Σάββατο, 25 Μαΐου, 2024
ΑρχικήΕΝΕΡΓΕΙΑ«Καμπανάκι» για αυξήσεις στα τέλη χρήση δικτύου

«Καμπανάκι» για αυξήσεις στα τέλη χρήση δικτύου

Τον κίνδυνο αυξησης των τελών χρήσης δικτύου επισημαίνει για τους καταναλωτές η εταρεία Φυσικό Αέριο Αττικής Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας λόγω των αναγκών χρηματοδότησης του Προγράμματος Ανάπτυξης της enaon EDA για την περίοδο 2024-2028. 

Συγκεκριμένα σε επιστολή της προς τη ΡΑΑΕΥ στο πλαίσιο της διαβούλευσης για το Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δικτύου Διανομής της enaon EDA για την περίοδο 2024-2028, η Φυσικό Αέριο υπενθυμίζει ότι ήδη από την 1η Φεβρουαρίου του 2024 ισχύουν τα νέα αυξημένα κατά 30% τιμολόγια χρήσης του δικτύου διανομής τα οποία προέκυψαν από τους επενδυτικούς σχεδιασμούς της enaon για την περίοδο 2023-2026. Σε αυτή την αύξηση αναμένεται να προστεθεί επιπλέον αύξηση της τάξης του 10% από το Πρόγραμμα Ανάπτυξης της εταιρείας για την περίοδο 2024-2028.

Όπως επισημαίνει η Φυσικό Αέριο στην επιστολή της προς τη ΡΑΑΕΥ, στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης επί του αναπτυξιακού σχεδίου της enaon ήδη από την 1η Φεβρουαρίου ισχύουν τα τιμολόγια διανομής για τη Ρυθμιστική Περίοδο 2023-2026, τα οποία οδηγούν σε σημαντικές αυξήσεις στις περισσότερες περιοχές, ειδικά στη Χρέωση Δυναμικότητας. Αυξήσεις που υπερβαίνουν ακόμα και το 30%, ενώ για πρώτη φορά καθορίστηκε και η «Προσαύξηση Διείσδυσης» ως επιπλέον χρέωση διανομής για ολόκληρη τη Ρυθμιστική Περίοδο 2023- 2026.

«Ταυτόχρονα με αυτές τις αυξήσεις, αναφέρει η επιστολή της Φυσικό Αέριο, το προτεινόμενο Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2024-2028 αναμένεται να έχει επίπτωση στη μέση Χρέωση Διανομής κάθε περιοχής, οδηγώντας με βάση την εκτίμηση του Διαχειριστή σε αυξήσεις της τάξης του 10% ή και περισσότερο, ακόμα και σε ήδη υπάρχοντα και αναπτυγμένα δίκτυα, τα οποία προβλέπεται να πυκνώσουν».

Η Φυσικό Αέριο επισημαίνει την επιπρόσθετη επιβάρυνση που θα προκύψει για τους καταναλωτές από την εφαρμογή της σταδιακής απομείωσης των εκπτώσεων στα τέλη σύνδεσης γεγονός που θα λειτουργήσει τόσο ως εμπόδιο στις νέες συνδέσεις, όσο και ως επιπλέον επιβάρυνση για τους καταναλωτές φυσικού αερίου στο μέλλον.

Η Φυσικό Αέριο ζητά να μην προκαλούνται απότομες επιβαρύνσεις στους καταναλωτές ιδιαίτερα μετά από μια περίοδο ενεργειακής κρίσης ώστε να μπορέσει να αποτελέσει το φυσικό αέριο τη φθηνότερη και πιο φιλική περιβαλλοντικά επιλογή καυσίμου σε σχέση με το πετρέλαιο. Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στην επιστολή «θεωρούμε πως προκειμένου το φυσικό αέριο να προωθηθεί αποτελεσματικά σε όλες τις περιοχές, ως φθηνότερη και περιβαλλοντικά φιλικότερη επιλογή καυσίμου σε σχέση με το πετρέλαιο, ειδικότερα μετά από μια περίοδο ενεργειακής κρίσης, θα πρέπει να υπάρξει προσπάθεια οι αυξήσεις στις ρυθμιζόμενες χρεώσεις να παραμένουν εντός ενός εύλογου εύρους που δεν θα προκαλεί απότομες και μεγάλες επιβαρύνσεις στους λογαριασμούς φυσικού αερίου. Οι καταναλωτές που ήδη επιβαρύνονται με βάση τα νέα τιμολόγια της Ρυθμιστικής Περιόδου 2023-2026, θα πρέπει, με συμβολή όλων των εμπλεκόμενων μερών, να προστατευτούν από περαιτέρω μεγάλες αυξήσεις λόγω του Προγράμματος Ανάπτυξης 2024-2028».

Και προσθέτει: «Τα δίκτυα διανομής αποτελούν «φυσικά» μονοπώλια, καθώς δεν μπορούν λογικά να διαχωριστούν, λαμβανομένων υπόψη των οικονομιών πολύ μεγάλης κλίμακας που συνδέονται με αυτά. Από άποψη ανταγωνισμού, επομένως, ο ιδιοκτήτης του δικτύου διανομής ελέγχει μια ουσιώδη υποδομή («essential facility») η οποία συνδέει την προμήθεια με την κατανάλωση και ενισχύει τη θέση του στην αγορά σε σχέση τόσο με τους προμηθευτές όσο και με τους καταναλωτές».

Η Φυσικό αέριο καταλήγει σημειώνοντας ότι «θα πρέπει οι επιπτώσεις του Πλάνου Ανάπτυξης 2024-2028 στις χρεώσεις διανομής να αξιολογηθούν πολύ προσεκτικά και οι εκτιμήσεις που περιλαμβάνονται σε αυτό να είναι όσο το δυνατόν πιο ρεαλιστικές, ώστε να μην προκύψουν τα επόμενα χρόνια δυσανάλογα κόστη στους καταναλωτές φυσικού αερίου». 

spot_img
300px by 250px ad for bank of Chania

MUST READ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ