Πέμπτη, 6 Μαΐου, 2021
Αρχική ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Πλαστικά Θράκης: Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν. 3556/2007

Πλαστικά Θράκης: Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν. 3556/2007

Η εταιρεία Πλαστικά Θράκης Εταιρεία Συμμετοχών Α.Ε.Ε. (η Εταιρεία) σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 3556/2007 και του Κανονισμού (EE) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου του 2014, ανακοινώνει ότι ο  κ. Βασίλειος Ζαϊρόπουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, προέβη στις 13/04/2021 σε αγορά 1.600 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, συνολικής αξίας 7.731,38 ευρώ και στις 14/4/2021 σε αγορά 4.000 κοινών ονομαστικών μετοχών συνολικής αξίας 19.032,13 ευρώ, σύμφωνα με την από 14/4/2021 γνωστοποίησή του προς την Εταιρεία.

MUST READ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ