Κυριακή, 9 Μαΐου, 2021
Αρχική EDITOR'S PICKS Προχωρά η χαρτογράφηση των ελληνικών startups μέσω του Elevate Greece

Προχωρά η χαρτογράφηση των ελληνικών startups μέσω του Elevate Greece

Προχωρά η χαρτογράφηση του ελληνικού οικοσυστηματος νεοφυών επιχειρήσεων με νέες startup να εντάσσονται το τελευταίο διάστημα στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων (Ε.Μ.Ν.Ε.). Πλέον ο συνολικός αριθμός των νεοφυών επιχειρήσεων που εντάσσεται στην εθνική πύλη για τις startups φτάνει τις 377 σύμφωνα με τα στοιχεία του Elevate Greece.

Ειδικότερα και βάσει πρόσφατης απόφασης του γενικού γραμματέα Έρευνας και Καινοτομίας, κ. Αθανάσιου Κυριαζή που δημοσιεύτηκε στη Διαύγεια, 45 νέες επιχειρήσεις εγγράφηκαν στο Ε.Μ.Ν.Ε., μετά από την αξιολόγησή τους, ως προς την πλήρωση και των δύο βασικών κριτηρίων, της καινοτομίας και των προοπτικών ταχείας κλιμάκωσης του μεγέθους των πωλήσεών τους στην παγκόσμια αγορά.

H πλειονότητα των νεοφυών επιχειρήσεων παρατηρείται στην Περιφέρεια Αττικής, με την Κεντρική Μακεδονία, τη Δυτική Ελλάδα και την Κρήτη να ακολουθούν.

Παρότι μάλιστα οι εγγεγραμμένες νεοφυείς επιχειρήσεις επιχειρούν σε διάφορους κλάδους της οικονομίας, σημαντικό ποσοστό αυτών επικεντρώνεται στους τομείς των βιοεπιστημών και του τουρισμού. Συγκεκριμένα, βάσει των διαθέσιμων στοιχείων, μία στις πέντε εγγεγραμμένες επιχειρείς δραστηριοποιείται τομέα των βιοεπιστημών ενώ το 12% των νεοφυών εταιρειών του Elevate Greece αναπτύσσει καινοτομίες για τον κλάδο της φιλοξενίας.

Έντονο είναι ωστόσο και το ενδιαφέρον για τον κλάδο της αγροτεχνολογίας, της αγροδιατροφής, αλλά και του περιβάλλοντος, όπου συγκεντρώνεται το 9% των startups του Elevate Greece. Τέλος ένα 7% αυτών δραστηριοποιείται και στη διαχείριση big data.

Πέρα από την αποτύπωση του ελληνικού οικοσυστήματος νεοφυούς επιχειρηματικότητας εντείνονται και οι δράσεις υποστήριξης αυτού με την ενεργοποίηση εργαλείων μέσω του Elevate Greece.

Να θυμίσουμε ότι ένα σημαντικό βήμα προς την προαναφερθείσα κατεύθυνση αποτελεί και η ενεργοποίηση τη χώρα μας, του θεσμού των «business angels», μέσω της αποσαφήνισης του θεσμικού τους πλαισίου αλλά και μέσω των φορολογικών κινήτρων που ετοιμάζονται να κατευθυνθούν προς αυτούς.

Σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση που περιγράφει τους όρους και τις προϋποθέσεις για τον χαρακτηρισμό ενός φορολογούμενου – φυσικού προσώπου ως «Επενδυτικού Αγγέλου» (Angel Investor), ως «Επενδυτικός Άγγελος» / «Angel Investor» ορίζεται ο φορολογούμενος – φυσικό πρόσωπο, φορολογικός κάτοικος Ελλάδος ή εξωτερικού, κάτοχος Ελληνικού ΑΦΜ, ο οποίος εισφέρει χρηματικά κεφάλαια σε νεοφυείς επιχειρήσεις του Elevate Greece με στόχο την εν γένει ανάπτυξή τους, με τον προβλεπόμενο από τις διατάξεις τρόπο

Στην ίδια ΚΥΑ του αναγνωρίζεται το δικαίωμα έκπτωσης από το φορολογητέο εισόδημα για επενδύσεις σε νεοφυή επιχείρηση που είναι εγγεγραμμένη στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων – Elevate Greece. Ο «Επενδυτικός Άγγελος» έχει το δικαίωμα έκπτωσης από το φορολογητέο εισόδημα, που ισούται με το 50% του ποσού της εισφοράς κεφαλαίου, το οποίο διέθεσε σε νεοφυείς επιχειρήσεις. Εκπίπτει αναλογικά ανά κατηγορία δηλωθέντος εισοδήματος του φορολογικού έτους εντός του οποίου πραγματοποιήθηκε η εισφορά. Δύναται να επενδύσει ποσό έως 100.000 € ανά νεοφυή επιχείρηση του Elevate Greece και έως τρεις ανά έτος, δηλ. έως 300.000 € ανά έτος.

MUST READ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ