Δευτέρα, 29 Μαΐου, 2023
ΑρχικήΕΝΕΡΓΕΙΑΡύθμιση για ενίσχυση του Λογαριασμού Ασφάλειας Εφοδιασμού

Ρύθμιση για ενίσχυση του Λογαριασμού Ασφάλειας Εφοδιασμού

Με τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή, στο νομοσχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τη «Μετονομασία της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας σε Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων» προβλέπεται η δυνατότητα για την προσωρινή μεταφορά κεφαλαίων από τον Διαχειριστή Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ)  στον Λογαριασμό Ασφάλειας Εφοδιασμού (άρθρο 73 του ν.4001/2011), προκειμένου να προκύπτει επαρκές πιστωτικό υπόλοιπο μέχρι το οριζόμενο ποσό, σε περίπτωση που το πιστωτικό υπόλοιπο του Λογαριασμού αυτού δεν επαρκεί για την πληρωμή, εντός του τρέχοντος έτους, των δικαιούχων των δράσεων του Σχεδίου Προληπτικής Δράσης 2022.

Ειδικότερα προσδιορίζονται οι κατηγορίες των κεφαλαίων που μεταφέρονται από τον ΔΕΣΦΑ στον ανωτέρω Λογαριασμό, ο οποίος επιβαρύνεται εξ ολοκλήρου με:

-την έντοκη επιστροφή των κεφαλαίων στον ΔΕΣΦΑ και την κάλυψη του κόστους δανεισμού αυτού,

-την καταβολή αποζημίωσης στον ΔΕΣΦΑ για τη μεταφορά των προαναφερόμενων κεφαλαίων, οριζόμενη σε ποσοστό επί αυτών,

-την κάλυψη τυχόν φορολογικών επιβαρύνσεων του ΔΕΣΦΑ από τη μεταφορά κεφαλαίων.

Επίσης:

-Αναπροσαρμόζεται, με απόφαση της Ρ.Α.Α.Ε.Υ., το Τέλος Ασφάλειας Εφοδιασμού που εισπράττει ο Διαχειριστής του ΕΣΦΑ από όλους τους Χρήστες, ώστε να προκύπτει επαρκές υπόλοιπο στον Λογαριασμό για την επιστροφή των μεταφερθέντων ποσών στον ΔΕΣΦΑ.

-Κατά παρέκκλιση των οριζόμενων στο άρθρο 36 του ν.4001/2011, πρόστιμα που επιβάλλονται από τη Ρ.Α.Α.Ε.Υ. για παραβίαση των υποχρεώσεων που προβλέπει η κείμενη νομοθεσία για την ασφάλεια εφοδιασμού της χώρας με φυσικό αέριο, αποτελούν έσοδο του Λογαριασμού Ασφάλειας Εφοδιασμού.

-Σε περίπτωση ανεπάρκειας του πιστωτικού υπολοίπου του εν λόγω Λογαριασμού για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Διαχειριστή, αναπροσαρμόζεται, με απόφαση της Ρ.Α.Α.Ε.Υ., το Τέλος Ασφάλειας Εφοδιασμού, ώστε να προκύπτει επαρκές υπόλοιπο που θα καλύπτει τυχόν ανεξόφλητα ποσά εντός του αμέσως επόμενου έτους, η δε καταβολή του Διαχειριστή προς τους δικαιούχους του άρθρου 73 του ν.4001/2011 καθώς και στους δικαιούχους των λοιπών μέτρων του σχεδίου προληπτικής δράσης αναστέλλεται ατόκως και δεν συνιστά υπερημερία του Διαχειριστή.

-Με το άρθρο 3 επιβεβαιώνεται η υποχρέωση του Δημοσίου να απέχει από τη διεκδίκηση, συνήθως επ’ αφορμή του δασικού χαρακτήρα εκτάσεων που δηλώνονται κατά τη διαδικασία της κτηματογραφήσεως, εκτάσεων που εμπίπτουν στην περιουσία Ιερών Μονών, ανά την Επικράτεια και των οποίων των ιδιοκτησιακό καθεστώς είναι ξεκάθαρο με διοικητικές πράξεις που κατά νόμο (παρ. 7 άρθρου 5 ν. 4301/2015, Α’ 223) και παγία νομολογία του Αρείου Πάγου επέχουν αναμφίλεκτα Θέση τίτλου ιδιοκτησίας, προς αποφυγή άσκοπων δικαστικών διενέξεων.

-Με το άρθρο 4 εισάγονται παρεκκλίσεις σχετικά με τους όρους δόμησης εγκαταστάσεων συσκευασίας και μεταποίησης τοπικών αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων.

Υπενθυμίζεται ότι η κάθετη πτώση της τιμής του φυσικού αερίου στις διεθνείς αγορές με τον δείκτη TTF να είναι κάτω από τα 50 ευρώ/MWh στα 47,30 ευρώ/MWh έχει φέρει νέες επιβαρύνσεις στα κόστη για τους καταναλωτές λόγω της αποθήκευσης στην Ιταλία, όπως προέβλεπε το σχετικό πλάνο διαχείρισης της κρίσης που εκπονήθηκε στα τέλη του περασμένου καλοκαιριού.

Με βάση παράγοντες της αγοράς το κόστος της αποθήκευσης φυσικού αερίου στην Ιταλία, με βάση τα μέχρι τώρα δεδομένα, φτάνει τα 150 εκατ ευρώ για όλη την αγορά, ποσό όμως που πρέπει, με βάση το ρυθμιστικό πλαίσιο, να καλυφθεί από το Τέλος Ασφάλειας Εφοδιασμού που καταβάλλεται από όλους τους καταναλωτές φυσικού αερίου και το οποίο προσδιορίζεται από τη ΡΑΕ με βάση τα κόστη του συνόλου των μέτρων που λαμβάνονται για την ασφάλεια εφοδιασμού.

spot_img
spot_img

MUST READ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ