Πέμπτη, 24 Ιουνίου, 2021
ΑρχικήΟΙΚΟΝΟΜΙΑΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣB&F: Στις 23/6 η τακτική ΓΣ για εκλογή ΔΣ

B&F: Στις 23/6 η τακτική ΓΣ για εκλογή ΔΣ

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Σε τακτική Γενική Συνέλευση την 23/06/2021 καλεί τους μετόχους της η B&F Ενδυμάτων, για την εκλογή Δ.Σ.

Αναλυτικά:

Σύμφωνα με τον νόμο και το Καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας «B&F ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ» με την από 21/05/2021 απόφασή του καλεί τους μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας «B&F ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ» σε τακτική Γενική Συνέλευση την 23/06/2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:30 πρωινή, στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στο 10ο χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας, Νέα Φιλαδέλφεια, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

 1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2020 και των επ’ αυτών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
 2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά την χρήση του έτους 2020.
 3. Απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημι­ώ­σε­ως για τα πεπραγμένα της χρήσης 2020.
 4. Εκλογή ενός (1) Τακτικού και ενός (1) Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2021 και καθο­ρισμός της αμοιβής τους.
 5. Παροχή έγκρισης συναφθέντων συμβάσεων με θυγατρικές και συνδεδεμένες εταιρείες και αμοιβών με συνδεδεμένα μέρη σύμφωνα με το εφαρμοστέο κατά περίπτωση δίκαιο.
 6. Έγκριση συμμετοχής μελών του Δ.Σ. και Διευθυντικών Στελεχών της Εταιρείας στη Διοίκηση άλλων Εταιρειών, οι οποίες συνδέονται με οποιονδήποτε τρόπο με την Εταιρεία.
 7. Έγκριση κατά τις διατάξεις των άρθρων 100 και 109 του Ν. 4548/2018 των αμοιβών για τις υπηρεσίες που παρέχουν για την επίβλεψη των τομέων ευθύνης των εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. και των αντίστοιχων αποζημιώσεων και των αμοιβών των μελών της Επιτροπής Ελέγχου, της Επιτροπής Αμοιβών και μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ..
 8. Παρουσίαση ετήσιας Έκθεσης πεπραγμένων 2020 από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου.
 9. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός ανεξάρτητων μελών Διοικητικού Συμβουλίου.
 10. Εκλογή μελών της Επιτροπής Ελέγχου.
 11. Έγκριση της Πολιτικής Καταλληλότητας.
 12. Έγκριση της Πολιτικής Αποδοχών.
 13. Λοιπά θέματα.
spot_img
spot_img

MUST READ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

spot_img
spot_img