Σάββατο, 19 Ιουνίου, 2021
ΑρχικήΟΙΚΟΝΟΜΙΑΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣΠλαστικά Θράκης: Μέρισμα 0,16 ευρώ ανά μετοχή

Πλαστικά Θράκης: Μέρισμα 0,16 ευρώ ανά μετοχή

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Τη διανομή μερίσματος 0,16 ευρώ ανά μετοχή στους μετόχους και την αγορά έως 4,34 εκατ. ιδίων μετοχών, ενέκρινε μεταξύ άλλων η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της «Πλαστικά Θράκης» που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 21 Μαΐου.

Όπως σημειώνεται, η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρείας «ενέκρινε κατά πλειοψηφία τη διάθεση (διανομή) των αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσεως 2020 (01.01.2020-31.12.2020) και ειδικότερα ενέκρινε τη διανομή (καταβολή) συνολικού μερίσματος ύψους 6.947.002,24 Ευρώ (μικτό ποσό) προς τους μετόχους της Εταιρείας, από τα κέρδη της κλειόμενης χρήσης 2020, ήτοι 0,158820 Ευρώ ανά μετοχή (μικτό ποσό), το οποίο μετά την προσαύξηση που αντιστοιχεί στις 322.688 ίδιες μετοχές τις οποίες κατέχει η Εταιρεία και οι οποίες εξαιρούνται της καταβολής μερίσματος, πρόκειται να ανέλθει σε 0,16 Ευρώ ανά μετοχή (μικτό ποσό).

Δικαιούχοι είσπραξης του ως άνω μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Αύλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) μέτοχοι της Εταιρείας την Πέμπτη, 27 Μαΐου 2021 (record date).

Ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος μερίσματος χρήσεως 2020 ορίσθηκε η Τετάρτη, 26 Μαΐου 2021, σύμφωνα με το άρθρο 5.2 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Η καταβολή του μερίσματος θα ξεκινήσει την Τετάρτη, 2 Ιουνίου 2021 και θα πραγματοποιηθεί μέσω της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.», σύμφωνα με την διαδικασία που προβλέπει ο ισχύων Κανονισμός του Χ.Α.

Ταυτόχρονα με την αυτή κατά πλειοψηφία απόφασή της η Γενική Συνέλευση των μετόχων παρείχε προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας την εξουσιοδότηση για την προσήκουσα και εμπρόθεσμη υλοποίηση και διεκπεραίωση της σήμερον ληφθείσας αποφάσεως περί διανομής (καταβολής) μερίσματος

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 32.263.573

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου, αφαιρουμένων των ιδίων μετοχών: 74,31%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 32.263.573

Αριθμός ψήφων υπέρ: 32.261.573

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός αποχών (Παρών): 2.000»

spot_img
spot_img

MUST READ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

spot_img
spot_img