Δευτέρα, 21 Ιουνίου, 2021
ΑρχικήΟΙΚΟΝΟΜΙΑΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣΣΙΔΜΑ: «Πράσινο φως» από τη ΓΣ για ομολογιακό δάνειο έως 5,3 εκατ....

ΣΙΔΜΑ: «Πράσινο φως» από τη ΓΣ για ομολογιακό δάνειο έως 5,3 εκατ. ευρώ

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Την έκδοση κοινού εξασφαλισμένου ομολογιακού δανείου ύψους έως €5.307.000 ενέκρινε η ΓΣ των μετόχων της ΣΙΔΜΑ, το οποίο, όπως αναφέρει η εταιρεία, θα καλυφθεί από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. ως αρχικό Ομολογιούχο, η οποία θα ενεργήσει επίσης και ως Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων στο πλαίσιο κάλυψης της σκοπούμενης αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής της Εταιρείας SIDMA ROMANIA SRL με σκοπό την αναδιάρθρωση δανείων της τελευταίας.

Αναλυτικά:

“Ως τελική ημερομηνία αποπληρωμής των ομολογιών που θα εκδοθούν σε μία σειρά στο πλαίσιο του ως άνω ομολογιακού δανείου θα ορισθεί η ημερομηνία κατά την οποία συμπληρώνονται δέκα (10) έτη από την αντίστοιχη ημερομηνία έκδοσης των ομολογιών.

Προς εξασφάλιση της εμπρόθεσμης και προσήκουσας εκπλήρωσης των πάσης φύσεως απαιτήσεων που απορρέουν από το ομολογιακό δάνειο, εγκρίθηκε ομόφωνα να παρασχεθούν στην Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων, για λογαριασμό των ομολογιούχων, κατ’ ελάχιστο τα ακόλουθα εξασφαλιστικά δικαιώματα επί περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας:

(Α) Υποθήκη Γ’ τάξης [ή επόμενης], ποσού Ευρώ έξι εκατομμυρίων τριακοσίων εξήντα οκτώ χιλιάδων τετρακοσίων (€6.368.400), επί των κάτωθι ακινήτων του Εκδότη:

1.Αγροτεμαχίου εκτάσεως 34.531,80 τ.μ. (κατά νεότερη μέτρηση) και ΚΑΕΚ 050256404003, μετά των επ’ αυτού κτισμάτων, συστατικών, παραρτημάτων και παρακολουθημάτων, το οποίο βρίσκεται στην περιφέρεια του Δήμου Ασπροπύργου Αττικής, Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, στη θέση Μαύρη Ώρα, επί της οδού Μεγαρίδος, εκτός σχεδίου πόλεως, εντός της βιομηχανικής ζώνης Ασπροπύργου,

2.Γηπέδου εκτάσεως 52.855,18 τ.μ. και ΚΑΕΚ 191250601137, μετά των επ’ αυτού κτισμάτων, συστατικών, παραρτημάτων και παρακολουθημάτων, το οποίο βρίσκεται στην Περιφέρεια του Δήμου Ωραιοκάστρου του Νομού Θεσσαλονίκης, εκτός του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως και εκτός ζώνης του Δήμου αυτού, στην περιοχή Παλαιοκάστρου, το οποίο αποτελεί τμήμα του με αριθμό 1508 αγροτεμαχίου του αναδασμού του αγροκτήματος Ωραιοκάστρου του έτους 1963,

3.Ακινήτου ευρισκομένου επί της Κτηματικής Περιφέρειας της Κοινότητας Ροδίτσας, στην Βιομηχανική Περιοχή ΛΑΜΙΑΣ,  ήδη στο  Δήμο Λαμιέων , Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας, Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος και ειδικά στο Ο.Τ 4Β, το οποίο προήλθε από τη φυσική (εν τοις πράγμασι) συνένωση των ακόλουθων δύο (2) όμορων ακινήτων:

(i) οικόπεδο με βιομηχανικό συγκρότημα κτηρίων, εκτάσεως [26.180,00 τ.μ.] και

(ii) γήπεδο εκτάσεως [18.480,00 τ.μ.],

(Β) Ενέχυρο Β΄ τάξης επί των μετοχών της SIDMA ROMANIA, άμεσης ή έμμεσης κυριότητας του Εκδότη, και

(Γ) Ενέχυρο Γ΄ τάξης  επί των απαιτήσεων από τα σχετικά ασφαλιστήρια συμβόλαια.

Τέλος ανατέθηκε στην απόλυτη διακριτική ευχέρεια του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας τόσο της διαπραγμάτευσης για τη σύναψη του κοινού ομολογιακού δανείου όσο και του καθορισμού των όρων που θα διέπουν αυτό, μέσα στα πλαίσια της κείμενης νομοθεσίας, σύμφωνα με το Ν. 4548/2018, ώστε το διοικητικό συμβούλιο (συλλογικά ή κατ’ εξουσιοδότηση τρίτων προσώπων) να αποφασίζει για όλα τα ειδικότερα θέματα που αφορούν στην έκδοση αυτού και στη σύναψη κάθε σχετικού εγγράφου, συμπεριλαμβανομένων των εξασφαλιστικών εγγράφων του ομολογιακού δανείου καθώς και συμφωνίας πιστωτών με τους πιστωτές της SIDMA ROMANIA SRL, στα πλαίσια της αναδιάρθρωσης δανείων της τελευταίας”.

spot_img
spot_img

MUST READ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

spot_img
spot_img