Κυριακή, 9 Μαΐου, 2021
Αρχική ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑ AVAX: Επιστροφή στα κέρδη το 2020, στα 576,6 εκατ. ευρώ ο κύκλος...

AVAX: Επιστροφή στα κέρδη το 2020, στα 576,6 εκατ. ευρώ ο κύκλος εργασιών

Χρονιά επιστροφής στην κερδοφορία ήταν το 2020 για τον όμιλο AVAX, παρά τις ιδιαίτερες προκλήσεις λόγω της αναπάντεχης υποχώρησης της παγκόσμιας οικονομικής δραστηριότητας που επέφερε η πανδημία.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις για το 2020, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του Ομίλου AVAX διαμορφώθηκε στα 576,6 εκατ. ευρώ έναντι 575,9 εκατ. ευρώ το 2019. Σε ενοποιημένη βάση, ο Όμιλος AVAX παρουσίασε κέρδος προ φόρων ύψους 3,3 εκατ. ευρώ έναντι ζημιάς 11,2 εκατ. ευρώ το 2019, μετά από μία μακρά περίοδο ζημιογόνων αποτελεσμάτων. 

Σε μετά φόρων βάση, ο Όμιλος το 2020 κατέγραψε κέρδος ύψους 6,5 εκατ. ευρώ έναντι ζημιάς 17,6 ευρώ στο προηγούμενο έτος. Τα κέρδη πρό φόρων, χρηματοοικονομικών εξόδων και αποσβέσεων (ΕΒΙΤDA) του Ομίλου το 2020 ανήλθαν σε 61,0 εκατ. ευρώ έναντι 58,1 εκατ. ευρώ στη χρήση του 2019.

Η θετική επίδοση του Ομίλου, τόσο σε επίπεδο εσόδων όσο και κερδοφορίας, μέσα σε ένα δυσμενές παγκόσμιο επιχειρηματικό περιβάλλον, στηρίχτηκε στην κερδοφορία των έργων υπό εκτέλεση, κυρίως EPC ενεργειακού χαρακτήρα στο εξωτερικό, και την είσπραξη μερισμάτων από τις παραχωρήσεις. Ο εγχώριος κλάδος της ενέργειας και των ΑΠΕ μέσω της θυγατρικής Volterra επίσης εισφέρει σημαντικά έσοδα και θετική λειτουργική κερδοφορία. 

Επισημαίνεται ότι τα οικονομικά αποτελέσματα του 2020 έχουν επιβαρυνθεί με έκτακτες και μη οργανικές χρεώσεις λόγω διαγραφής επισφαλών απαιτήσεων και άλλων προβλέψεων ύψους 17,6 εκατ. ενώ το 2019 η αντίστοιχη επιβάρυνση είχε ανέλθει σε 26,2 εκατ. ευρώ.  

Η χρήση 2020 για τον Όμιλο AVAX χαρακτηρίστηκε από την αύξηση της συνολικής θέσης των βασικών μετόχων, την κεφαλαιακή ενίσχυση και τον οργανωτικό μετασχηματισμό σε διοικητικό επίπεδο προκειμένου να αντιμετωπισθούν οι προκλήσεις της νέας εποχής. 

Στο τέλος του 2020, το ανεκτέλεστο υπόλοιπο του Ομίλου έφτανε το 1,0 δισ. ευρώ περίπου, υποχωρώντας έναντι του προηγούμενου έτους λόγω μειωμένου ρυθμού ανάληψης συμβάσεων εντός του 2020. Λαμβάνοντας όμως υπόψη τα νέα έργα που έχουν ήδη αναληφθεί στους πρώτους μήνες του 2021 και τις εξασφαλισμένες προς υπογραφή συμβάσεις, το ανεκτέλεστο υπόλοιπο του Ομίλου προσεγγίζει τα 2 δισ. ευρώ περίπου. 

Η διοίκηση του Ομίλου προσβλέπει σε σημαντική άνοδο του όγκου κατασκευαστικής δραστηριότητας σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα στη χώρα μας, χάρη και στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της περιόδου 2021-2026 για την Ελλάδα, το οποίο περιλαμβάνει πλήθος έργων που άπτονται του κατασκευαστικού κλάδου και στηρίζεται σε ένα θεμελιωδώς διαφορετικό οικονομικό μοντέλο σε σχέση με προηγούμενα πακέτα οικονομικής στήριξης της Ελλάδος.

MUST READ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ