Σάββατο, 13 Ιουλίου, 2024
ΑρχικήΕΝΕΡΓΕΙΑΑποθήκευση ενέργειας - Διαγωνισμοί: Ψηλά ο "πήχης" για το τέλος συμμετοχής και...

Αποθήκευση ενέργειας – Διαγωνισμοί: Ψηλά ο “πήχης” για το τέλος συμμετοχής και τις εγγυήσεις

Υψηλές απαιτήσεις σε σχέση με οικονομικά “προαπαιτούμενα” έχει ο πρώτος διαγωνισμός για τις επενδύσεις σε μπαταρίες, ο οποίος αναμένεται να προκηρυχθεί στο δεύτερο δεκαήμερο του Ιουνίου. Συγκεκριμένα, με βάση, τα όσα ανέφερε σε ανακοινώσεις της η ΡΑΑΕΥ  το κόστος συμμετοχής αλλά και οι εγγυητικές επιστολές που θα κληθούν να καταθέσουν στο ελληνικό Δημόσιο και τον ΔΑΠΕΕΠ εφόσον επιλεγούν στο διαγωνισμό προς ενίσχυση είναι υψηλλών απαιτήσεων. 

Ουσιαστικά η Αρχή ζητεί εγγυήσεις ι σε ευρώ/MWμέγιστης εγχεόμενης ενέργειας με στόχο να γίνει καλή εκτέλεση του έργου, αλλά και διασφάλιση της καλής λειτουργίας του.

Έτσι με βάση τη ΡΑΑΕΥ, κατά την πρώτη φάση δηλαδή τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να  καταθέσουν το τέλος συμμετοχής που  ανέρχεται στο ποσό των  2.500 ευρώ ανά αίτηση. Επίσης θα πρέπει να καταθέσουν εγγυητική επιστολή συμμετοχής ύψους 35.000 ευρώ/MW μέγιστης εγχεόμενης ενέργειας.  H εγγυητική πρέπει να εκδοθεί υπέρ της ΡΑΑΕΥ.

Στη συνέχεια οι επενδυτές, προφανώς εφόσον προκριθούν θα πρέπει να προσκομίσουν Εγγυητική Επιστολή Έντεχνης και Έγκαιρης Εκτέλεσης,  ύψους 250.000 ευρώ/MW μέγιστης εγχεόμενης ισχύος, υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, και να εκδώσουν Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας, υπέρ του ΔΑΠΕΕΠ, ύψους 200.000 ευρώ /MW.

Όπως αναφέρει η ΡΑΑΕΥ όταν συμπληρωθούν πέντε χρόνια από την έκδοση της άδειας λειτουργίας κάθε ενισχυόμενου σταθμού, το ύψος της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Λειτουργίας απομειώνεται κατά 100.000 ευρώ ανά MW μέγιστης ισχύος έγχυσης.

Ο πρώτος διαγωνισμός για τον προσδιορισμό της λειτουργικής και επενδυτικής ενίσχυσης των έργων αποθήκευσης θα προκηρυχθεί εντός του δευτέρου δεκαημέρου του Ιουνίου με καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών εντός του πρώτου δεκαημέρου του Ιουλίου.

spot_img
300px by 250px ad for bank of Chania

MUST READ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ