Κυριακή, 14 Απριλίου, 2024
ΑρχικήΟΙΚΟΝΟΜΙΑΞεκίνησε υποβολή αιτήσεων για την: "Εμβληματική δράση στα βιώσιμα αγροδιατροφικά συστήματα"

Ξεκίνησε υποβολή αιτήσεων για την: “Εμβληματική δράση στα βιώσιμα αγροδιατροφικά συστήματα”

Δημοσιεύθηκε η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη δράση με τίτλο: «Εμβληματική δράση στα βιώσιμα αγροδιατροφικά συστήματα – εφαρμοσμένη έρευνα, ανάπτυξη υποδομών και υπηρεσιών για την βιωσιμότητα του κλάδου».

Η υποβολή ξεκινά από σήμερα, ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης στον ιστότοπο της ΓΓΕΚ (https://gsri.gov.gr/) και ολοκληρώνεται με την πάροδο 25 ημερών.

Ο προϋπολογισμός της δράσης είναι 2.900.000 ευρώ και το φυσικό αντικείμενο της δράσης αφορά:

– τη συγκέντρωση και επικέντρωση των πόρων, σύμφωνα με τις αρχές της έξυπνης εξειδίκευσης, σε τομείς όπου η χώρα έχει παραγωγική «παράδοση» και ανταγωνιστικό πλεονέκτημα
- την προώθηση και ενσωμάτωση της καινοτομίας στην αγροτική παραγωγή (πρωτογενής τομέας), σε επιλεγμένα προϊόντα αιχμής («υποδειγματικές περιπτώσεις»/ test cases) και σε διαδικασίες επεξεργασίας και διακίνησής τους (δευτερογενής τομέας).
- την ενσωμάτωση σε μια ενιαία στρατηγική ανάπτυξης του οικοσυστήματος της Αγροδιατροφής.
- τη δημιουργία στοχευμένων εθνικών υποδομών ως εργαλεία αύξησης της ανταγωνιστικότητας και βιωσιμότητας των επιχειρήσεων του κλάδου.
- τον ψηφιακό μετασχηματισμό παραγωγικών αλυσίδων αξίας στη λογική του FOOD 4.0.

Οι παραπάνω στόχοι θα επιτευχθούν μέσω δράσεων που θα έχουν ως βάση την έρευνα και την καινοτομία και θα αντιμετωπίζουν τις τεχνικές και μη τεχνικές προκλήσεις που αφορούν: α) στην ανάδειξη τοπικών παραδοσιακών αγροδιατροφικών προϊόντων μέσω της δημιουργίας μιας ιστορικής, πολιτιστικής, ποιοτικής, μοριακής και διατροφικής ταυτότητας β) στην ανάπτυξη και προώθηση καινοτόμων προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας και υπηρεσιών ενσωματώνοντας και αξιοποιώντας τις τεχνολογικές εξελίξεις.

Δυνητικοί τελικοί δικαιούχοι της δράσης είναι οι:

1. Ακαδημαϊκοί και Ερευνητικοί Φορείς
i. Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης
ii. Πανεπιστήμιο Αιγαίου
iii. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών – Τμήμα Φαρμακευτικής
iv. Πανεπιστήμιο Κρήτης
v. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
vi. Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός – ΔΗΜΗΤΡΑ
vii. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

2. Πολιτιστικοί φορείς
i. Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας (ΒΕΡΓΙΝΑ).

spot_img
spot_img

MUST READ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ