Κυριακή, 26 Μαΐου, 2024
ΑρχικήΕΝΕΡΓΕΙΑΔΕΣΦΑ – FSRU Αλεξανδρούπολης: Πρόταση για το πλάνο διάθεσης φυσικού αερίου;

ΔΕΣΦΑ – FSRU Αλεξανδρούπολης: Πρόταση για το πλάνο διάθεσης φυσικού αερίου;

Μέχρι σήμερα, Τετάρτη 24 Μάη, μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να καταθέτουν προτάσεις στη διαδικασία διαβούλευσης της πρότασης που κατέθεσε ο ΔΕΣΦΑ στη ΡΑΑΕΥ, για το πώς θα γίνει η διάθεση του φυσικού αερίου στο δίκτυο, από το FSRU της Αλεξανδρούπολης, που αναμένεται να ενεργοποιηθεί, στο τέλος του έτους. Βέβαια, η πρόταση, λόγω του ρυθμού των έργων, προβλέπει διενέργεια δημοπρασιών για τη διάθεση συσχετισμένης και όχι αδιάλειπτης μεταφορικής ικανότητας.

Σύμφωνα με την πρόταση του ΔΕΣΦΑ  σε ό,τι αφορά το σημείο εισόδου «Αμφιτρίτη», δηλαδή τη διασύνδεση του εθνικού συστήματος φυσικού αερίου με το FSRU Αλεξανδρούπολης, δεν είναι δυνατή η διάθεση αδιάλειπτης μεταφορικής ικανότητας έως την έναρξη της λειτουργίας των σταθμών συμπίεσης στην Αμπελιά και την Κομοτηνή και τη θέση σε λειτουργία του αναβαθμισμένου σταθμού συμπίεσης στην Νέα Μεσημβρία. Επίσης δεν θα είναι δυνατή η διάθεση δυναμικότητας στο σημείο εισόδου Κήποι.

Για τον λόγο αυτό ο διαχειριστής, σύμφωνα με την εισήγησή του προτείνει τη διάθεση Συσχετισμένης Μεταφορικής Ικανότητας Παράδοσης ύψους 46.000.000kWh/Ημέρα, από την έναρξη εμπορικής λειτουργίας της Αμφιτρίτης και έως το τέλος Σεπτεμβρίου του 2024. Αναλυτικά, η δυναμικότητα θα διατεθεί μέσω δημοπρασιών στο βάθρο PRISMA και η πρόταση του ΔΕΣΦΑ προβλέπει:

• Τη διάθεση οιονεί Ετήσιου προϊόντος Συσχετισμένης Μεταφορικής Ικανότητας Παράδοσης ύψους 46.000.000 kWh/Ημέρα. Η δυναμικότητα αυτή θα διατεθεί με το τιμολόγιο μακροχρόνιας χρήσης του αντίστοιχου σημείου, όπως αυτό θα εγκριθεί από την ΡΑΑΕΥ και οι σχετικές χρεώσεις χρήσης θα επιβληθούν από την ημέρα έναρξης της εμπορικής λειτουργίας.

• Τη διάθεση Τριμηνιαίου/Μηνιαίου προϊόντος Συσχετισμένης Μεταφορικής ΙκανότηταςΠαράδοσης, ύψους ίσου με την Διαθέσιμη Δυναμικότητα του Σημείου όπως αυτή θα προκύψει από τα αποτελέσματα των προηγούμενων δημοπρασιών διάθεσης των τυποποιημένων προϊόντων δυναμικότητας μεγαλύτερης διάρκειας. Η επιβολή χρεώσεων χρήσης θα ξεκινήσει από την ημέρα έναρξης διάρκειας του προϊόντος ή την ημέρα έναρξης εμπορικής λειτουργίας του του σημείου εισόδου Αμφιτρίτη.

• Τη διάθεση ημερήσιου/ ενδοημερήσιου προϊόντος Συσχετισμένης Μεταφορικής ΙκανότηταςΠαράδοσης, ύψους ίσου με την Διαθέσιμη Δυναμικότητα του Σημείου όπως αυτή θαπροκύψει από τα αποτελέσματα των προγενέστερων δημοπρασιών διάθεσης τυποποιημένωνπροϊόντων δυναμικότητας, διάρκειας μεγαλύτερης της μίας ημέρας, αρχής γενομένης απότην έναρξης της εμπορικής λειτουργίας της Αμφιτρίτης.

Επίσης προτείνει τη διάθεση των προαναφερόμενων προϊόντων μέσω δημοπρασιών στο βάθρο PRISMA

• Τη μη διάθεση Αδιάλειπτης Μεταφορικής Ικανότητας Παράδοσης καθ’ όλη τη διάρκεια τουέτους αερίου 2023/2024 και

• τη μη διάθεση Διακοπτόμενης Μεταφορικής Ικανότητας Παράδοσης και ΔιακοπτόμενηςΜεταφορικής Ικανότητας Παραλαβής, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους αερίου 2023/2024.

Επίσης, ο ΔΕΣΦΑ προτείνει:

• τη διάθεση οιονεί Ετήσιου προϊόντος Μεταφορικής Ικανότητας στα Συζευγμένα Σημεία“Αμφιτρίτη” και “Κομοτηνή-ΔΕΣΦΑ/IGB”, ύψους έως 107.470.800 kWh/Ημέρα.

• τη διάθεση Τριμηνιαίου/ Μηνιαίου προϊόντος Μεταφορικής Ικανότητας Παράδοσης/Παραλαβής στα Συζευγμένα Σημεία, ύψους ίσου με την Διαθέσιμη Δυναμικότητα του Σημείου όπως αυτή προκύψει από τα αποτελέσματα των προγενέστερων δημοπρασιών διάθεσης τυποποιημένων προϊόντων μεγαλύτερης διάρκειας.

• τη διάθεση Ημερήσιου/ ενδοημερήσιου προϊόντος Μεταφορικής Ικανότητας Παράδοσης/Παραλαβής στα Συζευγμένα Σημεία, ύψους ίσου με την Διαθέσιμη Δυναμικότητα τουεκάστοτε Σημείου όπως αυτή προκύψει από τα αποτελέσματα των προγενέστερων δημοπρασιών των τυποποιημένων προϊόντων διάρκειας, μεγαλύτερης της Ημέρας, αρχήςγενομένης απότην Ημέρα έναρξης εμπορικής λειτουργίας του νέου Σημείου Εισόδου του ΕΣΜΦΑ Αμφιτρίτη.

spot_img
300px by 250px ad for bank of Chania

MUST READ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ