Σάββατο, 20 Ιουλίου, 2024
ΑρχικήΟΙΚΟΝΟΜΙΑΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣEY-Parthenon: Οι πέντε πυλώνες για την επιτάχυνση της δημιουργίας αξίας στην Ελλάδα

EY-Parthenon: Οι πέντε πυλώνες για την επιτάχυνση της δημιουργίας αξίας στην Ελλάδα

Σημαντικές ευκαιρίες δημιουργίας αξίας, τόσο από τον ιδιωτικό, όσο και τον Δημόσιο τομέα, με θετικό αντίκτυπο στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, διαπιστώνει μελέτη των ομάδων της EYParthenon στην Ελλάδα – του παγκόσμιου συμβουλευτικού βραχίονα της EY εξειδικευμένου αποκλειστικά σε θέματα εταιρικής στρατηγικής, με περισσότερους από 9.000 επαγγελματίες σε πάνω από 120 χώρες, που βοηθούν τους CEOs να μετασχηματίσουν τη στρατηγική τους, ώστε να δημιουργήσουν μακροπρόθεσμη αξία στους οργανισμούς τους. Η μελέτη συντάχθηκε και παρουσιάστηκε στο πλαίσιο του Athens Riviera Summit 2024, που διοργανώθηκε στις 18-20 Ιουνίου από το Athens Riviera Forum.

Η ΕΥ-Parthenon ορίζει ως δημιουργία αξίας τη δυναμική διαδικασία που παράγει, τόσο βραχυπρόθεσμα, όσο και μακροπρόθεσμα, υλικά και άυλα οφέλη, ενισχύοντας τη συλλογική ευημερία σε μία σειρά από τομείς κρίσιμους για την ανάπτυξη. 

Αξιόλογη η αξία που δημιουργείται σήμερα στην Ελλάδα

Η μελέτη με τίτλο Accelerating value creation to realize strategic growth διαπιστώνει ότι, παρά τη δεκαετία χαμηλών ρυθμών ανάπτυξης που προηγήθηκε και τα εμπόδια που δημιουργούν εξωτερικές προκλήσεις, όπως η γεωπολιτική αστάθεια, η ενεργειακή κρίση και η κλιματική αλλαγή, πραγματοποιείται σήμερα στην Ελλάδα αξιόλογη δημιουργία αξίας, επιβεβαιώνοντας τον κρίσιμο ρόλο, τόσο του ιδιωτικού, όσο και του Δημόσιου τομέα στην προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης. 

Στους παράγοντες που έχουν συμβάλει στη δημιουργία αυτού του θετικού περιβάλλοντος περιλαμβάνονται οι αυξημένες δυνατότητες πρόσβασης σε χρηματοδότηση και οι ευκαιρίες συγχωνεύσεων και εξαγορών. 

Η μελέτη εστιάζει, επίσης, στην οργανική ανάπτυξη των επιχειρήσεων, που ενισχύεται σήμερα από την αυξανόμενη διεθνοποίηση της ελληνικής οικονομίας, τον μετασχηματισμό των επιχειρήσεων και τον εκσυγχρονισμό της εταιρικής διακυβέρνησης, τη βελτιστοποίηση των διαδικασιών που οδηγούν σε οικονομίες κλίμακας και την αποδοτικότητα κόστους, καθώς και την εισαγωγή καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών.

Τέλος, ως καθοριστικός κρίνεται και ο ρόλος του Δημόσιου τομέα, μέσω των στρατηγικών επενδύσεων σε κρίσιμες και βιώσιμες υποδομές, των ολοκληρωμένων πρωτοβουλιών ψηφιοποίησης, και του εξορθολογισμού γραφειοκρατικών διαδικασιών.

Πέντε πυλώνες για τη δημιουργία αξίας

Η μελέτη αναδεικνύει πέντε πυλώνες στους οποίους θα πρέπει να επικεντρωθούν οι οργανισμοί για να πετύχουν τον στόχο της δημιουργίας αξίας:

  • Στρατηγική, συμμαχίες/συνέργειες και αποδοτικότητα κεφαλαίου
  • Καινοτομία και ενίσχυση προϊόντων και υπηρεσιών
  • Εμπορικός και επιχειρησιακός μετασχηματισμός
  • Ανθρώπινο κεφάλαιο και σχέσεις με τους πελάτες/καταναλωτές
  • Μακροπρόθεσμη αξία και βιώσιμη ανάπτυξη

Η μελέτη συγκεντρώνει και αναλύει στοιχεία και ευρήματα σχετικά με τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας από πρόσφατες έρευνες της ΕΥ Ελλάδος, και συγκεκριμένα τις EY Attractiveness Survey Ελλάδα 2023EY Long-TermValue and Corporate Governance Survey Ελλάδα 2023 και EY Transformation Survey Ελλάδα 2023, καθώς και την παγκόσμια έρευνα EY Private Equity Pulse Survey Q4 2023. Αναλύονται, επίσης, οι επιδόσεις της Ελλάδας όσον αφορά το πραγματικό ΑΕΠ, τον πληθωρισμό, τις άμεσες ξένες επενδύσεις, τον σχηματισμό πάγιου κεφαλαίου και την αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, βάσει στοιχείων από την OxfordEconomics, το Bloomberg, την Eurostat και τον ΟΟΣΑ. Στόχος είναι η σύγκριση των επιδόσεων αυτών σε σχέση με τις χώρες της ΕΕ και του ΟΟΣΑ σε μακροοικονομικό επίπεδο, ώστε να αξιολογηθούν οι τρέχουσες συνθήκες, η δυναμική της ανάπτυξης και η ανθεκτικότητά της. 

Εξετάζονται, επίσης, επτά εμβληματικά case studies οργανισμών από τους κλάδους των μεταφορών και των logistics, της ενέργειας, των τροφίμων, της υγείας, των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, του τουρισμού και του realestate. Συγκεκριμένα, αναλύεται ο τρόπος με τον οποίο αξιοποίησαν οι επιχειρήσεις αυτές τους πέντε πυλώνες δημιουργίας αξίας, ποιες δράσεις και πρωτοβουλίες ανέπτυξαν, καθώς η οικονομική και μακροπρόθεσμη αξία που δημιούργησαν. 

Σχολιάζοντας τα ευρήματα της μελέτης, ο κ. Ιωάννης Μπίτζης, Εταίρος, EY-Parthenon, Τμήμα Χρηματοοικονομικών Συμβούλων, Εταιρικής Στρατηγικής και Συναλλαγών της ΕΥ Ελλάδος, δήλωσε: «Παρά τη βαριά κληρονομιά της προηγούμενης δεκαετίας και το δυσμενές παγκόσμιο περιβάλλον, η Ελλάδα συνδυάζει σήμερα θετικά μακροοικονομικά χαρακτηριστικά με σημαντικές ευκαιρίες για δημιουργία αξίας μέσω στρατηγικών συγχωνεύσεων και εξαγορών, αλλά και οργανικής ανάπτυξης, με σημαντικά οφέλη για τον ιδιωτικό και τον Δημόσιο τομέα. Η μελέτη αντλεί από την εμπειρία επτά οργανισμών που αξιοποίησαν παρόμοιες ευκαιρίες και αναδεικνύει πέντε στρατηγικούς πυλώνες στους οποίους μπορεί να βασιστεί μια ολοκληρωμένη στρατηγική για τη δημιουργία αξίας. Οι ομάδες της EYParthenon στην Ελλάδα, με την υποστήριξη του παγκόσμιου δικτύου μας και των διεπιστημονικών υπηρεσιών της EY, στηρίζουν τις ελληνικές επιχειρήσεις ώστε να αξιοποιήσουν το σημερινό ευνοϊκό περιβάλλον και να δημιουργήσουν βιώσιμη αξία προς όφελος της ελληνικής οικονομίας και, κατ’ επέκταση, της κοινωνίας». 

spot_img
300px by 250px ad for bank of Chania

MUST READ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ