Δευτέρα, 4 Μαρτίου, 2024
ΑρχικήEDITOR'S PICKSΟι παράγοντες που έπληξαν την κερδοφορία της ElvalHalcor

Οι παράγοντες που έπληξαν την κερδοφορία της ElvalHalcor

Σημαντική μείωση παρουσίασε η καθαρή κερδοφορία του ομίλου ElvalHalcor, του βραχίονα της Viohalco στον τομέα των μετάλλων, καθώς κατήλθε στα 26 εκατ. ευρώ, έναντι 119 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2022. Τα καθαρά κέρδη υποχώρησαν λόγω της μειωμένης οργανικής κερδοφορίας αλλά και από τις ζημιές στα λογιστικά αποτελέσματα μετάλλων (47 εκατ. ζημιές φέτος από κέρδη 29,3 εκατ. πέρυσι) και από το αυξημένο χρηματοοικονομικό κόστος.

Πάντως, ο όμιλος σε μια δύσκολη συγκυρία όπως ήταν το πρώτο φετινό εξάμηνο, κατάφερε παρά τη μεγάλη μείωση της ζήτησης να έχει σχετικά μικρή κάμψη στις πωλήσεις, ενώ πέτυχε και περιορισμό δανεισμού. Παρά την αρνητική συγκυρία, που προκαλεί η άνοδος των επιτοκίων και η μείωση της ζήτησης διεθνώς, η εταιρεία κατάφερε να έχει μικρότερες απώλειες από τους ξένους ανταγωνιστές της, κρατώντας τα μερίδια αγοράς που έχει διεθνώς.

Ο κύκλος εργασιών της ElvalHalcor διαμορφώθηκε στα 1,79 δισ. ευρώ σημειώνοντας πτώση 8,6% συγκριτικά με το 2022 που ήταν στα 1,959 δισ. ευρώ, κάτι που οφείλεται στη σημαντική πτώση στις τιμές των μετάλλων. Η μέση τιμή του αλουμινίου διαμορφώθηκε στα 2.155 ευρώ ανά τόνο το πρώτο εξάμηνο, έναντι 2.817 ευρώ ανά τόνο πέρυσι, δηλαδή μείωση 23,6%.

Η μέση τιμή του χαλκού διαμορφώθηκε στα 8.050 ευρώ ανά τόνο έναντι 8.926 ευρώ ανά τόνο την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, ήτοι μείωση 9,8%, ενώ η μέση τιμή του ψευδάργυρου διαμορφώθηκε στα 2.619 ευρώ ανά́ τόνο το Η1’23 έναντι 3.504 την αντίστοιχη περίοδο το 2022, δηλαδή μείωση 25,2%.

Τα αναπροσαρμοσμένα ενοποιημένα κέρδη πριν από φόρους, τόκους, αποσβέσεις, αποτέλεσμα μετάλλου και λοιπά έκτακτα έξοδα (a-EBITDA), τα οποία απεικονίζουν καλύτερα την οργανική και ταμειακή κερδοφορία της εταιρείας, μειώθηκαν κατά 18% καθώς κατήλθαν στα 130,9 εκατ. ευρώ έναντι 159,6 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, οδηγούμενα κυρίως από τα περιορισμένα περιθώρια στην ανακύκλωση και τις πληθωριστικές πιέσεις στο κόστος.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το a -EBITDA παρέμεινε σε σημαντικά υψηλότερα επίπεδα από τα αντίστοιχα επίπεδα του περυσινού εξαμήνου (85,2 εκατ. ευρώ).

Τα ενοποιημένα μικτά κέρδη κατήλθαν στα 120,1 εκατ. ευρώ έναντι 215,6 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022, ενώ τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), διαμορφώθηκαν στα 100,6 εκατ. ευρώ έναντι 206,2 εκατ. ευρώ το πρώτο μισό του ‘22. Αρνητική επίδραση στα παραπάνω μεγέθη είχαν κυρίως τα λογιστικά αποτελέσματα μετάλλων, τα οποία διαμορφώθηκαν σε ζημίες 29,3 εκατ. ευρώ στο πρώτο εξάμηνο του ‘23, έναντι κερδών 47 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο χρονικό διάστημα το 2022.

Το ενοποιημένο καθαρό χρηματοοικονομικό αποτέλεσμα (κόστος) διαμορφώθηκε στα 26,4 εκ. ευρώ για το Η1’23, αυξημένο κατά 43,3% συγκρινόμενο με τα 18,5 εκ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Η αύξηση αυτή οφείλεται στα αυξημένα επιτόκια αναφοράς, η οποία αντισταθμίστηκε μερικώς από τη μείωση του καθαρού δανεισμού και περιορίστηκε από τα δάνεια σταθερού επιτοκίου που ανέρχονταν στο 54% του συνολικού δανεισμού στο τέλος της περιόδου.

Κλάδος αλουμινίου

Ο κύκλος εργασιών του Κλάδου Αλουμινίου μειώθηκε κατά 12,1% στα 863,6 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με 982,4 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη προηγούμενη περίοδο, λόγω της μείωσης των τιμών των μετάλλων και την επίδραση της απο-ενοποίησης της ΕΤΕΜ.

Τα κέρδη πριν από φόρους κατήλθαν στα 10,3 εκατ. ευρώ, έναντι 122,6 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022, επηρεαζόμενα αρνητικά από τα λογιστικά αποτελέσματα μετάλλου που ανέρχονται σε ζημιές 23,7 εκατ. ευρώ για την περίοδο έναντι κερδών 39,6 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Ο καθαρός δανεισμός του κλάδου κατήλθε στα 609,5 εκατ. ευρώ στη λήξη του εξαμήνου ‘23, σημειώνοντας μείωση κατά 85,1 εκατ. ευρώ από την 30.06.2022, ως απόρροια της βελτίωσης του κεφαλαίου κίνησης και του περιορισμένου επενδυτικού προγράμματος.

Κλάδος Χαλκού

Ο κύκλος εργασιών του Κλάδου Χαλκού διαμορφώθηκε στα 927,3 εκατ. ευρώ έναντι 977,3 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2022, επηρεαζόμενος αρνητικά από τις μειωμένες τιμές των μετάλλων και τον μειωμένο όγκο πωλήσεων. Οι όγκοι πωλήσεων παρουσίασαν μείωση κατά 7,8% για την περίοδο καθώς η μείωση της ζήτησης που ξεκίνησε από το Β’ Εξάμηνο του 2022 συνεχίστηκε επηρεάζοντας κυρίως τα προϊόντα διέλασης κραμάτων χαλκού και δευτερευόντως τους σωλήνες χαλκού.

Τα κέρδη πριν από φόρους διαμορφώθηκαν στα 28,3 εκατ. ευρώ, έναντι 31 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη προηγούμενη περίοδο επηρεαζόμενα αρνητικά από τις λογιστικές ζημίες για τα αποτελέσματα μετάλλου ύψους 5,6 εκατ. ευρώ για τη περίοδο έναντι κερδών 7,5 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Ο καθαρός δανεισμός για το Κλάδο Χαλκού περιορίστηκε στα 276 εκατ. ευρώ, μειωμένος κατά 78,1 εκατ. ευρώ συγκριτικά με τη λήξη του περυσινού πρώτου εξαμήνου, ως αποτέλεσμα της καλής λειτουργικής κερδοφορίας του κλάδου.

spot_img
spot_img

MUST READ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ