Κυριακή, 14 Απριλίου, 2024
ΑρχικήEDITOR'S PICKSΑΑΔΕ: Ψηφιακά "μπαζούκας" κατά του λαθρεμπορίου καυσίμων

ΑΑΔΕ: Ψηφιακά “μπαζούκας” κατά του λαθρεμπορίου καυσίμων

Στην έναρξη α) ηλεκτρονικής παραλαβής στο σύστημα  Εισροών – Εκροών των δεδομένων από τις Φορολογικές Αποθήκες και τις Αποθήκες Τελωνειακής Αποταμίευσης και β) λειτουργίας της ψηφιακής εφαρμογής Μητρώου Δεξαμενών Ενεργειακών Προϊόντων Πλωτών Μέσων (Δεξαμενοπλοίων) προχωρά η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Συγκεκριμένα με εγκυκλίους του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, ορίζεται ότι: 1. Από την 21/3/2024 ξεκινά η ηλεκτρονική αποστολή των δεδομένων που παράγονται από τα εγκατεστημένα συστήματα παρακολούθησης εισροών – εκροών των Φορολογικών Αποθηκών και των Αποθηκών Τελωνειακής Αποταμίευσης στο πληροφοριακό σύστημα παρακολούθησης Εισροών – Εκροών της ΑΑΔΕ. 2. Στο μεταξύ, από την 19/3/2023, ξεκινά η λειτουργία της ψηφιακής εφαρμογής Μητρώου Δεξαμενών Ενεργειακών Προϊόντων των Πλωτών Μέσων (Δεξαμενοπλοίων).

Ειδικότερα, στην πλήρη καταχώρηση των στοιχείων που τους αφορούν πρέπει να προβούν από:

•         19/3/2024 έως και 19/5/2024, οι ναυλωτές, οι εγκαταστάτες συσκευής AIS και οι εγκαταστάτες του συστήματος παρακολούθησης Εισροών – Εκροών ναυτιλιακών καυσίμων,

•         19/5/2024 έως και 19/8/2024, οι πλοιοκτήτες.

Σύμφωνα με τον διοικητή της ΑΑΔΕ τα δύο  ψηφιακά εργαλεία θα συμβάλλουν τη μάχη κατά του λαθρεμπορίου, καθώς η ψηφιακή παραλαβή δεδομένων από τις Φορολογικές Αποθήκες και τις Αποθήκες Τελωνειακής Αποταμίευσης στο σύστημα Εισροών – Εκροών, διευκολύνει την εποπτεία της αγοράς ενεργειακών προϊόντων, ενώ η νέα ψηφιακή εφαρμογή για το Μητρώο Δεξαμενών Ενεργειακών Προϊόντων Πλωτών Μέσων δημιουργεί συνθήκες βελτίωσης του ελέγχου των καυσίμων στο μεγαλύτερο μέρος της εφοδιαστικής αλυσίδας, διευρύνοντας τις λειτουργικότητες του συστήματος Εισροών – Εκροών.

Στόχος είναι η πλήρης αναβάθμιση του συστήματος εντός της χρονιάς. Επιπλέον είναι σε πιλοτική λειτουργία ένα έξυπνο ψηφιακό σύστημα, το οποίο με χρήση αλγορίθμου, θα συγκεντρώνει στοιχεία από την αγορά, θα εντοπίζει τα ύποπτα πρατήρια και θα δίνει «σήμα» για ελέγχους. Η πλατφόρμα, που γίνεται η επεξεργασία των στοιχείων βάση των οποίων μπορούν να εντοπίζονται τα πρατήρια με παραβατικότητα, λειτουργεί ήδη πιλοτικά και το σύστημα αναμένεται να τεθεί σε κανονική λειτουργία στο τέλος του χρόνου.

Οι κυρώσεις 

Πάντως οι νέες ρυθμίσεις  προβλέπουν ότι στα πρατήρια που εντοπίζονται για λαθρεμπορία, νοθεία και παραποίηση του συστήματος εισροών – εκροών θα μπαίνει λουκέτο για δύο χρόνια ενώ η απαγόρευση δραστηριότητας επεκτείνεται αυτόματα σε όλα τα πρατήρια της ίδιας ιδιοκτησίας. Στα πρατήρια που ανήκουν σε εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών ή 100% θυγατρικές τους, η σφράγιση στο σύνολο των καταστημάτων επιβάλλεται αν σφραγιστούν πέντε καταστήματα σε διάστημα τριών μηνών. Σφράγισμα δύο ετών επιβάλλεται και στην περίπτωση όπου ιδιοκτήτες του πρατηρίου ή οι προστηθέντες από αυτούς παρεμποδίζουν τον έλεγχο με χρήση βίας ή απειλής. Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή οι νομικές οντότητες των οποίων η εγκατάσταση πρατηρίου καυσίμων σφραγίστηκε, απαγορεύεται να δραστηριοποιούνται με οποιονδήποτε άλλον τρόπο ή ιδιότητα ή να συμμετέχουν σε επιχειρήσεις εμπορίας ή διακίνησης ενεργειακών προϊόντων για δύο έτη από τη διαπίστωση της παράβασης.

Οι εταιρείες είναι υποχρεωμένες να ελέγχουν τα πρατήρια που φέρουν το σήμα τους για νοθεία και λαθρεμπόριο λαμβάνοντας μέτρα δέουσας επιμέλειας για διάθεση και διακίνηση ενεργειακών προϊόντων στα πρατήρια καυσίμων που αφορούν στην τήρηση και επικαιροποίηση στοιχείων του φορολογικού μητρώου των προσώπων που διαθέτουν ενεργειακά προϊόντα, στην τακτική εποπτεία των πελατών τους ως προς τις άδειες, τα πιστοποιητικά, τη χημική σύνθεση των προϊόντων και την εγκατάσταση συστήματος εισροών εκροών, στην αναφορά ενδείξεων προς τις υπηρεσίες της ΑΑΔΕ και στη διακοπή της διάθεσης καυσίμων, στην απόσυρση εξοπλισμού και τυχόν σημάτων, καθώς και στην απάντηση και φύλαξη των καυσίμων.

Στις εταιρείες που παραβιάζουν τα μέτρα δέουσας επιμέλειας θα επιβάλλονται πρόστιμα από 5.000 έως και 30.000 ευρώ ανά πρατήριο ενώ η ΑΑΔΕ θα προβαίνει σε ετήσια δημοσιοποίηση των κυρώσεων.

spot_img
spot_img

MUST READ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ