Τετάρτη, 19 Μαΐου, 2021
Αρχική ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ MIG: Ολοκλήρωση μεταβίβασης της συμμετοχής στη Vivartia

MIG: Ολοκλήρωση μεταβίβασης της συμμετοχής στη Vivartia

Η «MARFIN INVESTMENT GROUP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» («η MIG») ανακοινώνει, σε συνέχεια των από 30/11/2020 και 26/2/2021 Ανακοινώσεών της, την ολοκλήρωση της μεταβίβασης του συνόλου της μετοχικής συμμετοχής της στη «VIVARTIA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.» («η VIVARTIA») προς τα επενδυτικά κεφάλαια της «CVC Capital Partners» («η CVC»).

Υπενθυμίζεται ότι το προσφερθέν τίμημα για το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της VIVARTIA ανέρχεται στο ποσό των €175.000.000, από το οποίο το τίμημα που αναλογεί στο ποσοστό 92,08% του μετοχικού κεφαλαίου της VIVARTIA κυριότητος της MIG ανέρχεται στο ποσό των €161.135.640,74 και καταβλήθηκε σήμερα ολοσχερώς.

Ως Χρηματοοικονομικός Σύμβουλος της MIG για την συναλλαγή ενήργησε η «N.M. Rothschild & Sons Limited».

MUST READ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ