Σάββατο, 22 Ιουνίου, 2024
ΑρχικήEDITOR'S PICKSΗ ναυτιλία μοχλός ανάπτυξης για την ελληνική κεφαλαιαγορά-Άρθρο Β. Λαζαράκου

Η ναυτιλία μοχλός ανάπτυξης για την ελληνική κεφαλαιαγορά-Άρθρο Β. Λαζαράκου

Οι προοπτικές ενίσχυσης της ελληνικής κεφαλαιαγοράς από την είσοδο και δραστηριοποίηση των ναυτιλιακών εταιρειών

Η ελληνική κεφαλαιαγορά, τα τελευταία χρόνια, εξελίσσεται και αναβαθμίζεται διαρκώς, ως απόρροια και της συνολικής ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας. Σ’ αυτήν την κατεύθυνση, μία από τις προοπτικές για την περαιτέρω ενίσχυσή της είναι η συμμετοχή της ελληνικής ναυτιλίας. Η ελληνική ναυτιλία, παραμένει από τους κυριότερους αναπτυξιακούς κλάδους της ελληνικής οικονομίας, έχοντας παγκόσμια επιρροή και δυναμική. Η ενσωμάτωση της ναυτιλιακής δραστηριότητας στην κεφαλαιαγορά θα φέρει ποικίλα οφέλη, τόσο για τον χρηματοοικονομικό τομέα όσο και για τον ναυτιλιακό κλάδο.

Τα οφέλη για την ελληνική κεφαλαιαγορά από τη συμμετοχή του ναυτιλιακού κλάδου

Η συμμετοχή του ναυτιλιακού κλάδου στην ελληνική κεφαλαιαγορά θα συμβάλλει ενεργά στην ενίσχυση της εθνικής οικονομίας και της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας της χώρας, καθώς πρωταγωνιστεί στο διεθνές οικονομικό και εμπορικό γίγνεσθαι, με αξιοσημείωτη συνεισφορά άμεσα ή έμμεσα στο ΑΕΠ της χώρας.

Αρκετές ελληνικές ναυτιλιακές εταιρείες θα μπορούσαν να εισαχθούν στο Χρηματιστήριο Αθηνών, προσφέροντας νέες επενδυτικές ευκαιρίες στους εγχώριους και ξένους επενδυτές. Η διαδικασία των δημοσίων εγγραφών έχει τη δυνατότητα να οδηγήσει στην αύξηση της ρευστότητας και στην προσέλκυση διεθνών κεφαλαίων για επιπλέον επενδύσεις. Παράλληλα, μια ελκυστική εναλλακτική πηγή χρηματοδότησης για τις ναυτιλιακές εταιρείες θα ήταν η έκδοση ναυτιλιακών ομολόγων προσδίδοντας μεγαλύτερο βάθος στην κεφαλαιαγορά.

Γενικότερα, η συμμετοχή ναυτιλιακών εταιριών θα αυξήσει την εισροή νέων κεφαλαίων και τη ρευστότητα της αγοράς, διευκολύνοντας ταυτόχρονα την πρόσβαση σε χρηματοδότηση. Η ανάπτυξη καινοτόμων επενδυτικών προϊόντων μπορεί να συνεισφέρει στην δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στον χρηματοοικονομικό τομέα, ενώ η διαφοροποίηση των πηγών χρηματοδότησης έχει όλα τα εχέγγυα να ενισχύσει τη σταθερότητα και την ανθεκτικότητα της ελληνικής οικονομίας.

Σε μια περίοδο πολλαπλών κρίσεων, διεθνούς αστάθειας και γενικότερης αβεβαιότητας έχει μεγάλη σημασία εταιρείες διεθνούς εμβέλειας με περιεχόμενο, στρατηγικό σχεδιασμό, προοπτικές και όραμα να είναι σε θέση να αντλήσουν κεφάλαια από την ελληνική κεφαλαιαγορά, δίνοντας έμπρακτα «ψήφο εμπιστοσύνης» στις αναπτυξιακές προοπτικές της οικονομίας.

Ο ρόλος και η συνεισφορά της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Από τη δική μας πλευρά, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (ΕΚ) στηρίζει ενεργά τη δημιουργία ενός ικανού και λειτουργικού πλαισίου για την εισαγωγή ποντοπόρων ναυτιλιακών εταιρειών στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Πρέπει να καταστεί σαφές ότι υπεύθυνη για την εισαγωγή εταιρειών από τον κλάδο της ναυτιλίας στο Χ.Α δεν είναι η ΕΚ, αλλά η ΕΧΑΕ. Ωστόσο, ως θεσμικός φορέας υπεύθυνος για τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς, υποστηρίζουμε κάθε ενέργεια που έχει ένα σαφές αναπτυξιακό πρόσημο. Προχωρήσαμε σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες, για την έκδοση ομολόγων ναυτιλιακών εταιρειών στο ΧΑ ελέγχοντας ότι οι εκδόσεις είναι απόλυτα εναρμονισμένες με το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο εποπτεύοντας διεξοδικά την έκδοση και διάθεσή τους.

Ταυτόχρονα, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς συμμετέχει σε ανώτατο επίπεδο στην Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) και στο Παγκόσμιο Οργανισμό Επιτροπών Κεφαλαιαγοράς (IOSCO), με γνώμονα τη συνεισφορά στη συγκρότηση ενός ολοκληρωμένου νομοθετικού πλαισίου σε διεθνή κλίμακα. Επιπρόσθετα, οι υπάρχουσες νομοθετικές διατάξεις, που διέπουν τη λειτουργία της ελληνικής κεφαλαιαγοράς βρίσκονται σε πλήρη σύμπνοια και αντιστοιχία με τις αντίστοιχες ευρωπαϊκές προβλέψεις. Δεν υστερούμε σε τίποτε από πλευράς νομοθετικού πλαισίου από τις άλλες ευρωπαϊκές αγορές και αυτό δημιουργεί προϋποθέσεις για προσέλκυση εταιρειών από τον χώρο της ναυτιλίας στο εγχώριο χρηματοοικονομικό πεδίο.

Συμπερασματικά, η ελληνική ναυτιλία μπορεί να αποτελέσει μοχλό ανάπτυξης για την ελληνική κεφαλαιαγορά. Η ενσωμάτωση της ναυτιλιακής δραστηριότητας θα ενισχύσει την ισχύ και τις αντοχές της προσφέροντας ευρύτερα οφέλη στην ελληνική οικονομία και στην επενδυτική κοινότητα. Αισιοδοξούμε ότι λόγω και του ευρύτερου θετικού οικονομικού κλίματος στη χώρα, είναι ένας εφικτός στόχος. 

Στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, δεσμευόμαστε ότι θα επιτελέσουμε το έργο μας, στηρίζοντας τον ναυτιλιακό κλάδο στην κατεύθυνση της άντλησης κεφαλαίων από την ελληνική κεφαλαιαγορά.

*Βασιλική Λαζαράκου

Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Μέλος του ΔΣ της Ευρωπαικής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA)

Μέλος του ΔΣ του Παγκόσμιου Οργανισμού Επιτροπών Κεφαλαιαγοράς (IOSCO)

Μέλος του Προεδρείου της Επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης του ΟΟΣΑ

spot_img
300px by 250px ad for bank of Chania

MUST READ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ