Παρασκευή, 19 Απριλίου, 2024
ΑρχικήΕΝΕΡΓΕΙΑΚαμπανάκι των προμηθευτών για τους "άγνωστους" μετρητές

Καμπανάκι των προμηθευτών για τους “άγνωστους” μετρητές

“Νάρκη” για την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς, με βάση, όσα αναφέρει ο Ελληνικός Σύνδεσμος Προμηθευτών Ενέργειας ο μεγάλος αριθμός μετρητών ηλεκτρικού ρεύματος χωρίς έγκυρο ΑΦΜ και διεύθυνση. Ανέρχεται δε, στο 1,5 εκατομμύριο και ουσιαστικά γιαυτούς υπάρχει αδυναμία ταυτοποίησης με αποτέλεσμα να δημιουργεί ρίσκα  στους παρόχους ιδιαίτερα δε της καθολικής υπηρεσίας.

Αναλυτικά με βάση όσα αναφέρει  ο Σύνδεσμος Προμηθευτών με επιστολή του στη Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων και Ενέργειας (ΡΑΑΕΥ), ο εξαιρετικά υψηλός αριθμός των παροχών οι οποίοι καταγράφονται στο πληροφοριακό σύστημα «ΘΑΛΗΣ» του Διαχειριστή με μη έγκυρο («μηδενικό») ΑΦΜ αποτελεί μείζον ζήτημα, ιδίως αναφορικά με τις περιπτώσεις των εν λόγω παροχών οι οποίες μεταπίπτουν σε καθεστώς Καθολικής Υπηρεσίας, καθότι οι δικαιούχοι της Καθολικής Υπηρεσίας περιέρχονται στο πελατολόγιο των παρόχων αυτομάτως, δίχως να προηγείται η σύναψη Σύμβασης Προμήθειας.

Το ίδιο θέμα, ανακύπτει, σύμφωνα με τον ΕΣΠΕΝ, και από την έλλειψη αναφοράς της διεύθυνσης σημαντικού αριθμού Πελατών. Ελλείψει έγκυρων στοιχείων, η ταυτοποίηση και τιμολόγηση μεγάλου μέρους των Πελατών που μεταπίπτουν στο καθεστώς Καθολικής Υπηρεσίας καθίσταται πρακτικά αδύνατη.

Ετσι, τονίζει ο Σύνδεσμος,  η προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας στους συγκεκριμένους πελάτες πραγματοποιείται με σημαντική οικονομική ζημία των παρόχων.

Σύμφωνα με το Σύνδεσμο το ζήτημα αυτό παραμένει έως σήμερα ανεπίλυτο, παρά την Απόφαση 791A/2021 της 21.10.2021 με την οποία η Αρχή αναφορικά (και) με την ελλιπή παροχή στοιχείων είχε επιβάλει αφενός διοικητικό πρόστιμο 250.000 ευρώ και αφετέρου αυστηρή σύσταση στον Διαχειριστή για την τήρηση της υποχρέωσης παροχής στους παρόχους Καθολικής Υπηρεσίας, πλήρων των στοιχείων Πελατών που μεταπίπτουν στο καθεστώς Καθολικής Υπηρεσίας.

Παράλληλα ο Σύνδεσμος καταγράφει και τις επιπτώσεις θέμα των καθώς είναι ante portas η εγκτάσταση των έξυπνων μετρητών. Ειδικότερα, αναφέρει:

«Επιπρόσθετα, ενόψει της προγραμματιζόμενης επένδυσης για την εγκατάσταση 7,3 εκ. «έξυπνων μετρητών», επισημαίνεται ότι η αποτελεσματική αξιοποίηση των νέων μετρητών για την ενίσχυση της αυτοκατανάλωσης και την ενεργή συμμετοχή των καταναλωτών στο πλαίσιο της μετάβασης, προϋποθέτει κατ’ ελάχιστον τη δυνατότητα ταυτοποίησης του συνόλου των παροχών, μέσω έγκυρων στοιχείων Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) των Πελατών που αντιστοιχούν σε αυτούς».

Με αυτά τα δεδομένα ζητά από τη ΡΑΑΕΥ να διευκρινίσει με ποιον τρόπο αντιμετωπίζεται επί του παρόντος ή/και υπάρχει πρόθεση να αντιμετωπιστεί, τόσο από τον δεσπόζοντα προμηθευτή όσο και από τον Διαχειριστή του Δικτύου, ενδεχομένως και σε συνεργασία με την ΑΑΔΕ, η έλλειψη στοιχείων ΑΦΜ για τους τουλάχιστον 1,5 εκ. πελάτες ηλεκτρικής ενέργειας οι οποίοι εκπροσωπούνται από τον δεσπόζοντα προμηθευτή και τους παρόχους Καθολικής Υπηρεσίας;

Θεωρεί δε κρίσιμη παράμετρο, στο βαθμό δε που η συνεργασία της ΑΑΔΕ έχει ήδη ζητηθεί, την ενίσχυση και διευκόλυνση της συνεργασίας αυτής. Και θέτει το ερώτημα με  ποιο τρόπο διασφαλίζεται ότι ο επιμερισμός στους παρόχους Καθολικής Υπηρεσίας, των Πελατών για τους οποίους διαπιστώνεται έλλειψη στοιχείων ΑΦΜ, πραγματοποιείται η  κατ’ αναλογία των ποσοστών που ορίζονται στην σχετική απόφαση και τα οποία αντιστοιχούν στους μετρητές που έκαστος εκ των παρόχων Καθολικής Υπηρεσίας εκπροσωπεί στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα.

spot_img
spot_img

MUST READ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ