Πέμπτη, 17 Ιουνίου, 2021
ΑρχικήΟΙΚΟΝΟΜΙΑΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣΌμιλος Σαράντη: Νέο ΔΣ και περαιτέρω έμφαση στα θέματα βιώσιμης ανάπτυξης

Όμιλος Σαράντη: Νέο ΔΣ και περαιτέρω έμφαση στα θέματα βιώσιμης ανάπτυξης

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Σε συνέχεια της τακτικής γενικής συνέλευσης της ΓΡ. Σαράντης ΑΒΕΕ που πραγματοποιήθηκε στις 20.05.2021, αποφασίστηκε η ανανέωση της σύνθεσης του διοικητικού συμβουλίου του ομίλου.

Πιο συγκεκριμένα, όπως ανακοινώθηκε, το νέο ΔΣ του ομίλου αποτελείται από 11 μέλη που έχουν σκοπό να ενδυναμώσουν περαιτέρω τον όμιλο σε θέματα ESG και έχει εκλεγεί ανεξάρτητος αντιπρόεδρος σύμφωνα με τις βέλτιστες πρακτικές περί εταιρικής διακυβέρνησης. 

Επιπλέον, στο νέο ΔΣ λαμβάνονται υπόψη τα θέματα πολυμορφίας, με αύξηση του ποσοστού συμμετοχής των γυναικών και του ποσοστού ανεξαρτήτων μελών, εξασφαλίζοντας την απαραίτητη πολυφωνία.

Το νέο ΔΣ συγκροτήθηκε σε σώμα την 20/05/2021 ως εξής : 

1. Γρηγόριος Σαράντης του Πανταζή, Πρόεδρος – Εκτελεστικό Μέλος,

2. Δημήτριος Ρέππας του Παναγιώτη, Αντιπρόεδρος – Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος,

3. Κυριάκος Σαράντης του Πανταζή, Διευθύνων Σύμβουλος – Εκτελεστικό Μέλος,

4. Αικατερίνη Σαράντη του Πανταζή, μη Εκτελεστικό Μέλος,

5. Κωνσταντίνος Ροζακέας του Πέτρου, Εκτελεστικό Μέλος,

6. Κωνσταντίνος Σταματίου του Φωκίωνος, Εκτελεστικό Μέλος,

7. Ιωάννης Μπούρας του Κωνσταντίνου, Εκτελεστικό Μέλος,

8. Γεώργιος Κωστιάνης του Παναγιώτη, Εκτελεστικό Μέλος,

9. Χρήστος Οικονόμου του Ιωάννη, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος,

10. Νικόλαος Νομικός του Περικλή, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος,

11. Ειρήνη Νικηφοράκη του Μάρκου, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το νέο ΔΣ δεσμεύεταινα εργαστεί για την δημιουργία περαιτέρω αξίας προς τους μετόχους και προς όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη του ομίλου, εγγυάται δε την αναβάθμιση σε θέματα εταιρικής διακυβέρνησης, την αντιμετώπιση των αναπτυξιακών προκλήσεων, και την προσαρμογή του ομίλου σε κάθε μεταβολή προτύπων, τάσεων, συνθηκών ή νομοθετικού πλαισίου. 

Στις προτεραιότητες του νέου ΔΣ θα είναι η στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης του ομίλου η οποία θα έχει ως κεντρικούς άξονες την βιώσιμη παραγωγή και κατανάλωση, την υπεύθυνη διακυβέρνηση, την ενδυνάμωςη των εργαζόμενων και την στήριξη των κοινοτήτων στις οποίες δραστηριοποιείται ο όμιλος. 

Αποστολή του νέου ΔΣ είναι να συνδράμει με την στοχοθεσία του και τις μελλοντικές αποφάσεις του στην εντατικοποίηση των προσπαθειών του ομίλου προς αυτούς τους τομείς.

spot_img
spot_img

MUST READ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

spot_img
spot_img