Σάββατο, 25 Μαΐου, 2024
ΑρχικήΝΑΥΤΙΛΙΑΚαθιερώνεται βραβείο ισότητας φύλων στην Κυπριακή Ναυτιλία

Καθιερώνεται βραβείο ισότητας φύλων στην Κυπριακή Ναυτιλία

Εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο της Κύπρου, η πρόταση του Υφυπουργείου Ναυτιλίας, για την καθιέρωση ετήσιου θεσμού «Βραβείο Ισότητας Φύλων στην Κυπριακή Ναυτιλία».

Η προώθηση της ισότητας των φύλων (Gender equality) στη ναυτιλιακή βιομηχανία, συμπεριλαμβάνεται στο ετήσιο Σχέδιο Δράσης 2023-2024 του Υφυπουργείου Ναυτιλίας. Προς εκπλήρωση της δέσμευσης αυτής, έχουν καταγραφεί συγκεκριμένες δράσεις, μια εκ των οποίων αποτελεί η καθιέρωση του ετήσιου αυτού θεσμού.

Η εν λόγω πρωτοβουλία αποσκοπεί κυρίως στην ενίσχυση της προβολής και αναγνώρισης των ατόμων, ανεξάρτητα από το φύλο τους, τα οποία, είτε με την προσωπική τους ιδιότητα είτε ως εκπρόσωποι των αντίστοιχων οργανισμών τους, έχουν συμβάλει σημαντικά στην προώθηση της ισότητας των φύλων και της χειραφέτησης των γυναικών στον τομέα της κυπριακής ναυτιλίας.

Πρωταρχικός στόχος του Βραβείου είναι η ανάδειξη του σημαντικού ρόλου που διαδραματίζουν οι γυναίκες στον ναυτιλιακό τομέα καταρρίπτοντας την επικρατούσα αντίληψη, ότι ο ναυτιλιακός τομέας είναι ανδροκρατούμενος. Αποσκοπεί στην προώθηση και υιοθέτηση πολιτικών για την επίτευξη ενός εργασιακού περιβάλλοντος που προάγει τις γυναίκες ως ισότιμες και διασφαλίζει ότι απολαμβάνουν ίσα δικαιώματα και ευκαιρίες με τους άντρες συναδέλφους τους σε αντίστοιχες θέσεις.

Το Υφυπουργείο Ναυτιλίας, θεωρεί πως η καθιέρωση του Βραβείου, θα αποτελέσει σημαντικό εργαλείο ως προς την υλοποίηση των πιο πάνω στόχων, οι οποίοι ευθυγραμμίζονται πλήρως με τις πολιτικές που πρεσβεύει ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός και το Γραφείο Επιτρόπου Ισότητας των Φύλων, με τους οποίους το Υφυπουργείο Ναυτιλίας διατηρεί στενή συνεργασία ως προς την υλοποίηση των στοχεύσεων του.

spot_img
300px by 250px ad for bank of Chania

MUST READ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ