Κυριακή, 19 Μαΐου, 2024
ΑρχικήΟΙΚΟΝΟΜΙΑΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣΠρόστιμα ύψους 164.500 ευρώ από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Πρόστιμα ύψους 164.500 ευρώ από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Την επιβολή προστίμων ύψους 164.500 ευρώ επέβαλε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Συγκεκριμένα αποφάσισε:

-Την επιβολή χρηματικού προστίμου συνολικού ύψους 160.000 ευρώ στην εταιρεία BLOG FINANCE CORPORATION (με διακριτικό τίτλο BFC Group) και σε δύο φυσικά πρόσωπα, καθώς παρείχαν σε ιδιώτες επενδυτές την επενδυτική υπηρεσία της διαχείρισης χαρτοφυλακίου χωρίς να διαθέτουν την απαιτούμενη άδεια. Συγκεκριμένα, επιβάλλεται πρόστιμο 80.000 ευρώ στον κ. Γρηγόρη Παπαϊορδανίδη, 60.000 ευρώ στην κα Σοφία Αμπαζίδου και 20.000 ευρώ στην εταιρεία BLOG FINANCE CORPORATION.

-Την επιβολή χρηματικού προστίμου 4.500 ευρώ σε τρία φυσικά πρόσωπα λόγω εκπρόθεσμης αναγγελίας προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και την εταιρεία ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε. των μεταβολών του συνολικού ποσοστού συμμετοχής τους επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε. που προβλέπονται από το ν. 3556/2007. Συγκεκριμένα επιβάλλεται πρόστιμο 1.500 ευρώ σε έκαστο εκ των κ.κ. Τερέζα Θεοδόση, Γεώργιο Θεοδόση-Μαλιούρη και Ευστράτιο Απέργη.

Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αποφάσισε:

– Την έγκριση του πληροφοριακού δελτίου σχετικά με την υποχρεωτική δημόσια πρόταση της εταιρείας «INVEL REAL ESTATE (NETHERLANDS) II BV» προς τους μετόχους της εταιρείας «ΠΡΟΝΤΕΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ».

– Την έγκριση του αιτήματος του κ. Αλέξανδρου Κατσιώτη για την άσκηση του δικαιώματος εξαγοράς (squeeze-out) επί των μετοχών της εταιρείας «ΕΛΓΕΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟ – ΔΙΑΝΟΜΕΣ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ».

– Την επέκταση της άδειας λειτουργίας της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.Δ.Α.Κ.» , προκειμένου να λειτουργεί και ως Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΑΕΔΟΕΕ) .

spot_img
300px by 250px ad for bank of Chania

MUST READ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ