Τετάρτη, 19 Μαΐου, 2021
Αρχική EDITOR'S PICKS «Φραγή» στις υπέρογκες χρεώσεις των πενταψήφιων αριθμών δρομολογεί η ΕΕΤΤ

«Φραγή» στις υπέρογκες χρεώσεις των πενταψήφιων αριθμών δρομολογεί η ΕΕΤΤ

Στις υπέρογκες χρεώσεις των πενταψήφιων αριθμών επιδιώκει να βάλει φρένο η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών – Ταχυδρομείων με πρότασή της, την οποία έθεσε σε δημόσια διαβούλευση μέσα στην εβδομάδα.

Σε αυτή προτείνεται το μοντέλο του opt-in της υπηρεσίας, και όχι του opt-out που ισχύει σήμερα, δηλαδή να εφαρμοστεί η εκ των προτέρων «φραγή» σε όλες τις υπηρεσίες που χρεώνονται με τη λήψη μηνυμάτων (PSMS/PMMS) για όλους τους συνδρομητές κινητής τηλεφωνίας. Στόχος είναι να δοθεί τέλος στις χωρίς τη συναίνεση του καταναλωτή χρεώσεις για Υπηρεσίες Πολυμεσικής Πληροφόρησης (ΥΠΠ), δηλαδή τους πενταψήφιους αριθμούς.

Βέβαια, εφόσον ο καταναλωτής το επιθυμεί, θα έχει τη δυνατότητα να ζητήσει από τον πάροχό του, να άρει την φραγή αυτή προκειμένου να δέχεται τις υπηρεσίες που επιθυμεί.

Να θυμίσουμε ότι για τις υπηρεσίες πολυμεσικής πληροφόρησης (ΥΠΠ), δηλαδή του πενταψήφιους αριθμούς, μέχρι σήμερα ισχύει το «optional out», δηλαδή οι υπηρεσίες είναι ανοικτές και όποιος θέλει τις καταργεί στο τηλέφωνό του. Για την ακρίβεια όπως ορίζεται στην σχετική απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ:.587/29/28.09.2010 «Κώδικας Δεοντολογίας για την παροχή Υπηρεσιών Πολυμεσικής Πληροφόρησης» μέχρι σήμερα «ο Τελικός Χρήστης δύναται με αίτησή του προς τον Πάροχο Δικτύου Εκκίνησης Κλήσεων να ζητήσει τη φραγή της πρόσβασής του σε αριθμοδοτικές σειρές ΥΠΠ συνολικά, κατά κατηγορίες ή σε μεμονωμένους αριθμούς, την οποία ο Πάροχος υποχρεούται να ικανοποιήσει. Η υπηρεσία φραγής παρέχεται και σε αριθμοδοτικές σειρές που αφορούν τα σύντομα μηνύματα (SMS) ή MMS ΥΠΠ (PSMS/PMMS), εξερχόμενα ή εισερχόμενα. Η άρση της φραγής πραγματοποιείται μόνο μετά από σχετικό ειδικό αίτημα του συνδρομητή. Η δυνατότητα χρήσης της υπηρεσίας φραγής δημοσιεύεται στον διαδικτυακό τόπο του Παρόχου Δικτύου Εκκίνησης Κλήσεων, σε εύκολα προσβάσιμο από τον Τελικό Χρήστη σημείο.

Η νέα πρόταση συγκεκριμένα προβλέπει να εφαρμόζεται εκ των προτέρων φραγή σε όλες τις υπηρεσίες που χρεώνονται με τη λήψη PSMS/PMMS σε όλους τους συνδρομητές των Παρόχων Δικτύου Εκκίνησης Κλήσεων

• Για τη λήψη τέτοιων υπηρεσιών ο Τελικός Χρήστης θα πρέπει να «προβεί σε άρση της φραγής με αίτησή του, η οποία υποβάλλεται μετά την έναρξη παροχής υπηρεσιών από τον Πάροχο Δικτύου Εκκίνησης Κλήσεων. Η άρση της φραγής θα μπορεί να γίνεται είτε συνολικά για όλους τους αριθμούς που χρησιμοποιούνται για τη λήψη χρεώσιμων, είτε για ομάδες αυτών, είτε για μεμονωμένους αριθμούς.
• Ο Πάροχος Δικτύου Εκκίνησης Κλήσεων ενημερώνει τον συνδρομητή κατά τη σύναψη της σύμβασης ότι ισχύει η εκ των προτέρων φραγή για τις ανωτέρω υπηρεσίες, για τη δυνατότητα άρσης της φραγής με αίτημά του και για τους τρόπους υποβολής του αιτήματος αυτού. Οι πληροφορίες αυτές θα πρέπει να παρέχονται κι από τα σημεία εξυπηρέτησης των πελατών του,
• Για την άρση της φραγής, κατόπιν αιτήματός του, ο καταναλωτής θα ενημερώνεται σχετικά κι ατελώς με SMS από τον Πάροχο Δικτύου Εκκίνησης Κλήσεων, πριν τις χρησιμοποιήσει. Μάλιστα η παράλειψη αποστολής της εν λόγω ενημέρωσης καθιστά άκυρη την άρση της φραγής.

Με το που τεθεί σε ισχύ η απόφαση οι πάροχοι θα πρέπει να ενημερώσουν μέσα σε 8 ημέρες του συνδρομητές τους ότι θα ισχύσει η εκ των προτέρων φραγή όλων των πενταψήφιων SMS και ΜΜS που χρεώνονται, καθώς και για τη δυνατότητα και τους τρόπους άρσης της.

Η προαναφερθείσα πρόταση έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση με τους συμμετέχοντες να καλούνται να απαντήσουν στις παρακάτω ερωτήσεις παρέχοντας και την σχετική αιτιολόγηση:

  1. Συμφωνείτε με την εφαρμογή εκ των προτέρων φραγής σε όλες τις υπηρεσίες που χρεώνονται με τη λήψη PSMS/PMMS σε όλους τους συνδρομητές των Παρόχων Δικτύου Εκκίνησης Κλήσεων;
  2. Συμφωνείτε με την προτεινόμενη μεταβατική διαδικασία για την ενημέρωση και την εφαρμογή στους υφιστάμενους συνδρομητές της φραγής σε όλες τις υπηρεσίες που χρεώνονται με τη λήψη PSMS/PMMS;
  3. Συμφωνείτε με την κατάργηση του άρθρου 6 του Κώδικα Δεοντολογίας για την παροχή Υπηρεσιών Πολυμεσικής Πληροφόρησης;

Να θυμίσουμε ότι για τις εν λόγω υπηρεσίες έχουν γίνει αρκετές καταγγελίες στην ΕΕΤΤ η οποία μάλιστα, σύμφωνα με τον κ. Μασσέλο, τις έχει αξιολογήσει, και έχει επιβάλει πρόστιμα σε εταιρείες παροχής ΥΠΠ κατόπιν ακρόασης. Σε μια περίπτωση μάλιστα ανακάλεσε την άδεια λειτουργίας μιας επιχείρησης.

Νίκη Παπάζογλου

MUST READ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ