Τρίτη, 23 Απριλίου, 2024
ΑρχικήΕΝΕΡΓΕΙΑΕργαζόμενοι ΡΑΕ: Κίνδυνος απαξίωσης της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας- Νέες αρμοδιότητες χωρίς προσωπικό...

Εργαζόμενοι ΡΑΕ: Κίνδυνος απαξίωσης της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας- Νέες αρμοδιότητες χωρίς προσωπικό και “εργαλεία”

Υποστελεχωμένη, με αμοιβές που δε συνάδουν με το επίπεδο στελεχών αλλά και το μέγεθος αγοράς κι επενδύσεων που καλείται να ρυθμίσει και να αδειοδοτήσει, αντίστοιχα και με επιπλέον, βάρη χωρίς όμως ουσιαστικές αρμοδιότητες, βαίνει σε απαξίωση η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας με βάση όσα αναφέρουν οι εργαζόμενοι.

“Ο όγκος εργασίας της Αρχής βαίνει διαρκώς αυξανόμενος ενώ το προσωπικό συρρικνώνεται” ανέφερε ο Σύλλογος Εργαζομένων, τη Δευτέρα σε συνέντευξη τύπου. “Έχει γίνει ΙΕΚ η ΡΑΕ για να στελεχώνει την αγορά” τόνισαν αναφερόμενοι στο κύμα φυγής που επικρατεί καθώς οι αμοιβές είναι χαμηλές, με κατόχους διδακτορικού να αμείβονται με 1018 ευρώ, την ώρα που καλούνται να ρυθμίσουν μια αγορά 9 δισεκ. ευρώ.

“Η διαρροή του προσωπικού οφείλεται κυρίως στην αναντιστοιχία του όγκου, της δυσχέρειας και της ειδικής ευθύνης της εργασίας σε σχέση με τις απολαβές. Το μόνιμο προσωπικό αποχωρεί για θέσεις κυρίως στην αγορά και σε ευρωπαϊκούς οργανισμούς με διπλάσιες και τριπλάσιες αποδοχές συν πρόσθετες παροχές… Το μισθολογικό δυσχεραίνει την επιστροφή τους ή την προσέλκυση νέου ανθρωπίνου δυναμικού που θα δεσμευτεί στην παραμονή του στην υπηρεσία” τόνισαν οι εργαζόμενοι στη ΡΑΕ συμπληρώνοντας τα εξής:

“Είναι αντιφατικό το γεγονός ότι, παρά τη δραματική υποστελέχωση της ΡΑΕ και τις επαναλαμβανόμενες προειδοποιήσεις και εκκλήσεις από την Ολομέλεια και τους εργαζόμενους της Αρχής, επί σειρά ετών δεν έχει ληφθεί κανένα μέτρο, έστω για την άμβλυνση του προβλήματος. Σημειώνεται ότι οι αμοιβές του προσωπικού ορίζονται από το ενιαίο μισθολόγιο και οι περικοπές μετά τον Νοέμβριο του 2011 είναι κατά μέσο όρο 35%.

Από το 2019, η ΔΕΗ προσλαμβάνει Γενικούς Διευθυντές, Διευθυντές, Βοηθούς Διευθυντές χωρίς διαδικασίες ΑΣΕΠ και χωρίς να υπάγονται στο πλαφόν αμοιβών. Από το 2021, έχουν απελευθερωθεί πλήρως οι αμοιβές στη ΔΕΗ, ενώ οι ίδιες διευκολύνσεις ως προς την πρόσληψη στελεχών και τις αμοιβές τους ισχύουν και για τον ΔΕΔΔΗΕ. Παράλληλα, η ιδιωτικοποίηση του Συστήματος και των Δικτύων Φυσικού Αερίου, έχουν συντελέσει στην κατάργηση του πλαφόν αμοιβών στον ΔΕΣΦΑ, στη ΔΕΠΑ Υποδομών και στις ΕΔΑ. Επίσης, ο ΑΔΜΗΕ, παρά το ότι συνεχίζει να αποτελεί δημόσια επιχείρηση, διαθέτει ευχέρεια προσλήψεων και αμοιβών. Τέλος, το κατατεθέν νομοσχέδιο (άρθρο 146) προβλέπει την επέκταση του καθεστώτος ΔΕΗ και στη ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ, παρόλο που ελέγχεται από το Δημόσιο.

Παρατηρούμε λοιπόν μία συνεχιζόμενη αβλεψία για τη ΡΑΕ, την ώρα που λαμβάνεται πρόνοια για όλους τους εποπτευόμενους Διαχειριστές και τις ενεργειακές εταιρείες. Το αποτέλεσμα αυτής της δυσανάλογης και δυσμενούς μεταχείρισης της ΡΑΕ και του Προσωπικού της είναι ότι αυτήν τη στιγμή υφίσταται χάσμα αμοιβών και προσωπικού μεταξύ της ΡΑΕ και του ενεργειακού κλάδου. Ο ευρωπαϊκός κανόνας και η αρχή που εφαρμόζεται στα κράτη μέλη είναι αυτή της διατήρησης των αμοιβών του Προσωπικού της Ρυθμιστικής Αρχής σε επίπεδο επαρκώς ανταγωνιστικό ώστε να αποφεύγονται οι διαρροές στελεχών του Ρυθμιστή προς την αγορά, καθώς έχει γίνει αντιληπτό ότι οι διαρροές αυτές αφενός αποδυναμώνουν τον Ρυθμιστή, αφετέρου συντελούν στη μεταφορά ειδικής τεχνογνωσίας προς την αγορά, με ενδεχόμενες συνέπειες στον ίσο ανταγωνισμό. Στη χώρα μας, όμως, όχι μόνο δεν υφίσταται τα τελευταία χρόνια καμία ανταγωνιστικότητα, ούτε καν αναλογία μισθών εποπτεύοντος Ρυθμιστή και εποπτευόμενων φορέων αλλά επιπλέον έχουμε φτάσει στο πρωτοφανές σημείο του χάσματος.

Επιπρόσθετα, οι νεότεροι συνάδελφοι που προσλαμβάνονται με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) και εκπαιδεύονται με κόπο στα καθήκοντα του Ρυθμιστή από το μόνιμο προσωπικό, αποχωρούν συστηματικά προς την αγορά, η οποία αξιοποιεί την εμπειρία που απέκτησαν και την τεχνογνωσία τους. Οι αποχωρήσεις αυτές οφείλονται στις πολύ καλύτερες αμοιβές του ιδιωτικού τομέα αλλά και στην έλλειψη προοπτικής σταθερούς απασχόλησης στη ΡΑΕ, καθώς είναι αβέβαιη η παράταση των θέσεων εργασίας ΙΔΟΧ αλλά και εκκρεμεί επί χρόνια η εκκίνηση διαδικασιών πρόσληψης προσωπικού. Αποτελεί διαχρονικό αίτημα να υπάρξει μοριοδότηση κατά την πρόσληψη του μόνιμου προσωπικού ώστε να μπορούν να αξιοποιηθούν στελέχη που διαθέτουν ήδη τεχνογνωσία και έχουν δοκιμασθεί ως προς τις ικανότητες και το ήθος τους ώστε να μπορούν πράγματι να ανταπεξέλθουν στις ειδικές απαιτήσεις της εργασίας στον Ρυθμιστή Ενέργειας. Να σημειώσουμε σχετικά ότι τα τυπικά προσόντα είναι σημαντικά και προφανώς αναγνωρίζουμε την αξία τους, πολλώ δε μάλλον που το τακτικό προσωπικό της Αρχής διαθέτει αυξημένα τυπικά προσόντα. Επιμένουμε ωστόσο ότι η ετοιμότητα ανάληψης καθηκόντων σε Ρυθμιστή δεν διασφαλίζεται απλώς από την κατοχή ενός διδακτορικού τίτλου αλλά από την πιστοποίηση της κατοχής ειδικής εμπειρογνωσίας και της δυνατότητας ανταπόκρισης σε πολυσύνθετα αντικείμενα, δηλαδή αντικείμενα που έχουν ταυτόχρονα πτυχές τεχνικές, οικονομικές και νομικές. Η δυνατότητα αυτή εξακριβώνεται μόνο με ειδικές διαδικασίες συνεντεύξεων ή δοκιμασιών και όχι με την εφαρμογή της πάγιας διοικητικής διαδικασίας της μοριοδότησης τυπικών προσόντων (πολλαπλασιασμός βαθμού πτυχίου, προσαύξηση μεταπτυχιακού κλπ.)” τόνισαν οι εργαζόμενοι.

“Κατά την τελευταία 20-ετία, οι αρμοδιότητες που ανατέθηκαν στην ΡΑΕ (Ηλεκτρισμός, Φυσικό Αέριο, ΑΠΕ, Ασφάλεια Εφοδιασμού κλπ.), η πολυπλοκότητα των θεμάτων και οι τομείς που χρήζουν συνεχούς εποπτείας έχουν αυξηθεί σημαντικά” ανέφεραν οι εργαζόμενοι σημειώνοντας ότι: “Η ΡΑΕ είναι σημαντικά υποστελεχωμένη. Για να ανταποκριθεί στις αυξημένες αρμοδιότητες της (ν. 4001/2011), το οργανόγραμμα προβλέπει 211 θέσεις εργασίας (120 Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό (ΕΕΠ), 17 Έμμισθοι Δικηγόροι και 74 Διοικητικό Προσωπικό).

Σήμερα, το ενεργό τακτικό προσωπικό αντιστοιχεί στο 22% (46/211) των προβλεπομένων από το οργανόγραμμα θέσεων.”

Συγκρίνοντας με άλλες αρχές ανέφεραν ότι: “Οι ΕΕΠ που απασχολούνται με τη βασική αποστολή της ΡΑΕ (Ρύθμιση, Εποπτεία, Προστασία Καταναλωτών) είναι μόνο το 19% των προβλεπομένων (23/120).

Τελευταία φορά που έγιναν προσλήψεις ήταν το 2013 (14 ΕΕΠ), βάσει διαγωνισμού που προκηρύχθηκε το 2008.

Την ίδια περίοδο, οι αντίστοιχες Ευρωπαϊκές Ρυθμιστικές αρχές αυξάνουν το προσωπικό τους με ρυθμό από 2-5% ετησίως.

Το ανθρώπινο δυναμικό της ΡΑΕ φυλλορροεί.”

Σημείωσαν, δε, ότι “σε κάθε περίπτωση, οι λίγοι που έχουμε απομείνει στη ΡΑΕ, επιφορτιζόμαστε έναν απελπιστικά αυξανόμενο φόρτο εργασίας. Συνάδελφοι, χωρίς να είναι υποχρεωμένοι, εργάζονται με προσωπικές θυσίες, χωρίς πρόσθετη αποζημίωση, υπερωρίες, Σαββατοκύριακα και αργίες για να ανταπεξέλθει η ΡΑΕ στις υποχρεώσεις της απέναντι στην αγορά και τους πολίτες.

Σε συνέχεια των ανωτέρω, να σημειώσουμε ότι το προσωπικό δεν αντιτίθεται στην ανάληψη νέων αρμοδιοτήτων, αναγνωρίζοντας ότι η απόφαση αυτή ανήκει στην Κυβέρνηση. Αντιδρούμε όμως επειδή αυτή η επέκταση γίνεται άναρχα, χωρίς καμία προϋπόθεση για τη διασφάλιση της λειτουργίας των νέων κλάδων και με σοβαρούς κινδύνους για την απώλεια κάθε αποτελεσματικότητας για τον ήδη κλυδωνιζόμενο κλάδο της ενέργειας. Η λογική προσέγγιση είναι της ενίσχυσης των θεμελίων μίας Αρχής πριν την προσθήκη νέων βαρών. Επομένως, η επέκταση πρέπει να γίνει με τον σωστό τρόπο, με επάρκεια πόρων και αξιοπρεπείς αμοιβές.”

Νέα βάρη

Παράλληλα σε σχέση με τις νέες αρμοδιότητες σημείωσαν ότι αναλαμβάνουν αρμοδιότητες χωρίς να έχουν καν τη δυνατότητα επιβολής προστίμων και βέβαια χωρίς ενίσχυση προσωπικού. “Στο σχέδιο νόμου δεν υφίσταται καμία πρόνοια για την ενίσχυση της νέας Αρχής, με στελέχη που θα προσληφθούν βάσει κατάλληλου πλαισίου καθώς και τη διαμόρφωση αξιοπρεπών αποδοχών ώστε να αποτραπούν οι αθρόες αποχωρήσεις προσωπικού. Η Πολιτεία φαίνεται να θεωρεί ότι η προσθήκη έξι θέσεων μετακλητών υπαλλήλων επαρκεί για την άσκηση των αρμοδιοτήτων στους νέους κλάδους υδάτων και αποβλήτων. Επομένως, δια της σιγής του νομοθέτη, είναι ξεκάθαρο σε εμάς ότι η ήδη δραματικά υποστελεχωμένη Γραμματεία της ΡΑΕ, η οποία έχει προσληφθεί για την υποστήριξη του κλάδου της ενέργειας, θα αναλάβει χωρίς να ερωτηθεί διαφορετικά καθήκοντα, για την υποστήριξη των υδάτων και των αποβλήτων”

“Είναι βέβαια σαφές ότι αν δεν ενισχυθεί το Προσωπικό μας δεν θα μπορέσουμε να ανταποκριθούμε όχι στις νέες, διευρυμένες αρμοδιότητες αλλά ούτε καν στις υφιστάμενες αρμοδιότητες. Κρούουμε τον κώδωνα του κινδύνου. Ο κλάδος της ενέργειας θα περιέλθει στο απόλυτο τέλμα. Ο τομέας της ενέργειας θα μείνει χωρίς εποπτεία, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για το δημόσιο συμφέρον. Ήδη ασθμαίνουμε και αντιλαμβανόμαστε ότι δεν ανταποκρινόμαστε στο έργο μας, με τον τρόπο που θα θέλαμε και με τον τρόπο που χρειάζονται οι καταναλωτές και η αγορά, παρά το ότι κάνουμε ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατό. Ωστόσο, μετά την ανάθεση των νέων αρμοδιοτήτων, η κατάσταση θα αλλάξει άρδην και η ζημία θα είναι ανεπανόρθωτη για τη νέα Αρχή, τον κλάδο της ενέργειας, τους κλάδους των υδάτων και των αποβλήτων, την αγορά, τους καταναλωτές, την εθνική οικονομία. Νίπτουμε τας χείρας μας!

Σημειώνουμε ότι κατά την ακρόαση του Προέδρου της ΡΑΕ στη Βουλή στις 12.05.2022 για τα υπερκέρδη, όλα ανεξαιρέτως τα κόμματα είχαν συμφωνήσει για την ανάγκη ενίσχυσης της ΡΑΕ αλλά έκτοτε δεν έχει γίνει τίποτα για τη ΡΑΕ” τόνισαν.

spot_img
spot_img

MUST READ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ