Παρασκευή, 14 Ιουνίου, 2024
ΑρχικήΕΝΕΡΓΕΙΑΡεύμα: “Φλέβα χρυσού” η συλλογική αυτοπαραγωγή μέσω ενεργειακών κοινοτήτων για τα νοικοκυριά...

Ρεύμα: “Φλέβα χρυσού” η συλλογική αυτοπαραγωγή μέσω ενεργειακών κοινοτήτων για τα νοικοκυριά στις λιγνιτικές περιοχές

Η εγκατάσταση 272-300 MW φωτοβολταϊκών σταθμών από ενεργειακές κοινότητες σε συνδυασμό με συστήματα αποθήκευσης ενέργειας μέσω της αξιοποίησης υφιστάμενων πόρων μπορεί να καλύψει πλήρως τις ανάγκες περίπου 245.000 οικιακών καταναλωτών στις λιγνιτικές περιοχές της χώρας, ξεπερνώντας τα προβλήματα του δικτύου.

Αυτό αναφέρει νέα έκθεση ου Green Tank, που έγινε σε συνεργασία με τον Στέλιο Ψωμά, σύμβουλο σε θέματα ενέργειας και περιβάλλοντος, που σημειώνει ότι τα οφέλη μπορεί να ξεπεράσουν και τις 16.000 ευρώ στην 25ετία, εφόσον τα νοικοκυριά θα μπορούσαν να προχωρήσουν στην δημιουργία ενεργειακών κοινοτήτων για συλλογική αυτοπαραγωγή από ΑΠΕ.

Όπως αναφέρεται, η  συλλογική αυτοπαραγωγή μέσω ενεργειακών κοινοτήτων  είναι στις λιγνιτικές περιοχές της χώρες είναι εφικτή συνδυάζοντας φωτοβολταϊκά συστήματα με αποθήκευση.

Αναλυτικά, στη  νέα έκθεση  με τίτλο «Στήριξη ενεργειακών κοινοτήτων πολιτών στις λιγνιτικές περιοχές συνδυάζοντας φωτοβολταϊκά συστήματα με μπαταρίες αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας», εξετάζονται οι δυνατότητες αντιμετώπισης της ανεπάρκειας των δικτύων προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες σε ηλεκτρική ενέργεια των οικιακών καταναλωτών που διαβιούν στις λιγνιτικές περιοχές από έργα ΑΠΕ ενεργειακών κοινοτήτων.

Χαρτογραφώντας την τρέχουσα και μελλοντική ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας από οικιακούς καταναλωτές και προτείνοντας συγκεκριμένα μέτρα για την αποσυμφόρηση και τη βέλτιστη χρήση του δικτύου, η ανάλυση έδειξε ότι με δημιουργία ενεργειακών κοινοτήτων και εγκατάσταση 272-300 MW φωτοβολταϊκών σταθμών μπορούν να καλυφθούν άμεσα οι ανάγκες 245.000 οικιακών καταναλωτών στις λιγνιτικές περιοχές της χώρας. Με αυτόν τον στόχο, εξετάστηκαν δύο σενάρια:

-επένδυση μόνο σε φωτοβολταϊκά, η οποία απαιτεί συνολικά επενδύσεις 207-228 εκατ. ευρώ και

-επένδυση σε φωτοβολταϊκά με μπαταρίες, δηλαδή συστήματα που θα παρέχουν υπηρεσίες εξισορρόπησης της ενέργειας στο δίκτυο και ευνοούν την αποσυμφόρησή του, η οποία απαιτεί συνολικά επενδύσεις 370-408 εκατ. ευρώ. Τα έργα αυτά μπορούν να χρηματοδοτηθούν από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης ή τους εθνικούς πόρους που στηρίζουν τη δίκαιη μετάβαση των λιγνιτικών περιοχών μέσω των εσόδων από τη δημοπράτηση δικαιωμάτων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

Στην έκθεση του Green Tank αναλύονται ενδεικτικά επιχειρηματικά σχέδια ενεργειακών κοινοτήτων με μέλη οικιακούς καταναλωτές που κάνουν χρήση του εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού.

Τα αποτελέσματα της επένδυσης και το όφελος για την ενεργειακή κοινότητα και για το κάθε νοικοκυριό υπολογίζονται με την παραδοχή ότι το ενδεικτικό κόστος επένδυσης του φωτοβολταϊκού είναι 380.000 ευρώ  (1.900 ευρώ ανά νοικοκυριό ή 760 ευρώ ανά κιλοβάτ). Το ενδεικτικό κόστος επένδυσης σε μπαταρία χωρητικότητας 1.000 kWh: 300.000 ευρώ  (με αντικατάστασή της το 16ο έτος στο 25% του αρχικού κόστους) – (1.500 ευρώ ανά νοικοκυριό).

Το ενδεικτικό λειτουργικό κόστος φωτοβολταϊκού: 8.000 ευρώ με ετήσια αναπροσαρμογή 2% και το ενδεικτικό λειτουργικό κόστος φωτοβολταϊκού με μπαταρία: 13.600 ευρώ με ετήσια αναπροσαρμογή 2%.

Η ενδεικτική τιμή συμψηφισμού στα 0,17 €/kWh. Η τιμή αυτή αφορά το πρώτο έτος λειτουργίας και προκύπτει θεωρώντας οικιακό τιμολόγιο Γ1 της ΔΕΗ. Στους λεπτομερείς υπολογισμούς για τον καθορισμό της τιμής συμψηφισμού, οι αναλυτές έχουν λάβει ως μέση τιμή εκκαθάρισης αγοράς 70 €/MWh, τιμή που είναι σημαντικά μικρότερη (έως και 4 φορές) από τις υψηλές τιμές κατά την κορύφωση της ενεργειακής χρήσης και συνάδει με τις εκτιμήσεις πολλών φορέων για την εξέλιξη των τιμών χονδρεμπορικής τα επόμενα χρόνια. Ενδεικτική ετήσια αύξηση τιμολογίων ηλεκτρικής ενέργειας στο 2% όσο και ο στόχος για τον πληθωρισμό. Τέλος ο συντελεστής απόσβεσης ορίζεται στο  20% (με βάση την ισχύουσα νομοθεσία για την αυτοκατανάλωση και το επιτόκιο προεξόφλησης 6,3%.

Με βάση, λοιπόν αυτές τις παραδοχές τα δεδομένα που προκύπτουν από την επένδυση είναι:

·       Στο πρώτο σενάριο που αφορά επένδυση μόνο σε φωτοβολταϊκό  η εξοικονόμηση για τα μέλη της κοινότητας στην 25ετία θα είναι στα 3,65 εκατ. ευρώ. Οφελος, δηλαδή η εξοικονόμηση μείον το κόστος στο ίδιο διάστημα για τα μέλη της κοινότητας είναι στα 3,27 εκατ. ευρώ. Το όφελος (εξοικονόμηση μείον κόστος ανά νοικοκυριό στην 25ετία υπολογίζεται στις 16.395 ευρώ. Η καθαρή παρούσα αξία είναι στα 1,35 εκατ. ευρώ.

·       Στο δεύτερο σενάριο που αφορά επένδυση σε φωτοβολταϊκό με μπαταρία χωρίς επιδότηση μπαταρίας η εξοικονόμηση για τα μέλη της κοινότητας στην 25ετία είναι στα 3,36 εκατ. ευρώ. Το όφελος (εξοικονόμηση μείον κόστος για τα μέλη της κοινότητας στην 25ετία είναι 2,68 εκατ. ευρώ. Το όφελος (εξοικονόμηση μείον κόστος ανά νοικοκυριό στην 25ετία υπολογίζεται στις 13.140 ευρώ. Η καθαρή παρούσα αξία είναι στις 930.000 ευρώ.

·       Στο τελευταίο σενάριο που αφορά επένδυση σε φωτοβολταϊκό με μπαταρία και επιδότηση 100% της μπαταρίας η εξοικονόμηση για τα μέλη της κοινότητας στην 25ετία είναι στα 3,36 εκατ. ευρώ. Το όφελος (εξοικονόμηση μείον κόστος για τα μέλη της κοινότητας στην 25ετία είναι 2,9 8 εκατ. ευρώ. Το όφελος (εξοικονόμηση μείον κόστος ανά νοικοκυριό στην 25ετία υπολογίζεται στις 14.910 ευρώ. Η καθαρή παρούσα αξία είναι στα 1,230 εκατ. ευρώ.

Με βάση τα συμπεράσματα από τα τρία επιχειρηματικά σχέδια προκύπτει ότι η επένδυση χωρίς σύστημα αποθήκευσης παρουσιάζει καλύτερες αποδόσεις, εκτός και αν υπάρξει επιδότηση της μπαταρίας, οπότε τότε η απόδοση είναι συγκρίσιμη. Παρόλα αυτά, τονίζουν οι αναλυτές, η ύπαρξη συστήματος αποθήκευσης μπορεί να αποτελεί αναγκαία συνθήκη για τη σύνδεση του φωτοβολταϊκού στο δίκτυο, δεδομένης της έλλειψης επαρκούς ηλεκτρικού χώρου.

«Το έντονο ενδιαφέρον των πολιτών στις λιγνιτικές περιοχές για συλλογική αυτοπαραγωγή μέσω ενεργειακών κοινοτήτων δεν πρέπει να αγνοηθεί. Η υλοποίηση τέτοιων έργων είναι εφικτή συνδυάζοντας φωτοβολταϊκά συστήματα με αποθήκευση, ενώ οι απαραίτητοι οικονομικοί πόροι για να καλυφθούν οι ανάγκες των πολιτών και να ξεπεραστούν τα προβλήματα ανεπάρκειας του δικτύου είναι διαθέσιμοι», επεσήμανε ο Νίκος Μάντζαρης, αναλυτής πολιτικής του Green Tank. «Ήδη, το Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης προβλέπει αντίστοιχη στήριξη για την περίπτωση των ΟΤΑ, δράση που θα μπορούσε να γενικευτεί για όλες τις ενεργειακές κοινότητες που στοχεύουν στην αυτοκατανάλωση».

«Με σχετική νομοθετική ρύθμιση θα πρέπει να προβλεφθεί ότι ο νέος ηλεκτρικός χώρος που προκύπτει από παρεμβάσεις επέκτασης ή/και ενίσχυσης του δικτύου, θα διατεθεί κατά προτεραιότητα σε έργα αυτοκατανάλωσης και ενεργειακών κοινοτήτων με εικονικό ενεργειακό συμψηφισμό», τόνισε ο Στέλιος Ψωμάς. «Θα πρέπει επίσης να παρασχεθούν κρατικές εγγυήσεις προς ενεργειακές κοινότητες που αξιοποιούν το εργαλείο του εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού, προκειμένου αυτές να μπορούν να χρηματοδοτηθούν από τράπεζες».

spot_img
300px by 250px ad for bank of Chania

MUST READ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ