Κυριακή, 19 Μαΐου, 2024
ΑρχικήΟΙΚΟΝΟΜΙΑΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣΕλλάκτωρ: Καθαρά κέρδη 116 εκατ. – Σε υψηλό δεκαετίας η κερδοφορία

Ελλάκτωρ: Καθαρά κέρδη 116 εκατ. – Σε υψηλό δεκαετίας η κερδοφορία

Στα υψηλότερα επίπεδα της τελευταίας δεκαετίας ανήλθαν τα κέρδη της Ελλάκτωρ το 2023, ενώ τα ταμειακά διαθέσιμα αυξήθηκαν στο 521 εκατ. και σήμερα η ρευστότητα ξεπερνά τα 700 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας καταγράφονται:

 • Κέρδη προ Φόρων (ΚΠΦ) €143,6 εκατ., έναντι €28,8 εκατ. το 2022, αύξηση +400%.
 • Καθαρά Κέρδη €116 εκατ. έναντι ζημιών €2,6 εκατ. πέρυσι.
 • Θετικές Λειτουργικές Ταμειακές Ροές ύψους €73,5 εκατ.
 • Καθαρή ρευστότητα Ομίλου: €308 εκατ. στις 31.12.2023 έναντι €152 εκατ. στις 31.12.2022. Τα ταμειακά διαθέσιμα και άμεσα ρευστοποιήσιμα στοιχεία ενεργητικού του Ομίλου ανήλθαν σε €521 εκατ. στις 31.12.2023 έναντι €364 εκατ. στο τέλος του 2022.
 • Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων €975 εκατ. ήτοι €2,80 ανά μετοχή. Ίδια κεφάλαια αναλογούντα στους μετόχους της πλειοψηφίας €897 εκατ., ήτοι €2,57 ανά μετοχή.

 • Τα βασικά μεγέθη περιλαμβανομένων διακοπεισών δραστηριοτήτων έχουν ως εξής:
 • Συνολικές Πωλήσεις Ομίλου €808,5 εκατ., μειωμένες κατά 23% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι (€1.043,5 εκατ.), λόγω της μείωσης των εσόδων του κλάδου του περιβάλλοντος και της μη ενσωμάτωσης του κλάδου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), η πώληση του οποίου ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο του 2022.
 • Συνολικό EBITDA Ομίλου €229 εκατ., ενώ το 2022 το συνολικό EBITDA διαμορφώθηκε σε
 • €239,2 εκατ.
 • Συνολικά ΚΠΦ Ομίλου διαμορφώθηκαν σε €116,3 εκατ. έναντι ΚΠΦ €67,7 εκατ. πέρυσι, σημειώνοντας αύξηση σε ετήσια βάση 72%.
 • Συνολικά Καθαρά Κέρδη Ομίλου διαμορφώθηκαν σε €85,2 εκατ. έναντι €21,2 εκατ. πέρυσι, (μετά τα αποτελέσματα της πώλησης των κλάδων Κατασκευής/Α.Π.Ε διαμορφώθηκαν σε €80,1 εκατ. έναντι €518,6 εκατ., αντίστοιχα).

Σχολιάζοντας τα Οικονομικά Αποτελέσματα του 2023, ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΛΛΑΚΤΩΡ, Ευθύμιος Μπουλούτας ανέφερε: «Το 2023 σηματοδότησε μια καθοριστική χρονιά για τον Όμιλο ΕΛΛΑΚΤΩΡ, με συνολικά καθαρά κέρδη από Συνεχιζόμενες Δραστηριότητες €116 εκ., με την καθαρή και λειτουργική κερδοφορία να βρίσκεται στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων 10 ετών. Η σημαντική αυτή κερδοφορία ήταν το προϊόν της λειτουργικής αναδιάρθρωσης και της ενεργητικής διαχείρισης των στοιχείων ενεργητικού του Ομίλου. Ο Όμιλος εστιάζει πλέον στην κερδοφόρα ανάπτυξη των Συνεχιζόμενων Δραστηριοτήτων του, με έμφαση στη δημιουργία σταθερών και προβλέψιμων ταμειακών ροών. 

Στη διάρκεια του 2023 υλοποιήθηκαν δύο σημαντικού ύψους συναλλαγές πώλησης, της ΑΚΤΩΡ και του εμπορικού κέντρου Smart Park. Κατά τη διάρκεια του πρώτου τριμήνου προχωρήσαμε σε πώληση του εναπομείναντος 25% της δραστηριότητας Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας προς την Motor Oil, γεγονότα που οδήγησαν σε σημαντική αύξηση της ρευστότητας του Ομίλου που σήμερα υπερβαίνει τα €700 εκ. Με βασικό σύμμαχο την εξαιρετική ποιότητα και τεχνογνωσία του ανθρώπινου δυναμικού μας και την ρευστότητα του Ομίλου είμαστε έτοιμοι να πρωταγωνιστήσουμε την επόμενη ημέρα με γνώμονα το συμφέρον των μετόχων μας, των εργαζομένων μας και της ελληνικής κοινωνίας».

ΕΠΙΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΛΑΔΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ 2023

Παραχωρήσεις
Το 2023 τα έσοδα του κλάδου των Παραχωρήσεων ανήλθαν σε €283 εκατ. έναντι €269 εκατ. το 2022, παρουσιάζοντας αύξηση 5,2% ή €14,0 εκατ. Η εν λόγω αύξηση στα έσοδα οφείλεται στην αύξηση της κυκλοφορίας σε όλους τους αυτοκινητοδρόμους (+9,2%) και κυρίως στην Αττική Οδό (+9,5%), σε σχέση με πέρυσι.
Το EBITDA του κλάδου των Παραχωρήσεων κατά τη χρήση 2023 ανήλθε σε €180,2 εκατ. έναντι €151,5 εκατ. πέρυσι, σημειώνοντας αύξηση 18,9% ή €28,7 εκατ., επηρεαζόμενο από την προ- αναφερόμενη αύξηση της κυκλοφορίας. Το περιθώριο EBITDA διαμορφώθηκε σε 64% το 2023 έναντι 56% πέρυσι. Σημειώνεται ότι το EBITDA της χρήσης 2022 είχε επιβαρυνθεί με ποσό ύ- ψους €9,0 εκατ. λόγω των επιπτώσεων της κακοκαιρίας “Ελπίς”. Χωρίς την αρνητική αυτή επίδραση το συγκρίσιμο EBITDA του κλάδου ανέρχεται σε €160,5 εκατ. και κατά συνέπεια η φετινή αύξηση αγγίζει τα €20 εκατ..

Εξελίξεις / Προοπτικές
 Εντός του 2023, η ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ υπέγραψε συμβάσεις ΣΔΙΤ διάρκειας 30 ετών για τα εξής έργα:
o Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία και Συντήρηση του Οδικού Ά- ξονα ΝΔ Πελοποννήσου, τμήμα Καλαμάτα-Ριζόμυλος-Πύλος-Μεθώνη, με το σχήμα ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ (60%) – ΙΝΤΡΑΚΑΤ (40%), και
o Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία και Συντήρηση του Βόρειου Ο- δικού Άξονα Κρήτης, τμήμα Χερσόνησος-Νεάπολη, με το σχήμα ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ (55%) – ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ (20%) – ΙΝΤΡΑΚΑΤ (25%).


 Η ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ στοχεύει, αυτόνομα ή κοινοπρακτικά, στη συμμετοχή της σε έργα συνολικού προϋπολογισμού άνω των €6,5 δισ.
 Στις 05.02.2024, εισπράχθηκε από την εταιρεία «ΘΕΡΜΑΪΚΗ ΟΔΟΣ ΑΕ» ποσό ύψους €85 εκ. ως αποζημίωση της Παραχωρησιούχου, αναφορικά με την καταγγελία και διακοπή της Σύμβασης Παραχώρησης της Υποθαλάσσιας Αρτηρίας Θεσσαλονίκης. Η ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩ- ΡΗΣΕΙΣ δικαιούται το 50% της αποζημίωσης.

Περιβάλλον
Ο κύκλος εργασιών του κλάδου Περιβάλλοντος για το 2023 ανήλθε σε €100,1 εκατ., έναντι €122,5 εκατ. το αντίστοιχο προηγούμενο διάστημα, μειωμένος κατά 18,3%. Στην μείωση του κύκλου εργασιών συνετέλεσαν αφενός η ολοκλήρωση συμβατικής λειτουργίας των μονάδων Osnabruck και Καλαμάτας και αφετέρου η μείωση των τιμών ανακυκλώσιμων υλικών, που με- ρικώς αντισταθμίστηκαν από αυξημένες εισερχόμενες ποσότητες, από την αναθεώρηση (πλη- θώριση) τιμών αποδοχής αποβλήτων καθώς και από την υλοποίηση νέων έργων.
Το EBITDA του κλάδου Περιβάλλοντος για το 2023 διαμορφώθηκε σε €14,2 εκατ., έναντι €15,3 εκατ. το 2022, σημειώνοντας μείωση 7,3% ή -€1,1 εκατ..
Εξελίξεις / Προοπτικές
 Η ΗΛΕΚΤΩΡ υπέγραψε, εντός του 2023, συμβάσεις έργων κατασκευαστικού αντικειμένου συνολικού προϋπολογισμού €51,4 εκατ. (μερίδιο εταιρείας), και λειτουργικού αντικειμέ- νου €28,6 εκατ. (πλέον € 34,5 εκατ. δικαιωμάτων προαίρεσης), ενώ αναδείχτηκε προ- σωρινός ανάδοχος (εκκρεμεί η υπογραφή) σε συμβάσεις έργων συνολικού αντικειμένου € 51,5 εκατ. (μερίδιο εταιρείας).
 Στις 31.12.2023, η ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ είχε κατασκευαστικό ανεκτέλεστο ύψους €75,1 εκατ. (μερίδιο της εταιρείας) και το λειτουργικό ανεκτέλεστο €36,5 εκατ. (μερίδιο της εταιρείας εξαιρουμένου αντικειμένου ιδιωτικών συμβάσεων / επενδύσεων και έργων παραχώρησης / ΑΠΕ) πλέον €61,5 εκατ. (μερίδιο της εταιρείας) δικαιώματα προαίρεσης.
 Η ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ υπέβαλε προσφορές, η ανάθεση των οποίων εκκρεμεί (εξαιρουμένων έργων που αναδείχθηκε προσωρινός ανάδοχος), για έργα συνολικού ύψους €447,8 εκατ. (μερί- διο εταιρείας) εκ των οποίων ποσό €149,5 εκατ. πλέον €55,7 εκατ. προαίρεση αφορά κα- τασκευαστικό αντικείμενο και €95,4 εκατ. πλέον προαίρεσης €147,1 εκατ. που αφορούν λειτουργικό αντικείμενο, για έργα υποδομών διαχείρισης λυμάτων Ανατολικού Τομέα Πε- ριφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Ύδρας, Καβάλας, Κέρκυρας, Αχαΐας, και για έργα υποδο- μών διαχείρισης λυμάτων στους δήμους Ραφήνας-Πικερμίου και Σπάτων-Αρτέμιδος κα- θώς και για Υπηρεσίες Διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων με αναθέτουσα αρχή την Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας.

Ανάπτυξη Ακινήτων
Ο κλάδος της Ανάπτυξης Ακινήτων εμφάνισε στο 2023 έσοδα ύψους περίπου €10,4 εκατ. έναντι εσόδων €9,8 εκατ. για το έτος του 2022 σημειώνοντας αύξηση κατά 6% ή €0,5 εκατ.

Τα έσοδα του Κλάδου προέρχονται από την δραστηριότητα της θυγατρικής εταιρίας ΓΥΑΛΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝ. ΑΕ (εφεξής «ΓΥΑΛΟΥ ΜΟΝ. ΑΕ»), η οποία διαχειρίζεται και εκ- μεταλλεύεται το εμπορικό πάρκο Smart Park. Η ΓΥΑΛΟΥ ΜΟΝ. ΑΕ την 30.11.2023 πωλήθηκε στην TRADE ESTATES ΑΕΕΑΠ του Oμίλου Fourlis. Η επισκεψιμότητα του Smart Park για την πε- ρίοδο 01.01 έως 30.11.2023 ήταν αυξημένη κατά 17,2% έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2022.
Τα κέρδη προ τόκων, αποσβέσεων και φόρων (EBITDA) για το 2023 διαμορφώθηκαν σε €61,7 εκατ. έναντι €6,1 εκατ. του 2022. Η μεταβολή στο αποτέλεσμα του 2023 αποτυπώνεται κυ- ρίως στο:
o κέρδος από την πώληση ακινήτου στην Ρουμανία ποσού €5,7 εκατ.,
o κέρδος από την πώληση συμμετοχών του ATHENS METROPOLITAN EXPO Α.Ε ποσού €3,2 εκατ.
o κέρδος από την πώληση του συνόλου των μετοχών της θυγατρικής της, ΓΥΑΛΟΥ
ΜΟΝ ΑΕ €46,8 εκατ.
 Ο Όμιλος REDS AE ισχυροποιεί περαιτέρω τη ρευστότητά του και κατά συνέπεια τη δυνα- τότητά του να χρηματοδοτήσει τα επερχόμενα επενδυτικά σχέδιά του. Εφεξής, θα δοθεί έμφαση στην αποτελεσματική εκτέλεση της ανάπτυξης των δύο περιουσιακών στοιχείων, του κτήματος Καμπά και της έκτασης στις Γούρνες Ηρακλείου Κρήτης.
2.4 Κατασκευή (Διακοπείσες Δραστηριότητες)
Με την από 07.11.2023 έγκριση της Επιτροπής Ανταγωνισμού, ολοκληρώθηκε (financial closing) στις 08.11.2023 η πώληση του συνόλου των μετοχών της ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ στην ΙΝΤΡΑΚΑΤ ΑΕ. Συνε- πώς, οι δραστηριότητες της Κατασκευής παρουσιάζονται ως Διακοπείσες Δραστηριότητες (Δ.Δ.) και περιλαμβάνουν τις δραστηριότητες της ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ και των συμμετοχών της, μέχρι τις 07.11.2023.
Ο κλάδος της Κατασκευής παρουσίασε κατά το διάστημα 01.01-07.11.2023, έσοδα €421,0 εκατ. έναντι εσόδων €542,8 εκατ. για το σύνολο της χρήσης του 2022, σημειώνοντας μείωση της τάξης του 22,4%, η οποία προέρχεται κυρίως από την ενοποίηση του κλάδου για διάστημα 10 μηνών εντός του 2023 λόγω της πώλησης του συνόλου των μετοχών της ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ στην ΙΝΤΡΑΚΑΤ ΑΕ.
Από τον κύκλο εργασιών, 62% προήλθε από τα έργα στο εσωτερικό και 38% από το εξωτερικό.
Το EBITDA του κλάδου Κατασκευής για το διάστημα 01.01-07.11.2023 διαμορφώθηκε σε ζημιά €13,7 εκατ. έναντι ζημιάς €1,7 εκατ. κατά τη χρήση 2022.

Βιώσιμη Ανάπτυξη
Στον Όμιλο ΕΛΛΑΚΤΩΡ3 η ενεργή συνεισφορά και ουσιαστική προώ- θηση της βιώσιμης ανάπτυξης το- ποθετείται στο επίκεντρο του επι- χειρησιακού του σχεδιασμού και των δραστηριοτήτων των κλάδων του. Η εξασφάλιση ενός ασφαλούς και δίκαιου εργασιακού πλαισίου, η ουσιαστική στήριξη της οικονομίας, αλλά και των τοπικών κοινωνιών και η μείωση των επιπτώσεων των δραστηριοτήτων του στο περιβάλ- λον, αποτελούν βασικές αρχές του Ομίλου.
Το Αποτύπωμα Βιωσιμότητας για το 2023 περιλαμβάνει:
 Αποφυγή 1 εκ. τόνων εκπομπών CO2
 Παραγωγή 223 GWh Πράσινης Ενέργειας
 Επενδύσεις ύψους €2,3 εκατ. σε Υγεία, Ασφάλεια & Περιβάλλον.
 Το 84% του κύκλου εργασιών των συνεχιζόμενων δραστηριοτήτων χαρακτηρίζονται ε-
πιλέξιμες σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Ταξινομία
Αναλυτικά στοιχεία για τη Μη Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση (NFR) περιλαμβάνονται στην δημοσιευθείσα Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2023 στο σύνδεσμο https://ellaktor.com/ependitikies-sxeseis/oikonomiki-pliroforisi/annual-financial-report/
Επίσης, στη δημοσιευθείσα Οικονομική Έκθεση χρήσης 2023 περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων, αναλυτικά στοιχεία και πληροφορίες για:
o Κλιματικού περιεχομένου σχετιζόμενα θέματα
o Μακροοικονομικό περιβάλλον (Αναχρηματοδότηση και άλλοι χρηματοοικονομικοί κίν-
δυνοι)
o Γνωστοποιήσεις στο πλαίσιο του Άρθρου 8 του Taxonomy Regulation
o Γνωστοποιήσεις των κλιματικού περιεχομένου στόχων, ενέργειες και πρόοδος o Εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου – Scope 3 GHG emissions

spot_img
300px by 250px ad for bank of Chania

MUST READ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ