Σάββατο, 8 Μαΐου, 2021
Αρχική EDITOR'S PICKS Στη Βουλή το νομοσχέδιο για την επιδότηση των επιχειρηματικών δανείων-Γράφει ο Εμμ.Νότης

Στη Βουλή το νομοσχέδιο για την επιδότηση των επιχειρηματικών δανείων-Γράφει ο Εμμ.Νότης

Στη Βουλή η νομοθετική ρύθμιση που θα επιτρέψει την ενεργοποίηση του προγράμματος «ΓΕΦΥΡΑ 2». Με πόρους 300 εκατ. ευρώ, θα επιδοτηθούν επιχειρήσεις προκειμένου να αποπληρώσουν κανονικά τα δάνειά τους για τους επόμενους 8 μήνες. Τα ποσοστά επιδότησης θα είναι υψηλότερα (φτάνοντας και στο 90%) για τα πράσινα δάνεια ενώ θα καλύπτονται και τα κόκκινα δάνεια ακόμη και αυτά που έχουν καταγγελθεί. Με την κατάθεση της σχετικής νομοθετικής ρύθμισης, αρχίζει η αντίστροφη μέτρηση για την ενεργοποίηση της πλατφόρμας από την Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης ιδιωτικού Χρέους ώστε οι πρώτες επιδοτήσεις επιχειρηματικών δανείων να δοθούν μέσα στο επόμενο δίμηνο:

Το πώς θα λειτουργήσει το πρόγραμμα ΓΕΦΥΡΑ 2 γίνεται αντιληπτό μέσα από ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα: Για ένα επιχειρηματικό δάνειο 500.000 με 5ετή περίοδο αποπληρωμής και επιτόκιο 7% η δόση διαμορφώνεται στα 9928 ευρώ. Η επιχείρηση που δεν απασχολεί προσωπικό θα λάβει συνολική επιδότηση 4800 ευρώ, η επιχείρηση που απασχολεί από ένα έως 10 άτομα προσωπικό θα λάβει ενίσχυση 40.000 ευρώ (περίπου 9 φορές περισσότερα) και η επιχείρηση που απασχολεί από 11 έως 50 άτομα προσωπικό θα εισπράξει συνολικά 64538 ευρώ. Είναι σαφές λοιπόν ότι όποιος δίνει περισσότερες δουλειές ενισχύεται πολύ περισσότερο και αυτό γίνεται για πρώτη φορά. Ουσιαστικά, το κράτος επιδοτεί έμμεσα τη διατήρηση των θέσεων εργασίας.

Η διαδικασία του “Γέφυρα 2”

Το πρόγραμμα «ΓΕΦΥΡΑ 2» απευθύνεται τόσο σε επιχειρήσεις που έχουν εξυπηρετούμενες οφειλές, όσο και σε επιχειρήσεις που δεν μπορούν να αντεπεξέλθουν στις δανειακές τους υποχρεώσεις. Τα βασικά χαρακτηριστικά του προγράμματος είναι:

1.Επιδότηση μηνιαίας δόσης επιχειρηματικών δανείων για 8 μήνες.

2.Επιδότηση τόσο του κεφαλαίου όσο και των τόκων του δανείου.

3.Επιβράβευση των συνεπών δανειοληπτών, με υψηλά ποσοστά επιδότησης.

4.Κριτήρια τα οποία επιτρέπουν σε δεκάδες χιλιάδες επιχειρήσεις να ενταχθούν στο πρόγραμμα, χωρίς περιορισμό ως προς το ανώτατο όριο οφειλής για αυτές.

Συγκεκριμένα, για τους δικαιούχους, η συνεισφορά του Δημοσίου ανέρχεται στα εξής ποσοστά:

Για τα εξυπηρετούμενα δάνεια:

Στο 90% της μηνιαίας δόσης για το 1ο τρίμηνο, στο 80% για το 2ο τρίμηνο και στο 70% για τους υπόλοιπους 2 μήνες.

Για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια:

Στο 80% της μηνιαίας δόσης για το 1ο τρίμηνο, στο 70% για το 2ο τρίμηνο και στο 60% για τους υπόλοιπους 2 μήνες.

Η διαδικασία είναι απλή, γρήγορη και πλήρως ηλεκτρονική, χωρίς να απαιτούνται δικαιολογητικά. Τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσει μία επιχείρηση για να λάβει την επιδότηση είναι 5:

1. Υποβολή αίτησης: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ) του Υπουργείου Οικονομικών (www.keyd.gov.gr) ή στην ενιαία πύλη του Δημοσίου (www.gov.gr). Η πλατφόρμα θα ενεργοποιηθεί εντός του μήνα Μαρτίου 2021. Η πλατφόρμα σχεδιάστηκε από την Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών και τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, από την οποία υποστηρίζεται διαρκώς και φιλοξενείται στις υποδομές της.

2. Έλεγχοι επιλεξιμότητας: Διενεργούνται έλεγχοι και διασταυρώσεις στοιχείων, με σκοπό να διαπιστωθεί κατά πόσο πληρούνται τα κριτήρια επιλεξιμότητας του οφειλέτη. Αντλούνται αυτόματα στοιχεία από βάσεις δεδομένων του δημοσίου και των τραπεζών – διαχειριστών δανείων.

3. Έγκριση επιδότησης: Εκδίδεται ηλεκτρονική Απόφαση Έγκρισης Επιδότησης από την ΕΓΔΙΧ, εφόσον πληρούνται τα κριτήρια επιλεξιμότητας. Ειδοποιείται με ηλεκτρονικό μήνυμα (email) ο οφειλέτης, ώστε να το γνωρίζει.

4. Συνεννόηση με τράπεζα ή διαχειριστή δανείων: Ο οφειλέτης έρχεται σε επαφή με τους πιστωτές (τράπεζες ή διαχειριστές δανείων), με σκοπό να ρυθμίσουν τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια.

5. Καταβολή επιδότησης: Εάν το επιχειρηματικό δάνειο είναι εξυπηρετούμενο, τότε η καταβολή της επιδότησης ξεκινά 1 μήνα μετά την έγκριση της επιδότησης και πραγματοποιείται κατά την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα. Η καταβολή της 1ης δόσης της επιδότησης θα διενεργηθεί στις 31/5/2021 και θα αφορά αναδρομικά και στη δόση δανείου του Απριλίου. Εάν το επιχειρηματικό δάνειο είναι μη εξυπηρετούμενο, τότε η καταβολή της επιδότησης ξεκινά 1 μήνα μετά τη σύναψη σύμβασης ρύθμισης δανείου με την τράπεζα ή διαχειριστή δανείου και πραγματοποιείται κατά την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα. Η ρύθμιση του δανείου θα πρέπει να γίνει το αργότερο έως τις 15/7/2021.

MUST READ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ