Σάββατο, 25 Μαΐου, 2024
ΑρχικήΑΓΟΡΕΣΟΔΔΗΧ: Προχωρά σε δημοπρασία εξάμηνων εντόκων γραμματίων για την άντληση 625 εκατ....

ΟΔΔΗΧ: Προχωρά σε δημοπρασία εξάμηνων εντόκων γραμματίων για την άντληση 625 εκατ. ευρώ

Στη δημοπρασία Εντόκων Γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων, ύψους 625 εκατ. ευρώ θα προχωρήσει την προσεχή Τετάρτη 27 Μαρτίου ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους.

Σύμφωνα με συγκλίνουσες εκτιμήσεις της αγοράς, το επιτόκιο τους αναμένεται να διαμορφωθεί σε χαμηλότερα επίπεδα, πέριξ του 3,80%, από την προηγούμενη δημοπρασία (3,83%) του Φεβρουαρίου.

Η ημερομηνία διακανονισμού (settlement) θα είναι η Τρίτη 2 Απριλίου 2024 (Τ+2).

Οι τόκοι των εντόκων υπολογίζονται με χρονική βάση ACT/360.

Η δημοπρασία θα γίνει με ανταγωνιστικές προσφορές από τους Βασικούς Διαπραγματευτές Αγοράς στην Η.Δ.Α.Τ., σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από τον Κανονισμό Λειτουργίας τους.

Επίσης, βάσει του Κανονισμού των Βασικών Διαπραγματευτών, παρέχεται η δυνατότητα υποβολής μη ανταγωνιστικών προσφορών κατά την ημέρα διεξαγωγής της δημοπρασίας και μέχρι ώρας 12.00 μ.μ.

Οι μη ανταγωνιστικές προσφορές θα ικανοποιηθούν στην τιμή της τελευταίας προσφοράς που γίνεται δεκτή στη δημοπρασία (cut-off price) μέχρι συνολικού ύψους 30% επί του δημοπρατούμενου ποσού.

Δε θα γίνουν αποδεκτές συμπληρωματικές μη ανταγωνιστικές προσφορές την Πέμπτη 28 Μαρτίου 2024.

Για τα έντοκα γραμμάτια δε θα δοθεί καμία προμήθεια.

spot_img
300px by 250px ad for bank of Chania

MUST READ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ