Κυριακή, 19 Μαΐου, 2024
ΑρχικήΕΝΕΡΓΕΙΑ«Εξοικονομώ 2023»: Αντίστροφη μέτρηση για το άνοιγμα της πλατφόρμας

«Εξοικονομώ 2023»: Αντίστροφη μέτρηση για το άνοιγμα της πλατφόρμας

Ανοίγει στις 12 Ιουνίου η ψηφιακή πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων https://exoikonomo2023.gov.gr, για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ 2023» και μέχρι την 15η Σεπτεμβρίου θα είναι ανοιχτή για να υποδέχεται αιτήσεις των ενδιαφερομένων, για το πρόγραμμα που προβλέπει επιδοτήσεις ύψους 300 εκατ. ευρώ.

Στόχος είναι να προχωρήσουν παρεμβάσεις που θα γίνουν είτε σε μονοκατοικίες είτε σε μεμονωμένα διαμερίσματα εντός των πολυκατοικιών για την ενεργειακή εξοικονόμηση. Προβλέπεται,δε, για κάθε ένταξη κτιρίου να καταστεί εφικτή η αναβάθμιση κατά τουλάχιστον τρεις ενεργειακές κατηγορίες, ώστε να εξασφαλίζεται εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας σε ποσοστό άνω του 30%.

Το όλο πρόγραμμα, μάλιστα, έχει κι έναν έντονο κοινωνικό χαρακτήρα ώστε να απομειωθεί και το φαινόμενο της ενεργειακής φτώχειας. Έτσι, από τον προϋπολογισμό, 60 εκατ. ευρώ διατίθενται αποκλειστικά για ευάλωτα νοικοκυριά.

Επιπλέον, προκείμενου να αποφευχθεί η διπλή χρηματοδότηση εκτός του προγράμματος τίθενται όσοι έχουν ενεργή αίτηση σε κάποιο από τα Προγράμματα ενεργειακής αναβάθμισης, «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον ΙΙ» , “Εξοικονομώ-Αυτονομώ”, «Εξοικονομώ 2021» και «Εξοικονομώ-Ανακαινίζω για νέους» δεν έχει δικαίωμα υποβολής στο τρέχον πρόγραμμα. Εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση συμμετέχοντος διαμερίσματος αίτησης πολυκατοικίας «τύπου Β» του Προγράμματος «Εξοικονομώ – Αυτονομώ», για το οποίο επιτρέπεται να υποβληθεί αίτηση ως διαμέρισμα στο τρέχον Πρόγραμμα.

Οι κατοικίες που θα επιλεγούν για υπαγωγή στο Πρόγραμμα, θα πρέπει να πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:

  • Να υφίστανται νόμιμα.
  • Να μην έχουν κριθεί κατεδαφιστέες.
  • Να χρησιμοποιούνται ως κύριες κατοικίες.
  • Να έχουν καταταχθεί βάσει του Πρώτου Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Α’ Π.Ε.Α.) σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Γ.
  • Να μην είναι επιλέξιμες με χρήση βραχυχρόνιας μίσθωσης (τύπου Airbnb).
  • Αφού η αίτηση για ένταξη στο Πρόγραμμα κριθεί «Καταρχήν Επιλέξιμη», απαιτείται η έκδοση και υποβολή στο Πρόγραμμα Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου.

Στις  παρεμβάσεις που θεωρούνται επιλέξιμες περιλαμβάνονται η αντικατάσταση κουφωμάτων, η τοποθέτηση θερμομόνωσης, η αναβάθμιση του συστήματος θέρμανσης – ψύξης, η εγκατάσταση συστήματος ζεστού νερού χρήσης με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), η τοποθέτηση έξυπνου συστήματος διαχείρισης (smart home) κλπ.

Οι δαπάνες που μπορούν να επιλεγούν ώστε να ενταχθούν στο Εξοικονομώ 2023 άρχονται από την 1η Φεβρουαρίου 2020 ενώ δεν  θα  είναι επιλέξιμα έργα τα οποία, βάσει των προσκομιζόμενων παραστατικών δαπάνης, έχουν ολοκληρωθεί ως προς το φυσικό αντικείμενο ή έχουν εκτελεστεί πλήρως έως και την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.), θα πρέπει να έχει εκδοθεί από την 1η Φεβρουαρίου 2020 κι έπειτα.

Ο  ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός παρεμβάσεων (με ΦΠΑ) ανά αίτηση ωφελούμενου  δεν μπορεί να υπερβαίνει:

α) το γινόμενο του 1,10 ευρώ  επί το σύνολο της εκτιμώμενης ετήσιας εξοικονόμησης πρωτογενούς ενέργειας (kWh) όπως προκύπτει από το Α΄ Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ),

β) το γινόμενο του 220 ευρώ επί την επιφάνεια κυρίων χώρων όπως αυτή προκύπτει από το έντυπο Ε9,

γ) τις 28.000 ευρώ

Εισοδηματικά κριτήρια

Η επιδότηση φτάνει έως 75% και είναι κλιμακωτό, ανάλογα με την εισοδηματική κατηγορία στην οποία θα ενταχθεί ο αιτών και ορίζεται ως εξής:

-Δικαιούχοι με ατομικό εισόδημα μικρότερο ή ίσο ων 5.000 ευρώ και οικογενειακό μικρότερο ή ίσο με 10.000 ευρώ η επιχορήγηση αρχίζει από 65%-75% ανάλογα με το αν αφορά  ιδιοκατοίκηση ή δωρεάν παραχώρηση

-Στην επόμενη εισοδηματική κλίμακα εως 10.000 ευρώ ατομικό εισόδημα και 20.000 ευρώ οικογενειακό το ποσοστό επιχορήγησης είναι έως 70%

-Εως 20.000 ευρώ ατομικό εισόδημα και 30.000 ευρώ οικογενειακό η επιδότηση έχει «ταβάνι» στο 55%

-Όταν το ατομικό εισόδημα είναι μέχρι 30.000 ευρώ και το οικογενειακό μέχρι 40.000 ευρώ το ποσοστό επιχορήγησης πέφτει  στο 45%

-Τέλος, για ατομικό εισόδημα μεγαλύτερο από 30.000 ευρώ και οικογενειακό 40.000 ευρώ το ανώτατο ποσό επιδότησης ανέρχεται σε 40%.

Για τη βαθμολόγηση των αιτήσεων υπαγωγής, τη μεγαλύτερη βαρύτητα θα έχει το ανηγμένο κόστος εξοικονόμησης ενέργειας (50%), το εισόδημα (14%), οι βαθμοημέρες, οι μονογονεϊκές και πολύτεκνες οικογένειες και τα ΑμεΑ (7%), η ενεργειακή κλάση (5%), και η παλαιότητα κατασκευής (3%). Οι ωφελούμενοι με εγκεκριμένες αιτήσεις στους οριστικούς πίνακες θα πρέπει να δηλώνουν το χρηματοδοτικό σχήμα (ίδια κεφάλαια, δάνειο), με το οποίο επιθυμούν να υπαχθούν στο Πρόγραμμα.

spot_img
300px by 250px ad for bank of Chania

MUST READ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ