Τετάρτη, 21 Φεβρουαρίου, 2024
ΑρχικήΕΝΕΡΓΕΙΑΡΑΕ - Ενεργειακή κρίση: Σε διαβούλευση το σχέδιο για διακοπή τροφοδοσίας με...

ΡΑΕ – Ενεργειακή κρίση: Σε διαβούλευση το σχέδιο για διακοπή τροφοδοσίας με φυσικό αέριο της βιομηχανίας

Με εξαιρέσεις σε συγκεκριμένες κομβικές βιομηχανές ετέθη σε δημόσια διαβούλευσητο σχέδιο της ΡΑΕ για τη σειρά διακοπής τροφοδοσίας της βιομηχανίας με φυσικό αέριο σε περίπτωση κρίσης.

Σύμφωνα με το σχετικό κείμενο, οι βιομηχανικές εγκαταστάσεις που χαρακτηρίζονται ως υψηλότερης σπουδαιότητας και θα υποστούν τελευταίες διακοπή τροφοδοσίας είναι εκείνες που σχετίζονται με την προστασία του ενεργειακού εφοδιασμού (καύσιμα), της δημόσιας υγείας, ασφάλειας και άμυνας της χώρας.

Διαδικασία διακοπής/περιορισμού παροχής φυσικού αερίου στις «Σημαντικές Βιομηχανίες»

Όπως αναφέρεται:

  1. Η ΡΑΕ συντάσσει κατάλογο με τους ομαδοποιημένους, ανά κλάση, καταναλωτές των Σημαντικών Βιομηχανιών σύμφωνα με την τεκμηρίωση των αιτήσεών τους και τον κοινοποιεί στους Διαχειριστές των δικτύων Μεταφοράς και Διανομής.
  2. Εφόσον το ημερήσιο έλλειμα ισοζυγίου μάζας σε Κατάσταση Συναγερμού 3 παραμένει κατόπιν εξάντλησης της σειράς διακοπής των Διακόψιμων Καταναλωτών, των Μονάδων Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας με καύσιμο Φυσικό Αέριο και των λοιπών καταναλωτών φυσικού αερίου του Καταλόγου Σειράς Διακοπής του Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης, προκειμένου να διασφαλιστεί η τροφοδοσία των προστατευόμενων καταναλωτών, ο Επικεφαλής της ΜΔΚ προσδιορίζει:

•        τη γεωγραφική περιοχή όπου χρειάζεται να υπάρξει περιορισμός/διακοπή της παροχής Φυσικού Αερίου,

•        την εκτιμώμενη χρονική διάρκειά της, καθώς και

•        τη μέγιστη ενέργεια (MWh Φυσικού Αερίου) που επιτρέπεται να παραληφθεί στη συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή από Χρήστες Μεταφοράς που τροφοδοτούν άλλους Πελάτες ή Δίκτυα Διανομής στην γεωγραφική αυτή περιοχή,

και αποστέλλει στον Επικεφαλής της ΟΔΚ (Ομάδας Διαχείρισης Κρίσης) και στους Διαχειριστές Δικτύων Διανομής τα αποτελέσματα της ανωτέρω ανάλυσης.

  • Η ΟΔΚ αποφασίζει την διακοπή/περιορισμό της παροχής Φυσικού Αερίου στους Πελάτες του καταλόγου των «Σημαντικών Βιομηχανιών», λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια της ανωτέρω εισήγησης.

Στην κατάταξη των βιομηχανιών με τις εξαιρέσεις υπάρχουν οι εξής περιπτώσεις:

  • Εγκαταστάσεις που σε περίπτωση διακοπής της παροχής θα υποστούν καταστροφικές ζημιές σε εξοπλισμό ή υποδομή.
  • Βιομηχανίες τροφίμων, φαρμάκων, ειδών ατομικής υγιεινής και της αλυσίδας εφοδιασμού των παραπάνω.
  • Βιομηχανίες που σε περίπτωση διακοπής της παροχής θα υποστούν απώλεια πρώτων υλών ή παραγωγή ακατάλληλου τελικού προϊόντος.
  • Βιομηχανίες που η διακοπή της παροχής θα επιφέρει διακοπή της γραμμής παραγωγής.
  • Βιομηχανίες που έχουν δυνατότητα μείωσης της κατανάλωσης φυσικού αερίου κατά ένα ποσοστό, κατόπιν έγκαιρης ενημέρωσης.
  • Παροχές φυσικού αερίου με δυνατότητα άμεσης εναλλαγής καυσίμου και λοιπές παροχές.
spot_img
spot_img

MUST READ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ