Παρασκευή, 14 Ιουνίου, 2024
ΑρχικήΕΝΕΡΓΕΙΑΕργα «κοινού ενδιαφέροντος» της Ε.Ε.: Ποιες ελληνικές επενδύσεις στηρίζει ο "ευρωπαϊκός" κουμπαράς

Εργα «κοινού ενδιαφέροντος» της Ε.Ε.: Ποιες ελληνικές επενδύσεις στηρίζει ο “ευρωπαϊκός” κουμπαράς

Έργα ιδιαίτερα σημαντικά για την ασφάλεια της ελληνικής αγοράς ενέργειας, που παράλληλα ενισχύουν το διεθνή ρόλο της χώρας, έχουν ενταχθεί στον  τελικό κατάλογο των έργων κοινού και αμοιβαίου ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος της Ε.Ε..

Αναλυτικά, ταέργα που περιλαμβάνονται στο κατάλογο και έχουν προταθεί στο σύνολο τους από την Ελλα΄δα και μάλιστα εν τω όλω έγινανα δεκτά, είναι τα εξής: 

  • Ηλεκτρική διασύνδεση Ισραήλ — Κύπρου — Ελλάδας (γνωστή ως EUROASIA Interconnector), η οποία περιλαμβάνει τα ακόλουθα έργα κοινού ενδιαφέροντος: Διασύνδεση μεταξύ Hadera (Ισραήλ) και Κοφίνου (Κύπρος) και Διασύνδεση μεταξύ Κοφίνου και Κορακιάς στην Κρήτη.
  • Αγωγός διασύνδεσης υδρογόνου μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας, που περιλαμβάνει την εσωτερική υποδομή υδρογόνου στην Ελλάδα, ως τα σύνορα με τη Βουλγαρία, και την εσωτερική υποδομή υδρογόνου στη Βουλγαρία, ως τα σύνορα με την Ελλάδα.
  • Αγωγός από τα αποθέματα φυσικού αερίου της Ανατολικής Μεσογείου ως την ηπειρωτική Ελλάδα, μέσω Κύπρου και Κρήτης (γνωστός ως αγωγός EastMed), με σταθμό μέτρησης και ρύθμισης στη Μεγαλόπολη.
  • Ηλεκτρική διασύνδεση Αιγύπτου – Ελλάδας (GREGY Interconnector)
  • Υποθαλάσσια αποθήκη CO2 στον Πρίνο που αφορά τη μεταφορά εκπομπών αερίου από την Ελλάδα μέσω αγωγού και με πλοίο από Βουλγαρία, Ουγγαρία, Κύπρος, Ιταλία και Σλοβενία.
  • Το αντλησιοταμιευτικό της Αμφιλοχίας και
  • Η μονάδα μπαταριών της Πτολεμαΐδας

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση της Κομισιόν, ο κατάλογος αυτός εγκρίνεται στο πλαίσιο του αναθεωρημένου κανονισμού για τα διευρωπαϊκά δίκτυα ενέργειας, ο οποίος θέτει τέλος στη στήριξη των υποδομών ορυκτών καυσίμων και επικεντρώνεται στις διασυνοριακές ενεργειακές υποδομές του μέλλοντος. Περιλαμβάνει ΕΚΕ, τα οποία είναι έργα εντός της επικράτειας της ΕΕ, και για πρώτη φορά ΕΑΕ, τα οποία συνδέουν την ΕΕ με άλλες χώρες. Η Επιτροπή θα μεριμνήσει ώστε τα έργα να ολοκληρωθούν γρήγορα και να μπορέσουν να συμβάλουν στον διπλασιασμό της δυναμικότητας δικτύου της ΕΕ έως το 2030 και στην επίτευξη του στόχου της να ανέλθει στο 42,5 % το μερίδιο της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.

Από τα 166 επιλεγμένα ΕΚΕ και ΕΑΕ:

  • πάνω από τα μισά (85) είναι έργα ηλεκτρικής ενέργειας, υπεράκτιων και έξυπνων δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας, πολλά από τα οποία αναμένεται να τεθούν σε λειτουργία μεταξύ 2027 και 2030.
  • για πρώτη φορά, περιλαμβάνονται έργα υδρογόνου και ηλεκτρολυτικών κυψελών (65), τα οποία θα διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στη διευκόλυνση της ενοποίησης του ενεργειακού συστήματος και της απανθρακοποίησης της βιομηχανίας της ΕΕ.
  • ο κατάλογος περιλαμβάνει επίσης 14 έργα δικτύων CO2 σύμφωνα με τους στόχους που έχουμε θέσει όσον αφορά τη δημιουργία αγοράς για τη δέσμευση και αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα.
spot_img
300px by 250px ad for bank of Chania

MUST READ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ