Κυριακή, 9 Μαΐου, 2021
Αρχική EDITOR'S PICKS Ψήφο εμπιστοσύνης στο cloud δίνουν τα 2/3 των ελληνικών επιχειρήσεων

Ψήφο εμπιστοσύνης στο cloud δίνουν τα 2/3 των ελληνικών επιχειρήσεων

Ως απαραίτητο εργαλείο επιβίωσης στην post COVID εποχή χαρακτηρίζουν πλέον οι επιχειρήσεις το cloud με το 69% αυτών να θεωρεί την συγκεκριμένη τεχνολογία ως «πολύ σημαντική» ή «σημαντικό» για τη μελλοντική του ανάπτυξη και την επιχειρηματική του συνέχεια.

Εξίσου σημαντική για την μελλοντική ανάπτυξη των επιχειρήσεων βέβαια χαρακτηρίζεται από το 71% αυτών και η κυβερνοασφάλεια, σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ), που υλοποιήθηκε στα τέλη του 2020. Ειδικότερα το 37% αναφέρει την κυβερνοασφάλεια ως πολύ σημαντική ενώ το 34% ως σημαντική.

Τέλος αντίστοιχη βαρύτητα αποκτά για τις ελληνικές επιχειρήσεις και η ανάλυση των big data με το 63% των εταιρειών της χώρας να θεωρεί τη συγκεκριμένη τεχνολογία ως βασικό εργαλείο ανάπτυξης για την επόμενη ημέρα.

Η στροφή των ελληνικών επιχειρήσεων που έχει ως αφετηρία την πανδημία είναι εντυπωσιακή και μάλιστα δεν σταματά εκεί. Πολλές είναι οι ελληνικές εταιρείες που πέρα από τις προαναφερθείσες τεχνολογίες στρέφονται και σε άλλες αναδυόμενες χαρακτηρίζοντάς τες σημαντικά αναπτυξιακά εργαλεία.

Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται η ρομποτική (Robotics), η τεχνητή νοημοσύνη (Artificial Intelligence), το Internet of Things, η τρισδιάστατη εκτύπωση (3D Printing) και το Blockchain.

Το σίγουρο είναι ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός αποτελεί επιχειρηματική στρατηγική για την πλειονότητα των επιχειρήσεων μετά και το ξέσπασμα της πανδημίας, με το 82% να δηλώνει ότι θα δώσει έμφαση σε αυτόν στο μέλλον

Η έμφαση στις ψηφιακές τεχνολογίες μάλιστα επεκτείνεται σε όλους τους τομείς επιχειρηματικής λειτουργίας. Συγκεκριμένα, συνδέεται με τη συνεχή βελτίωση και ανάπτυξη αγαθών ή υπηρεσιών (41% των επιχειρήσεων), την αναδιοργάνωση των διαδικασιών – συστήματα τύπου ERP – (32%), την ενίσχυση της εφοδιαστικής αλυσίδας, των παραδόσεων και της διανομής (27%) και την εγκατάσταση ή ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης πελατών -CRM (26%), όπως προκύπτει από την έκθεση.

MUST READ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ