι Δημοπρασίες Εγγυήσεων Προέλευσης θα διεξάγονται ως εξής:

·  Η Δημοπρασία, διενεργείται ηλεκτρονικά και αφορά αποκλειστικά ένα προϊόν, διεξάγεται σε ένα γύρο (single round), με πολλαπλές προσφορές (multiple sealed bids) όπου ο κάθε Συμμετέχων στον οποίο κατακυρώνονται οι Εγγυήσεις Προέλευσης καταβάλλει την προσφορά του (pay-as-bid).

·  Κάθε Δημοπρασία διενεργείται διακριτά από οποιαδήποτε άλλη. Κατά τη διάρκεια μίας Συνεδρίας, μπορούν να διενεργούνται περισσότερες από μια Δημοπρασίες.

·  Κάθε χρόνο διενεργούνται από 3 έως 12 Δημοπρασίες ΕΠ σε τακτά χρονικά διαστήματα, το πρόγραμμα των οποίων δημοσιεύεται τον Δεκέμβριο κάθε έτους για το επόμενο έτος και περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον το δεκαπενθήμερο, κατά το οποίο προγραμματίζεται να διεξαχθεί εκάστη Δημοπρασία. Οι λεπτομέρειες περί εκάστης Δημοπρασίας, ιδίως δε η ημερομηνία και η ώρα διεξαγωγής της, οριστικοποιούνται και δημοσιεύονται κατά την ανακοίνωση διενέργειας της Δημοπρασίας. Το πρόγραμμα των Δημοπρασιών μπορεί να τροποποιείται από τον ΔΑΠΕΕΠ.

·  Ο ΔΑΠΕΕΠ ανακοινώνει στην ιστοσελίδα του, τουλάχιστον 15 ημέρες πριν τη διενέργεια εκάστης Δημοπρασίας, την τελική ημερομηνία και ώρα διενέργειας της, η οποία δύναται να αποκλίνει από τον αρχικό προγραμματισμό που ανακοινώθηκε τον Δεκέμβριο του προηγούμενου έτους, και ταυτόχρονα αναρτά το τεχνικό φύλλο της Δημοπρασίας.

·  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις σχετικά με την εκάστοτε Δημοπρασία υποβάλλοντας εγγράφως στον ΔΑΠΕΕΠ ερωτήσεις. Οι ενδιαφερόμενοι και οι Συμμετέχοντες δεν δικαιούνται να επικαλούνται προφορικές απαντήσεις – διευκρινίσεις του ΔΑΠΕΕΠ.

·  Το νόμισμα στο οποίο διεξάγεται η Δημοπρασία είναι το ευρώ.

·  Η Περίοδος Διαπραγμάτευσης διαρκεί 30 λεπτά κατ’ελάχιστον και ο ΔΑΠΕΕΠ έχει το δικαίωμα να την παρατείνει για λόγους ανταγωνισμού και περαιτέρω επαύξησης του τελικού τιμήματος.

·  Η Τιμή Εκκίνησης ορίζεται για κάθε Δημοπρασία χωριστά και περιλαμβάνεται στα στοιχεία της Δημοπρασίας.

·  Ως Τιμή Εκκίνησης κάθε Δημοπρασίας ορίζεται το 10% της τιμής της χαμηλότερης Προσφοράς που ικανοποιήθηκε για το σύνολο ή μέρος της Ζητούμενης Ποσότητας στην πλέον πρόσφατη Δημοπρασία ομοειδούς ή παρόμοιου προϊόντος, ή διαφορετική τιμή, ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς.

·  Σε κάθε Δημοπρασία μπορεί να συμπεριληφθεί ποσότητα ΕΠ που δεν διατέθηκε σε προηγούμενη Δημοπρασία (αδιάθετη ποσότητα).

spot_img
spot_img

MUST READ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ