Δευτέρα, 17 Μαΐου, 2021
Αρχική ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑ Motor Oil: Μείωση κύκλου εργασιών και EBITDA το 2020

Motor Oil: Μείωση κύκλου εργασιών και EBITDA το 2020

Στα 6,120,4 δισ. ευρώ υποχώρησε ο κύκλος εργασιών του ομίλου Motor Oil το 2020, έναντι 9,372,5 δισ. ευρώ στη χρήση του 2019, παρουσιάζοντας μείωση κατά 34,70%. Σύμφωνα με την εταιρεία στην εν λόγω εξέλιξη συνέβαλε η μείωση του μέσου όρου των τιμών των προϊόντων πετρελαίου (εκφρασμένες σε Δολάρια Η.Π.Α.) κατά 37,08%, η ενδυνάμωση του ευρώ έναντι του δολαρίου Η.Π.Α. (μέση ισοτιμία) κατά 2,03% και η μείωση του όγκου πωλήσεων κατά 10,12%.

Η προσαρμοσμένη λειτουργική κερδοφορία EBITDA (χωρίς την επίπτωση της διακύμανσης της τιμής των αποθεμάτων) κατήλθε στα 331 εκατ. ευρώ έναντι 453 εκατ. ευρώ το 2019.

Η δημοσιευμένη λειτουργική κερδοφορία EBITDA διαμορφώθηκε στα 86 εκατ. ευρώ, ενώ τα προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων μειώθηκαν στα 109 εκατ. ευρώ (έναντι 282 εκατ. ευρώ το 2019) και τα κέρδη μετά από φόρους σε 76 εκατ. ευρώ (από 212 εκατ. ευρώ). Οι ζημιές μετά από φόρους του διαμορφώθηκαν σε 112,32 εκατ.  ευρώ έναντι κερδών 224,23 εκατ. ευρώ το 2019.

Σε ό,τι αφορά τα μεγέθη της μητρικής εταιρείας, οι πωλήσεις κατήλθαν στα 3,909 δισ. ευρώ (από 6,936 δισ. ευρώ το 2019) η προσαρμοσμένη λειτουργική κερδοφορία EBITDA στα 198 εκατ. ευρώ (από 339 εκατ. ευρώ το 2019) και τα κέρδη μετά από φόρους σε 36 εκατ. ευρώ (από 190 εκατ. ευρώ το 2019). Το καθαρό χρέος του ομίλου διαμορφώνεται στα 921 εκατ. ευρώ, ενώ σε επίπεδο όγκων το 2020 ο όμιλος Motor Oil διύλισε 11,9 εκατ. τόνους με τις πωλήσεις του διυλιστηρίου να φτάνουν στους 12,6 εκατ. τόνους. 

Το πλήγμα στα αεροπορικά καύσιμα

Από την ανάλυση των στοιχείων όγκου των πωλήσεων προκύπτει ο έντονα εξαγωγικός χαρακτήρας της Motor Oil, αφού οι πωλήσεις εξωτερικού και Ναυτιλίας διαμορφώθηκαν σε 76,65% επί του συνολικού όγκου των πωλήσεων το 2020, έναντι 77,67% το 2019. Επίσης, σημαντική ήταν και η συμμετοχή της βιομηχανικής δραστηριότητας η οποία διαμορφώθηκε σε 82,62% επί του συνολικού όγκου των πωλήσεων το 2020 έναντι 80,28% το 2019.

Η σημαντική υστέρηση του όγκου πωλήσεων το 2020 σε σχέση με το 2019 οφείλεται αφενός στην προγραμματισμένη περιοδική συντήρηση του Συγκροτήματος Υδρογονοπυρόλησης (Mild Hydrockracker) του Διυλιστηρίου που πραγματοποιήθηκε το διάστημα Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2020 και αφετέρου στις έκτακτες συνθήκες που επικράτησαν σε εγχώριο και διεθνές επίπεδο στο πλαίσιο των μέτρων για τον περιορισμό της εξάπλωσης της πανδημίας COVID-19.

Ειδικότερα, τη μεγαλύτερη μείωση παρουσίασαν οι πωλήσεις μαζούτ και αεροπορικού καυσίμου (μείωση κατά 47,29% και 45,85% αντίστοιχα.

Το Μικτό Κέρδος (προ αποσβέσεων) του Ομίλου διαμορφώθηκε τη χρήση 2020 στο ποσό των 353,45 εκατ. ευρώ έναντι 732,02 εκατ. ευρώ τη χρήση 2019, ήτοι μειωμένο κατά (51,71)%. Η διοίκηση της εταιρείας θα προτείνει στην ερχόμενη Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση τη µη διανομή µμερίσματος για τη χρήση 2020.

Τα αποτελέσματα συνοπτικά

MUST READ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ