Σάββατο, 20 Ιουλίου, 2024
ΑρχικήΟΙΚΟΝΟΜΙΑΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣΣΕΒ: Ειδικό πρόγραμμα ΕΣΠΑ για τη Θεσσαλία

ΣΕΒ: Ειδικό πρόγραμμα ΕΣΠΑ για τη Θεσσαλία

Ειδικό πρόγραμμα για τη Θεσσαλία στον Αναπτυξιακό Νόμο / ΕΣΠΑ / Ταμείο Ανάκαμψης για την απόκτηση παγίων που είναι κρίσιμα για την παραγωγική λειτουργία των επιχειρήσεων ζητούν οι βιομηχανικοί σύνδεσμοι με επιστολή που απέστειλαν σήμερα προς τα συναρμόδια υπουργεία.

«Πέρα από την υποστήριξη των πολιτών στις εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, καθίσταται επιτακτική ανάγκη η άμεση θέσπιση μέτρων για την αποκατάσταση των πληγεισών επιχειρήσεων από την κακοκαιρία «Daniel», καθώς και λήψη μέτρων στήριξής τους, είτε αυτές είναι άμεσα είτε έμμεσα πληγείσες. Ακόμα και μια μη άμεσα πληγείσα επιχείρηση δεν μπορεί να λειτουργήσει ομαλά αφού δεν έχει πελάτες, ιδιώτες ή άλλες επιχειρήσεις να διαθέσει τα προϊόντα της», αναφέρεται στην επιστολή

Τα μέτρα που προτείνει η Συντονιστική Επιτροπή Διαχείρισης Κρίσεων για Θεσσαλία, που έχουν συστήσει οι βιομηχανικοί σύνδεσμοι ΣΒΘΣΕ, ΣΘΕΒ και ΣΕΒ, περιλαμβάνουν:

Αποκατάσταση οδικών δικτύων, δικτύων ηλεκτροδότησης και υδροδότησης σε όλες τις περιοχές που υπάρχουν βιομηχανικές συγκεντρώσεις.

Αμεση μέριμνα για την αποκατάσταση του φράγματος της Γυρτώνης.

Αμεση και αποτελεσματική συνεργασία των φορέων της Πολιτείας με την Συντονιστική Επιτροπή Διαχείρισης Κρίσεων για θέματα επιχειρήσεων για την ενημέρωση και τον συντονισμό των επιχειρήσεων για οποιοδήποτε ζήτημα χρειάζεται άμεση παρέμβαση.

Αμεση ολοκλήρωση της καταγραφής των ζημιών καθώς και συντομότατος έλεγχος των φακέλων και έγκριση καταβολής των αποζημιώσεων χωρίς καθυστερήσεις.

Αμεση κρατική επιχορήγηση κεφαλαίου κίνησης στο ύψους του 10% του ετήσιου τζίρου.

Αναστολή για τουλάχιστον 6 μήνες ή ρύθμιση δανειακών υποχρεώσεων των επιχειρήσεων που έχουν πληγεί.

Ειδικό τοπικό πρόγραμμα στον Αναπτυξιακό Νόμο / ΕΣΠΑ / Ταμείο Ανάκαμψης για την απόκτηση παγίων που είναι κρίσιμα για την παραγωγική λειτουργία των επιχειρήσεων. 

Ταχείες, κατά προτεραιότητα, εκταμιεύσεις πληρωμών από την υλοποίηση αναπτυξιακών εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων για τις επιχειρήσεις της Θεσσαλίας.

Να δοθεί η δυνατότητα οικονομικής ενίσχυσης, από τις επιχειρήσεις προς τους εργαζόμενους τους που έχουν πληγεί από φυσική καταστροφή, χωρίς το ποσό να θεωρείται αμοιβή ή δάνειο και άρα να επιβαρύνεται με εισφορές και φόρο.

«Τέλος, τονίζουν, απαιτείται στρατηγικό σχέδιο ανασυγκρότησης της Θεσσαλίας με την συμμετοχή της Συντονιστικής Επιτροπής Διαχείρισης Κρίσεων που θα περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες μελέτες αλλά και έργα που είναι αναγκαία για την παραγωγική ανασύνταξη της Περιφέρειας με όρους βιώσιμης ανάπτυξης. Για την υλοποίηση και τον συντονισμό του Σχεδίου προτείνεται ο ορισμός, μέσω Νόμου, μίας αρμόδιας εθνικής αρχής που θα συγκεντρώσει το σύνολο των αρμοδιοτήτων (χρηματοδότησης, αδειοδοτήσεων, εγκρίσεων κλπ.) και θα αποτελεί το μοναδικό σημείο επαφής με τους φορείς υλοποίησης των έργων».

spot_img
300px by 250px ad for bank of Chania

MUST READ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ