Κυριακή, 16 Μαΐου, 2021
Αρχική ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Intracom: Ενοποιημένες πωλήσεις ύψους 436 εκατ. ευρώ το 2020

Intracom: Ενοποιημένες πωλήσεις ύψους 436 εκατ. ευρώ το 2020

Μείωση του κύκλου εργασιών στα 436,5 εκατ. ευρώ κατέγραψε στη χρήση του 2020 ο όμιλος Intracom Holdings, έναντι 517,8 εκατ. ευρώ που ήταν η επίδοση του 2019, ενώ παρουσίασε ζημιές 10 εκατ. ευρώ λόγω της επίδρασης της πανδημίας στην κατασκευαστική δραστηριότητα.

Μεγάλο όμως παραμένει το ανεκτέλεστο του ομίλου που διαμορφώνεται πάνω από 1,2 δισ. ευρώ, καθώς οι θυγατρικές του αναλαμβάνουν διαρκώς καινούρια έργα. Η λειτουργική κερδοφορία (EBITDA) του Ομίλου από συνεχιζόμενες δραστηριότητες διαμορφώθηκε στα 15,8 εκατ. ευρώ έναντι 33,4 εκατ. το 2019, ενώ το αποτέλεσμα προ φόρων διαμορφώθηκε σε 16,2 εκατ. ευρώ έναντι 4,2 εκατ. ευρώ το 2019.

Πάντως, οι θετικές επιδόσεις της INTRASOFT INTERNATIONAL και της INTRACOM DEFENSE (IDE), απορρόφησαν εν μέρει την επίδραση της πανδημίας στην κατασκευαστική δραστηριότητα του Ομίλου.

Σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα για το 2020, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου INTRACOM κ. Δημήτρης Κλώνης ανέφερε:

«Το 2020 ήταν μια χρονιά πρωτοφανών προκλήσεων σε παγκόσμιο επίπεδο, από κάθε άποψη, υγειονομική, οικονομική, γεωπολιτική. Ο Όμιλος INTRACOM απορρόφησε μέρος των επιπτώσεων της πανδημίας χάρη στη σημαντική βελτίωση των οικονομικών μεγεθών της INTRASOFT INTERNATIONAL και της IDE. Με το βλέμμα στραμμένο στην επόμενη ημέρα, ο Όμιλος INTRACOM θα συμβάλλει στην πορεία ανάκαμψης της Ελληνικής οικονομίας, αξιοποιώντας το δυναμικό των εταιριών του και την τεχνογνωσία που έχει κεφαλαιοποιήσει στη μακρόχρονη πορεία του.»

Στις 26/6/2020 η εταιρία ανακοίνωσε την πώληση της θυγατρικής της K-WIND. H συναλλαγή είχε ως αποτέλεσμα για τον Όμιλο κέρδος € 8,4 εκατ. το οποίο καταγράφηκε στις διακοπείσες δραστηριότητες. Το αποτέλεσμα μετά φόρων από το σύνολο των δραστηριοτήτων διαμορφώθηκε σε -€ 10,2 εκατ.

1.Το 2020 ήταν για τον Όμιλο INTRASOFT INTERNATIONAL ένα έτος σημαντικών επιδόσεων, με αύξηση σε πωλήσεις και κερδοφορία και υπογραφή σημαντικών νέων συμβάσεων. Οι πωλήσεις του Ομίλου ανήλθαν σε € 197,3 εκατ., αυξημένες κατά 10,8% σε σχέση με το 2019. Η λειτουργική κερδοφορία EBITDA διαμορφώθηκε στα € 18 εκατ., αύξηση 24,3% ενώ τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε € 5,2 εκατ. έναντι € 3,2 εκατ. το 2019 (αύξηση 62,5%).

Αξίζει να επισημανθεί η υπογραφή νέων συμβάσεων που ανήλθε το 2020 στα € 514 εκατ., διαμορφώνοντας ανεκτέλεστο υπόλοιπο υπογεγραμμένων συμβάσεων στις 31/12/2020 ύψους € 702 εκατ.

2. Η IDE, εταιρία έντονα εξαγωγικού χαρακτήρα, επέδειξε επίσης ανθεκτικότητα στις επιπτώσεις της πανδημίας, με πωλήσεις που διαμορφώθηκαν σε €58,9 εκατ., αυξημένες κατά 28% και λειτουργική κερδοφορία EBITDA στα € 4,4 εκατ.

Η εταιρία μέσα στο 2020 υπέγραψε νέες συμβάσεις € 67,3 εκατ. με αποτέλεσμα το ανεκτέλεστο υπόλοιπο να διαμορφωθεί στα € 114,6 εκατ.

3. Η επίδραση της πανδημίας έγινε εμφανής στα μεγέθη της κατασκευαστικής δραστηριότητας του Ομίλου, με μείωση πωλήσεων και περιθωρίων κερδοφορίας. Ωστόσο, παρά τη δυσμενή συγκυρία, οι επενδύσεις μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και του νέου ΕΣΠΑ αναμένεται να οδηγήσουν σε ανάκαμψη των μεγεθών και ανάκτηση των απωλειών.

Το 2020, οι ενοποιημένες πωλήσεις του Ομίλου INTRAKAT διαμορφώθηκαν σε € 174,5 εκατ. από € 286 εκατ. το 2019, μειωμένες κατά 39%. Αντίστοιχα η λειτουργική κερδοφορία EBITDA διαμορφώθηκε σε € 1,7 εκατ. έναντι € 15,7 εκατ. το 2019.

Το 2020 ο Όμιλος INTRAKAT υπέγραψε νέες συμβάσεις ύψους € 230 εκατ. και την 31/12/2020 διαθέτει ανεκτέλεστο υπόλοιπο υπογεγραμμένων συμβάσεων ύψους € 381 εκατ. Πλέον του ανεκτέλεστου, ο όμιλος INTRAKAT, έχει μειοδοτήσει σε νέα έργα ύψους € 225 εκατ.

4. Η INTRADEVELOPMENT, η εταιρία του Ομίλου που δραστηριοποιείται στο χώρο της ανάπτυξης ακινήτων, ολοκλήρωσε μέσα στο 2019 την πώληση των έργων που ανέπτυσσε τα τελευταία χρόνια, και βρίσκεται σε φάση ανάπτυξης νέων έργων.

5. Η μητρική εταιρία κατέγραψε κέρδος από τη συναλλαγή πώλησης της K-WIND ύψους € 3,3 εκατ. το οποίο εμφανίζεται ως διακοπείσα δραστηριότητα. Το αποτέλεσμα μετά φόρων για τη μητρική εταιρία από το σύνολο των δραστηριοτήτων της ανήλθε σε -€7,4 εκατ.

MUST READ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ