Τετάρτη, 19 Μαΐου, 2021
Αρχική ΕΝΕΡΓΕΙΑ Motor Oil: Απόκτηση δώδεκα αιολικών πάρκων έναντι 123,5 εκατ. ευρώ

Motor Oil: Απόκτηση δώδεκα αιολικών πάρκων έναντι 123,5 εκατ. ευρώ

Αυξάνει διαρκώς το «πράσινο» αποτύπωμά της η Motor Oil μπαίνοντας στη νέα εποχή της βιώσιμης ανάπτυξης και μιας περιόδου όπου τα διεθνή επενδυτικά κεφάλαια στρέφονται αναφανδόν προς τους ομίλους που εγκολπώνονται κριτήρια βιωσιμότητας ESG (Environmental, Social and Governance – περιβάλλον, κοινωνία και εταιρική διακυβέρνηση).

Έτσι λοιπόν, η Motor Oil ανακοίνωσε την κατ’ αρχήν συμφωνία για την απόκτηση χαρτοφυλακίου έντεκα εν λειτουργία αιολικών πάρκων συνολικής δυναμικότητας 220 MW και ενός επιπλέον αιολικό πάρκο δυναμικότητας 20 MW που βρίσκεται υπό κατασκευή. Τα εν λόγω αιολικά πάρκα, τα περισσότερα εκ των οποίων ευρίσκονται στην Κεντρική και Βόρεια Ελλάδα, αποτελούν περιουσιακό στοιχείο έξι υπό εξαγορά εταιρειών.

Η αξία της συναλλαγής εκτιμάται στα 123,5 εκατ. και θα πραγματοποιηθεί μέσω της Teforto Holdings Limited η οποία διαχειρίζεται το χαρτοφυλάκιο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) του Ομίλου Motor Oil. Επισημαίνεται ότι οι υπό εξαγορά εταιρείες διαθέτουν, εκτός από τα δώδεκα αιολικά πάρκα, χαρτοφυλάκιο αδειών προς ανάπτυξη συνολικής ισχύος 650 MW. Η ολοκλήρωση της συναλλαγής τελεί υπό την αίρεση της έγκρισης από την Επιτροπή Ανταγωνισμού.

Ορόσημο το 2019 για την «πράσινη» στροφή του ομίλου

Υπενθυμίζεται ότι ο Οκτώβριος του 2019 ήταν ορόσημο για τον Όμιλο καθώς εισήλθε στον κλάδο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας μέσω της 100% θυγατρικής του εταιρείας Ηλεκτροπαραγωγή Σουσακίου Α.Ε. Σαν πρώτο βήμα, η νεοϊδρυθείσα τότε εταιρεία Teforto Holdings Limited, 100% θυγατρική της Ηλεκτροπαραγωγή Σουσακίου Α.Ε. με έδρα στην Κύπρο, απέκτησε το 85% του μετοχικού κεφαλαίου της Στεφανέρ Ενεργειακή Α.Ε. συνολικής ισχύος 10MW.

Τον Φεβρουάριο του 2020, ο Όμιλος απέκτησε χαρτοφυλάκιο εν λειτουργία Φωτοβολταϊκών Πάρκων συνολικής δυναμικότητας 47 MW με έδρα τη Βόρεια και Κεντρική ηπειρωτική Ελλάδα. Οι πράσινες επενδύσεις συνεχίστηκαν και τον Ιούλιο του 2020 όταν η Motor Oil ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της συναλλαγής για την απόκτηση ενός αιολικού πάρκου αδειοδοτημένης δυναμικότητας 3 MW στην Κεντρική ηπειρωτική Ελλάδα, ενώ τον Αύγουστο του 2020 ολοκληρώθηκε η συναλλαγή για την απόκτηση ενός ακόμα αιολικού πάρκου συνολικής αδειοδοτημένης δυναμικότητας 40 MW ευρισκόμενου στη Βόρεια ηπειρωτική Ελλάδα.

Τον Οκτώβριο του 2020 η Motor Oil μέσω της “Teforto Holdings LTD”, συμμετείχε στην ίδρυση της “WIRED RES A.E.” αποκτώντας το 75% της εταιρείας που διαθέτει άδεια λειτουργίας αιολικού πάρκου παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας δυναμικότητας 24 MW στην περιοχή Θεσπιών Βοιωτίας.

Πάγια θέση του Ομίλου Motor Oil είναι να εξελίσσει διαρκώς τα προϊόντα και τις υπηρεσίες του. Με γνώμονα αυτό, συμμετέχει στην προσπάθεια αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής με επενδύσεις σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, καθώς αποτελούν μία βασική παράμετρο για την επιτυχή ενεργειακή μετάβαση. Οι δραστηριότητες στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας αποτελούν άξονες στρατηγικής σημασίας για τη Motor Oil. Σε διάστημα 18 μηνών ξεπέρασε τον στόχο των 300MW και δεσμεύεται να συνεχίσει να μεγαλώνει το χαρτοφυλάκιό της στην καθαρή ενέργεια.

MUST READ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ