Παρασκευή, 19 Απριλίου, 2024
ΑρχικήEDITOR'S PICKSΕπιχειρήσεις: «Πράσινος» κουμπαράς 282,1 εκατ. ευρώ με δύο προγράμματα «κλειδιά» για ενεργειακή...

Επιχειρήσεις: «Πράσινος» κουμπαράς 282,1 εκατ. ευρώ με δύο προγράμματα «κλειδιά» για ενεργειακή αναβάθμιση

Με στόχο την στηριχθούν επιχειρήσεις,από τους κλάδους τουρισμού, εμπορίου και άλλων υπηρεσιών,  στην προσπάθειά τους να ενσωματώσουν “πράσινες” διαδικασίες, μπαίνει σε ρότα το νέο πολυαναμενόμενο πρόγραμμα «Εξοικονομώ Επιχειρώ», συνολικού προϋπολογισμού 176,5 εκατ. ευρώ. 

Εχθές, έγινε η προδημοσίευση του οδηγού από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και όπως αναφέρθηκε μέσα από την πλατφόρμαhttps://exoikonomo-epixeiro2023.gov.gr., οι επιχειρήσεις μπορούν να αιτηθούν χρηματοδότηση  για επενδυτικά σχέδια τα οποία θα οδηγήσουν σε εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας τουλάχιστον κατά 40% και μείωση εκπεμπόμενων ρύπων (CO2) τουλάχιστον κατά 35%.

Στο πρόγραμμα ακολουθείται η μέθοδος της άμεσης αξιολόγησης  (First in-First out) και σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στον οδηγό αν εξαντληθούν οι διαθέσιμοι πόροι του Προγράμματος δύνανται να προσαυξηθούν, σε περίπτωση μεγάλου όγκου αιτήσεων και εξάντλησης των πόρων αυτής.

Ποιες επιχειρήσεις ενισχύονται

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε υφιστάμενες επιχειρήσεις -μικρές, μεσαίες, μεγάλες και πολύ μεγάλες από τους κλάδους του εμπορίου, των υπηρεσιών, της εστίασης, της παραγωγής αρτοσκευασμάτων και γλυκισμάτων, καθώς και του τουρισμού, όπου δικαίωμα συμμετοχής έχουν αυτές με δυναμικότητα έως 200 κλίνες.

Το ποσοστό ενίσχυσης για το σύνολο των επιλέξιμων δαπανών των επενδυτικών σχεδίων, φτάνει έως και 65%, αναλόγως του είδους της παρέμβασης (κτίρια και μη κτιριακές εγκαταστάσεις) και του μεγέθους της επιχείρησης.

Αντιστοίχως, για τον επιχορηγούμενο προϋπολογισμό (δημόσια δαπάνη και ιδιωτική συμμετοχή, άνευ ΦΠΑ) κάθε επενδυτικής πρότασης δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης ισχύουν τα εξής:

·       δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσό των 500.000 ευρώ για τον κλάδο του τουρισμού.

·       δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσό των 250.000 ευρώ για τους λοιπούς κλάδους

Ποια έργα χρηματοδοτούνται

Οι ωφελούμενες επιχειρήσεις θα λάβουν ενίσχυση, προκειμένου να υλοποιήσουν παρεμβάσεις:

·       όπως θερμομόνωση, εγκατάσταση συστημάτων σκίασης,

·       ενεργειακής αναβάθμισης συστήματος φωτισμού, από νέας τεχνολογίας LED, εγκατάσταση αυτοματισμών μείωσης κατανάλωσης λόγω απουσίας/παρουσίας χρηστών,

·       εξοικονόμησης ενέργειας σε συστήματα θέρμανσης χώρων, όπως αντικατάσταση λεβήτων από αντλίες θερμότητας,

·       εξοικονόμησης ενέργειας σε συστήματα ψύξης χώρων, όπως αντικατάσταση ψυκτών,

·       εξοικονόμησης ενέργειας σε συστήματα αερισμού χώρων,

·       εξοικονόμησης ενέργειας σε συστήματα ζεστού νερού χρήσης,

·       εγκατάστασης συστημάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, όπως ηλιοθερμικά συστήματα,

·       εγκατάστασης συστήματος αντιστάθμισης,

·       εγκατάστασης συστημάτων αυτοματισμού, ελέγχου και διαχείρισης σε τοπικό και σε κεντρικό επίπεδο,

·       αντικατάσταση ενεργοβόρου εξοπλισμού που αφορά στην παραγωγική διαδικασία των παρεχόμενων υπηρεσιών (π.χ. φούρνοι, ψυγεία) 

Στο πλαίσιο του προγράμματος, χρηματοδοτούνται και υποστηρικτικές υπηρεσίες σε ποσοστό έως 7% του επιλέξιμου προϋπολογισμού και με ανώτατο όριο τις 30.000 ευρώ. Σ’ αυτές συμπεριλαμβάνονται μεταξύ άλλων οι υπηρεσίες ενεργειακού ελεγκτή για κατάρτιση έκθεσης ενεργειακού ελέγχου (αρχική και τελική), οι υπηρεσίες ενεργειακού επιθεωρητή για έκδοση πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης (αρχικών και τελικών), η ανάπτυξη και πιστοποίηση συστήματος ενεργειακής διαχείρισης, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 50001, υπηρεσίες συμβούλου παρακολούθησης και διαχείρισης και εκπόνηση μελετών και ερευνών κάθε μορφής, οι οποίες κρίνονται απαραίτητες για την υλοποίηση της έκθεσης αποτελεσμάτων ενεργειακού ελέγχου.

Σημειώνεται ότι η διάρκεια υλοποίησης κάθε επενδυτικού σχεδίου ενεργειακής αναβάθμισης δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 15 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης της πρότασης.

Σε αναμονή για την πλατφόρμα «Αλλάζω Συσκευή για επιχειρήσεις»

Άλλο ένα πρόγραμμα, επίσης, αναμένεται να τρέξει σε λίγες ημέρες μετά την προδημοσίευση του οδηγού. Πρόκειται για το νέο πρόγραμμα  «Αλλάζω Συσκευή για επιχειρήσεις» συνολικού προϋπολογισμού 105,6 εκατ. ευρώ.

Στόχος του προγράμματος είναι η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των επιχειρήσεων και η μείωση της κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας και κατά συνέπεια των εκπομπών διοξειδίου άνθρακα (CO2) -τουλάχιστον κατά 30% για κάθε επιχείρηση.

Με αυτά τα δεδομένα, οι ωφελούμενες επιχειρήσεις θα λάβουν ενίσχυση, η οποία μπορεί να φτάσει έως 10.000 ευρώ προκειμένου να προβούν σε εγκατάσταση ενεργειακά, αποδοτικού εξοπλισμού, που αφορά στα εξής:

•        Συστήματα θέρμανσης με χρήση αντλιών θερμότητας (όπου εμπεριέχονται και ηλιοθερμικά συστήματα αύξησης της απόδοσης των αντλιών θερμότητας και μέσω αποθήκευσης θερμότητας)

•        Συστήματα ηλιακής θέρμανσης

•        Έξυπνες συσκευές μέτρησης της καταναλισκόμενης ενέργειας (πίσω από το μετρητή του δικτύου)

•        Λοιπές παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας, μέσω της εγκατάστασης ενεργειακά αποδοτικού εξοπλισμού και συστημάτων για την εξοικονόμηση ενέργειας στην παραγωγή, την αποθήκευση, τη διανομή προϊόντων, καθώς και τη λειτουργία των εταιρειών

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε υφιστάμενες επιχειρήσεις -μικρές (εμπεριέχονται και οι πολύ μικρές), μεσαίες και μεγάλες- που δραστηριοποιούνται στην Ελληνική Επικράτεια με ελληνικό ΑΦΜ, είναι ενεργές κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής και έχουν ιδρυθεί έως την 31η.12.2023.

Οι εν λόγω επιχειρήσεις θα μπορούν να υποβάλουν μία και μοναδική αίτηση χρηματοδότησης ανά ΑΦΜ. Επιπρόσθετα, θα πρέπει να έχουν εκδώσει το 1ο Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ – ή τον Ενεργειακό Έλεγχο, εφόσον απαιτείται βάσει των κατηγοριών δαπανών) της εγκατάστασης υλοποίησης της επένδυσης ή να το υποβάλουν εντός 20 ημερών από τη στιγμή της υποβολής της προσωρινά υποβληθείσας αίτησης συμμετοχής.

spot_img
spot_img

MUST READ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ