Δευτέρα, 21 Ιουνίου, 2021
ΑρχικήΟΙΚΟΝΟΜΙΑΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣΠλαίσιο: Νέο ΔΣ και διανομή μερίσματος

Πλαίσιο: Νέο ΔΣ και διανομή μερίσματος

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Η εταιρεία «ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS A.E.Β.Ε.» ανακοίνωσε ότι το νέο εξαμελές (6μελές) Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, το οποίο εξελέγη από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 8ης Ιουνίου 2021, συγκροτήθηκε  αυθημερόν σε σώμα ως ακολούθως:

1. Γεώργιος Γεράρδος του Κωνσταντίνου, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου (εκτελεστικό μέλος).

2.  Κωνσταντίνος Γεράρδος του Γεωργίου, Διευθύνων Σύμβουλος (εκτελεστικό μέλος).

3. Απόστολος Ταμβακάκης του Σταύρου, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος).

4. Αικατερίνη Βασιλάκη του Δημητρίου, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (εκτελεστικό μέλος).

5. Αλέξιος Πιλάβιος του Ανδρέα, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος).

6. Κωνσταντίνος Μητρόπουλος του Σωτηρίου, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος).

Σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 3 του Καταστατικού της Εταιρείας η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής, ήτοι μέχρι την 08.06.2026, παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη σχετικής αποφάσεως, σε καμία περίπτωση όμως δεν μπορεί να υπερβαίνει τα έξι (6) έτη. 

Παράλληλα, η εταιρεία γνωστοποίησε και τη διανομή 0,05 ευρώ ανά μετοχή (μικτό ποσό), από το οποίο παρακρατείται ο αναλογών στο μέρισμα φόρος ποσοστού 5% (0,0025 Ευρώ ανά μετοχή) και συνεπώς το τελικώς καταβαλλόμενο ποσό του μερίσματος θα ανέλθει σε 0,0475 ευρώ ανά μετοχή.

spot_img
spot_img
spot_img

MUST READ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

spot_img
spot_img
spot_img