Σάββατο, 10 Ιουνίου, 2023
ΑρχικήΕΝΕΡΓΕΙΑΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΖΩΗΣΗ Re-Battery ενημερώνει για τη Συσκευασία – Αποθήκευση Αποβλήτου Μπαταριών Ιόντων Λιθίου

Η Re-Battery ενημερώνει για τη Συσκευασία – Αποθήκευση Αποβλήτου Μπαταριών Ιόντων Λιθίου

Χρησιμοποιημένες μπαταρίες (used, spent batteries) ορίζονται οι μπαταριές που δεν παρουσιάζουν σημάδια και χαρακτηριστικά που αυξάνουν σημαντικά την πιθανότητα εμφάνισης επικίνδυνων καταστάσεων. Εν γένει, οι μπαταρίες αυτές έχουν μειωμένη απόδοση λόγω προηγούμενης χρήσης,αλλά δεν εμφανίζουν ίχνη ζημιάς ή καταπόνησης, όπως χτυπήματα, σχισίματα, παραμορφώσεις σχήματος (φουσκώματα σε οποιοδήποτε σημείο ή επιφάνεια), αλλοιώσεις περιβλήματος από καπνό/ φωτιά, διαρροή ηλεκτρολύτη (gel), κ.α.. Τέλος, οι μπαταρίες της κατηγορίας αυτής δεν έχουν αυξημένη θερμοκρασία (μεγαλύτερη από αυτή του περιβάλλοντος χώρου) στο περίβλημά τους. [Οι μπαταρίες συσκευάζονται υπό την Οδηγία Ρ909  της Συμφωνίας ADR].

Φθαρμένες/ ελαττωματικές (damageddefective) ή κατεστραμμένες σε κρίσιμη κατάσταση (critically damaged/ defective) ορίζονται οι μπαταριές που παρουσιάζουν έστω και ένα από τα σημεία/ ίχνη (σχισίματα, παραμορφώσεις, κ.α.) που δεν εμφανίζουν οι χρησιμοποιημένες, μη φθαρμένες μπαταρίες. Ειδικότερα στην περίπτωση των κατεστραμμένων μπαταριών μπορεί να παρατηρηθεί αυξημένη θερμοκρασία στο περίβλημά τους (για παράδειγμα Τ > 30οC) σε σχέση με τη θερμοκρασία περιβάλλοντος. [Οι μπαταρίες συσκευάζονται υπό την Οδηγία Ρ908 ή Ρ911 της Συμφωνίας ADR].

Οι μεμονωμένες μπαταρίες ιόντων λιθίου οχημάτων/ βιομηχανίας/ εξοπλισμού ανεξάρτητα από τη χωρητικότητα ενέργειας και την τάση λειτουργίας, ταξινομούνται στον αριθμό UN-3480 της Συμφωνίας ADR που θέτει τις απαιτήσεις συσκευασίας, αποθήκευσης, ανάλογα με την κατάσταση στην οποία βρίσκονται.

Οι Οδηγίες αυτές προβλέπουν συγκεκριμένες απαιτήσεις για την εσωτερική συσκευασία, με κύριο σκοπό την προστασία από βραχυκύκλωμα των πόλων/ ακροδεκτών, την αποφυγή χτυπημάτων (μηχανικής καταπόνησης), τον περιορισμό ενδεχόμενης διαρροής ηλεκτρολύτη και τον περιορισμένο ρυθμό μετάδοσης της θερμότητας εξωτερικά της συσκευασίας.

Η αξιολόγηση της κατάστασης των μπαταριών από τον τεχνίτη υψηλής τάσης κατηγορίας 2 ( ΚΥΑ 194135/2021) είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την ορθή συσκευασία, αποθήκευση και συμπλήρωση των σχετικών εντύπων δήλωσης κατάστασης αποβλήτου μπαταριών Li-Ion που πρέπει να συνοδεύουν την υποβολή αιτήματος συλλογής των εν λόγω αποβλήτων προς την ReBattery.

Οι μπαταρίες ανάλογα με την κατάστασή τους, διαχωρίζονται στις παρακάτω κατηγορίες:

I. Χρησιμοποιημένες μπαταρίες (usedspent batteries)

II. Φθαρμένες/ ελαττωματικές (damaged/ defective) ή κατεστραμμένες σε κρίσιμη κατάσταση (critically damaged/ defective)

Τα κριτήρια ελέγχου για μπαταρίες που θεωρούνται απλώςχρησιμοποιημένες, μη φθαρμένες είναι:

1. Η μπαταρία δεν εμφανίζει εμφανή ίχνη ζημιάς ή καταπόνησης , όπως χτυπήματα, σχισίματα, διαρροή ηλεκτρολύτη (gel)

2. Η μπαταρία δεν εμφανίζει παραμορφώσεις, όπως φουσκώματα σε οποιοδήποτε σημείο ή επιφάνεια

3. Η μπαταρία δεν εμφανίζει αλλοιώσεις περιβλήματος από καπνό/ φωτιά, κ.α.

4. Η μπαταρία δεν είναι «ζεστή», δηλαδή δεν έχει (στο κέλυφός της) θερμοκρασία μεγαλύτερη από αυτή του περιβάλλοντος χώρου

Καλές πρακτικές αποθήκευσης

Η θέση αποθήκευσης του κάθε κιβωτίου που περιέχει απόβλητο μπαταριών Li-ion πρέπει εν γένει να ικανοποίει στις παρακάτω συνθήκες και καλές πρακτικές:

• Να βρίσκεται εντός ξηρού, δροσερού και καλά αεριζόμενου χώρου

• Να είναι μακριά από πηγές θερμότητας

• Να αποφεύγεται η άμεση έκθεση στο ηλιακό φως

• Ο χώρος να είναι προστατευμένος από πιθανή εισροή νερού

• Να αποφεύγεται το ενδεχόμενο πτώσης αντικειμένων πάνω στις συσκευασίες

Σημειώνεται ότι όσες μπαταρίες έχουν ενσωματωμένα (fix) καλώδια σύνδεσης (trailing cables) που προφανώς εξέχουν του σώματος της μπαταρίας, θα πρέπει να μονώνονται στο βύσμα σύνδεσης και να στερεώνονται πάνω στο κέλυφος (π.χ. με μονωτική ταινία).

spot_img
spot_img

MUST READ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ